Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 26. ledna 2020, třetí v liturgickém mezidobí.

V úterý 28. 1. je Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve,
v pátek 31. 1. je Památka sv. Jana Boska, kněze,
příští neděli je Svátek Uvedení Páně do chrámu.

 • Svíce („hromničky“), které si přinesete do kostela, budou příští neděli požehnány při všech mších svatých.
 • Poutníky do Izraele prosím, aby co nejdříve doplatili 320 €.
 • V naší farnost už brzy začne příprava na první svaté přijímání dětí. Kdo máte nějaké kandidáty ve věku od 6 let výše a chcete je přihlásit, teď je ten pravý čas.
 • Duchovní cvičení naší farnosti na Velehradě proběhe ve dnech 26.7.–1.8.2020, téma bude Nejsvětější Trojice. Prosím dosud nerozhodnuté zájemce, aby se přihlásili.
 • Vzadu na stolečku v kostele je za 50 Kč k dostání slibovaná kniha „Osm století“. Pojednává o historii premonstrátského řádu v blízkém okolí. Zábrdovickému klášteru a kostelu je v ní věnována přibližně třetina obsahu.
 • V sobotu 1.2.2020 od 8:00 hod. bude v našem kostele probíhat úklid stromů a betléma. Kdo můžete, prosím přijďte pomoci.
 • V neděli 9.2.2020 od 15:00 hod. ve farním sále se bude konat dětský karneval. Další informace jsou vzadu na nástěnce.

 

Oznámení

 • V sakristii u ministrantů se mohou hlásit chlapci, kteří mají zájem ministrovat.
 • Otec biskup poslal výzvu s pozváním pro mladé muže do povolání ke kněžství. Uzávěrka přihlášek pro školní rok 2020-2021 je 23.3.2020.
 • O letních prázdninách se bude konat již tradiční zábrdovický tábor. Tentokrát ve Zlatých horách v termínu 1. - 8. 8. 2020. Bližší informace se brzy objeví v kostele na nástěnce
 • Všední život farnosti:
  v pondělí bývají bohoslužby pro mládež a setkávání biřmovanců
  ve středu jsou mše svaté pro děti, spolu s nimi i setkávání Zpěváčku
  v pátek jsou pravidelné páteční adorace od 17 hod v kapli
  nedělení katecheze pro děti při mši svaté v 9:45 v sakristii
  můžete povzbudit lidi ve svém okolí, kteří hledají a přivést je do nového společenství katechumenů, které se bude rozjíždět
  společenství "Pátečňáci" se setkávájí v pondělí od 19 hod na faře
  středeční společenství rodin s o. Jiřím se setkává ve středu od 20:15 hod. na faře
  mladší rodiny se setkávají po rodinách 3. čtvrtek v měsíci
 • Příprava na křest
  Společenství prvního ročníku přípravy dospělých na křest se schází od října 2019 každé úterý v 19:00 na faře. Noví zájemci jsou vítáni, další příležitost k zahájení přípravy bude zase až za rok. Přihlásit se mohou jak nepokřtění, tak i dříve pokřtění, ale nepraktikující – se zájmem prohloubit víru a svůj vztah k Bohu.
 • Celoroční zkoušky chrámového sboru v úterý a ve čtvrtek od 19 hod v sakristii. Přijímáme nové členy do všech hlasových skupin, zvláště mužské hlasy.
 • Rozpis úklidu kostela - všechny skupiny přijímají pomocníky.
 • Kostel sv. Maří Magdaleny je uzavřen
  Od pondělí 17. června 2019 je z technických důvodů kostel sv. Maří Magdaleny uzavřen.
  V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin.
  Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské náměstí).
  Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů).
 • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
27.1.2020


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz