Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 24. září 2017, 25. neděle v mezidobí.

Ve středu 27. 9. je Památka sv. Vincence z Pauly, kněze; ve čtvrtek 28. 9. je Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek; v pátek 29. 9. je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v sobotu 30. 9. je Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

 • Sbírka této neděle je na podporu kněží a pastorace. Více informací o fondu brněnské diecéze a přispívání na webových stránkách.
 • Výuka náboženství na Merhautce už tuto středu ve 14 hodin.
 • Farní pouť na Klimentek bude 7. října 2017 vyjíždí se v 8 hodin. Hlásit se můžete v sakristii, plánovaná cena je 200 korun, pokud bude míň, pan farář peníze vrátí. Cestu by měli zvážit lidé, kteří se hůře pohybují, během cesty poutníky čeká převýšení 500m.
 • Poděkování panu varhaníkovi Zdeňku Hatinovi za jeho 55leté působení ve farnosti.
 • Jestliže se najde skupina 10 mladých, kteří mají zájem o biřmování, nová skupina může začít s přípravou.
 • Pokud víte o lidech, kteří hledají Boha, případně jsou-li pokřtění, ale víc se víře nevěnují, nabídněte jim možnost nově začínajícího společenství katechumenů v tomto školním roce.

 

Oznámení

 • Mše svaté ve farnosti ve všední dny vždy v 18 hodin. V pondělí mše pro mládež, ve středu dětská. Katecheze pro děti při nedělní mši svaté v 9:45.
 • Scházení jednotlivých společenství:
  Pondělní a páteční se spojují do jednoho, které se bude scházet v pondělí od 19 hod na faře. Spolčo vedou manželé Kaňovi.
  Mladší rodiny 1x měsíčně po rodinách, ve středu.
  Starší rodiny každou středu od 20 hodin po rodinách.
  Chlapi 1x měsíčně ve čtvrtek od 20:30 na faře, další setkání 5. 10.
  Pobiřmo v pondělí v 19 hod na faře, hledá další mládež k sobě.
  Zpěváček ve středu 16:45 na faře, pro děti 2 - 5 let. Začíná 20. 9.
  Modlitby matek 1. úterý v měsíci na faře od 19 hod.
  Všechna společenství jsou otevřená pro další zájemce.
 • Páteční adorace k možnosti modlit se před vystavenou Nejsvětější Svátostí budou bývat od 17 hodin.
 • Chrámový sbor přijme nové členy do všech hlasových skupin - hlásit se můteže u p. Hatiny.
 • Výuka náboženství na Základní škole Merhautova bude bývat ve středu ve 14 hodin. Na Kuldové pravděpodobně ve středu v 14:15, přihlašování tady ještě neskončilo.
 • Tradiční podzimní pouť mládeže bude od 12. do 15. října. Více informací bratři Komárkovi, případně s blížícím se termínem na nástěnce.
 • Ve fotogalerii najdete snímky od Martina Ojezdského z prvního svatého přijímání a z přijetí nových ministrantů.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
24.9.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz