Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 18. června 2017, 11. neděle v mezidobí.

V pondělí 19. 6. je Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa; ve středu 21. 6. je Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka; v pátek 23. 6. je Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova; v sobotu 24. 6. je Slavnost narození svatého Jana Křtitele.
Příští neděle je 12. neděle v mezidobí.

 • Sobotní večerní mše svatá bude sloužena ze Slavnosti narození sv. Jana Křtitele. Tato slavnost má přednost před nedělí, proto sobotní mše svatá nebude s nedělní platností.
 • Dopis od otce biskupa Vojtěcha:
  Milé sestry a bratři,
  Kongregace pro kauzy blahořečení a svatořečení v Římě udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení Matky Rosy Vůjtěchové, zakladatelky Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Z toho důvodu se nás vás jako váš biskup obracím se žádostí o sdělení užitečných informací ohledně života a smrti Služebnice Boží Matky Rosy. Zvláště vyzývám vás, kdo můžete podat svědectví o pověsti svatosti Matky Rosy a o milostech obdržených na její přímluvu nebo je vám známa nějaká překážka pro kanonizační kauzu, abyste ji sdělili do kanceláře mého sekretariátu do 31. srpna 2017. Všechny vás prosím o modlitbu, aby veškeré dění související se zahajovaným kanonizačním řízením Matky Rosy přineslo duchovní užitek.
  Váš biskup + Vojtěch
 • Příští neděli bude sbírka na bohoslovce a formaci kněží.
 • Poslední setkání modlitby matek v tomto školním roce bude v úterý 27. 6. od 19 hod na faře.
 • Poděkování Ing. Pavle Oujezdské za přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání.

 

 

Oznámení

 • V sobotu 3. 6. 2017 vyšlo nové číslo farního časopisu.
 • Ve fotogalerii byly umístěny snímky z farního výletu od Anežky Smékalové.
 • Ve fotogalerii najdete snímky z biřmování od Martina Oujezdského.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře.. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.
 • Ve fotogalerii najdete první snímky z farní poutě do Svaté země.
 • Byl zveřejněn nový rozpis úklidu kostela.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
18.6.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz