Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 17. března 2019, 2. neděle v mezidobí

V úterý 19. 3. je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie
Příští neděle je 3. neděle postní.

  • Křížové cesty jsou vždy ve středu a v pátek od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin v kostele. Rozpis, kde se mohou zapsat lektoři, je v kostele na nástěnce.
  • V následujícím týdnu jsou volné úmysly na mše svaté, kdo má zájem, může přijít do sakristie.
  • Sestra Gracie prosí o příspěvek na opravu Hoješína, tuto neděli bula na tuto potřebu "podkůrová sbírka".
  • Informace k postnímu snažení dětí i dospělých jsou v kostele vzadu na nástěnce.

 

Oznámení

  • Otec biskup poslal ohlášku o blížícím se termínu odevzdání přihlášek na studium bosloví a formaci ke kněžství. Prosí nás, abychom pomáhali modlitbou a příkladem živé víry podporovat povolání ke kněžství a k dalším formám zasvěceného života. Také oslovuje mladé muže, kteří se cítí být povoláni a splňují požadavky. Informuje je o místu a datu odevzdání přihlášek: do 25. 3. 2019 osobně nebo poštou na brněnském biskupství.
  • Otec biskup také poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
  • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
  • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
  • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
17.3.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz