Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek  neděle 12. srpna 2018, 19. neděle v mezidobí

V úterý 14. 8. je Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka;
ve středu 15. 8. je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, farní pouť, viz oznámení dole.
Příští neděle je 20. neděle v mezidobí.

  • Ve středu 15. 8. je v našem kostele farní pouť - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše s doprovodem duchovní hudby bude v 18:00.
  • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
  • V sobotu 11. 8. se otec Jiří spolu účastníky duchovního cvičení rodin vrátil z Hoješína. Děkuje všem, kteří se za účastníky modlili, i těm, kteří se ujali technické a organizační podpory. Bez jejich služby by se akce nemohla uskutečnit.

 

Oznámení

  • V sakristii jsou k vyzvednutí objednané kalendáře.
  • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec ve společenství.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
12.8.2018


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz