Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 14. dubna 2019, Květné neděle


Příští neděle je Hod Boží Velikonoční

 • Bohoslužby o Velikonocích
  Zelený čtvrtek:
  9.00 - katedrála na Petrově - bohoslužba se svěcením olejů
  18.00 - mše svatá na památku Poslední večeře Páně, po ní soukromá adorace
  23.00 - společná adorace
  Velký pátek:
  9.00 - 18.00 otevřený kostel k soukromé adoraci
  15.00 - křížová cesta
  18.00 - obřady Velkého pátku
  Bílá sobota:
  9.00 - 20.00 otevřený kostel k soukromé adoraci, není mše svatá
  20.00 - Slavnost Veliké noci - velikonoční vigilie se křtem
  Hod Boží velikonoční:
  8.00 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně + žehnání pokrmů
  9.45 - mše sv. s liturgickou hudbou + žehnání pokrmů
 • Během adorace je potřeba minimálně dva lidi - jeden se bude více modlit a druhý více hlídat kostel. Napsat se můžete na nástěnce.
 • Kdo má zájem číst biblická čtení při vigilii, ať se nahlásí v sakristii.
 • Po Velikonoční vigilii bude agape ve farním sále. Prosíme, kdo je ochotný pomoci s přípravou, ať neváhá a přidá se v sobotu kolem 18. hodiny.
 • Velikonoční zpovídání bude ve Svatém týdnu v úterý, středu a čtvrtek (16. - 18. 4.) od 15 hodin.
 • Hledají se 2 - 4 dobrovolníci na pomoc s panelem, který je umístěn na faře. Je třeba vyhledávat texty (kratší), které se budou na panelu objevovat. Někoho, kdo bude texty vkládat do počítače, ze kterého se budou objevovat na panelu.
 • Křížové cesty jsou vždy ve středu a v pátek od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin v kostele. Rozpis, kde se mohou zapsat lektoři, je v kostele na nástěnce.
 • Informace k postnímu snažení dětí i dospělých jsou v kostele vzadu na nástěnce.

 

Oznámení

 • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
15.4.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz