Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 17. února 2019, 6. v mezidobí

V pátek 22. 2. je Svátek Stolce sv. Petra;
v sobotu 23. 2. je Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

 • Sbírka této neděle byla HALÉŘ SV. PETRA.
 • V souvislosti se sbírkou bude i Farní bazar příští neděli 24. února. Můžete přinést na faru, co budete chtít do bazaru nabídnout (knihy, hračky, CD, DVD...).
 • Farní karneval
  Zveme velké i malé v neděli 3. března od 15.00 hod do farního sálu.
  Prosíme ochotné pomocníky o nějakou dobrotu pro děti (přinést během soboty 2. 3. od 16.30 hod na faru) a pomoc se zdobením sálu v sobotu 2. 3. od 16.30 hod. Děkujeme
 • Přihlašujte v sakristii děti na přípravu k prvnímu svatému přijímaní.
  Příprava začne v týdnu od 4. do 8. března. První svaté přijímání je plánováno na neděli 23. června 2019 (tradičně po Slavnosti Těla a Krve Páně). S dětmi se budeme setkávat na faře, setkání trvá 60 minut.
 • Duchovní cvičení na Velehradě proběhnou od 14. do 20. 7. 2019. Blíží se uzávěrka přihlášek, můžete se hlásit v sakristii.
 • Duchovní cvičení rodin budou letos ve Štítarech od 19. do 24. 8. Hoješín se přebudovává, proto tam nemohou proběhnout obvyklé akce. Také se blíží uzávěrka přihlášek.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.

 

Oznámení

 • Otec biskup poslal ohlášku o blížícím se termínu odevzdání přihlášek na studium bosloví a formaci ke kněžství. Prosí nás, abychom pomáhali modlitbou a příkladem živé víry podporovat povolání ke kněžství a k dalším formám zasvěceného života. Také oslovuje mladé muže, kteří se cítí být povoláni a splňují požadavky. Informuje je o místu a datu odevzdání přihlášek: do 25. 3. 2019 osobně nebo poštou na brněnském biskupství.
 • Otec biskup také poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
17.2.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz