Farnost Zábrdovice - logo


Obřad Velké noci v našem kostele

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 15. října 2016, 29. v mezidobí

V pondělí 17. 10. je Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý 18. 10. je Svátek sv. Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 30. v mezidobí.

 • V sobotu 22. 10. v 8:00 hod. ráno odjíždíme na farní pouť do Hlubokých Mašůvek a Tasovic u Znojma. Předpokládaný návrat v 17:00.
 • Po mši svaté v sobotu 22. 10. v 19:00 bude Misijní most modlitby, jak jsme si na něj už navykli.
 • Zájezd do Izraele se uskuteční ve dnech 9. - 16. 3. 2017 se slovenskou cestovní kanceláří Awertour. Cena zájezdu je stejná jako před šesti lety a činí i s pojištěním 611,6 €. V přepočtu na koruny je to přibližně 16 500 Kč. Vybírat se bude samozřejmě v eurech. Zúčastnit se může kdo chce. Je to podobný zajezd jako před šesti roky, rozdíl je v tom, že přistávat a odlétat zpět budeme v Eilatu. Proti přechozímu našemu zájezdu bude v programu Eilat a Haifa. Prosím, přihlašujte se, ať můžeme nahlásit počet účastníků.
 • Sbírka příští neděle bude věnována na podporu misií. Je to jedna ze dvou nejdůležitějších sbírek, které pořádáme.
 • Národní ředitel Papežských misijních děl Mgr. Leoš Halbrštát nám zaslal dopis k misijní neděli 23. 10. Text letošního dopisu zatím k datu 16. 10. nebyl zveřejněn na stránkách PMD. Proto vyjímám jen některé myšlenky.
  Pan ředitel v něm upozorňuje, že příští neděli 23. 10. se bude konat Světový den misií, u nás známy jako Misijní neděle. Je to už 90 let, co byl ustanoven. Je to den modliteb za misie a pořádají se také sbírky. Z vybraných prostředků se podporují projekty Papežských misijních děl na všech kontinentech. Misijní neděle nám připomíná naše misijní povolání, které jsme všichni obdrželi při křtu. Pan ředitel nás prosí, abychom při nadcházející nedělní sbírce otevřeli svá srdce a umožnili svým darem podporu strádajících bratrů a sester.

 

Oznámení

 • V sobotu 19. 11. v 19:00 se na faře sejde farní rada.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • I letos bychom rádi otevřeli nový katechumenát. Oslovte lidi kolem sebe, kteří se zajímají o víru, o křest, ptají se po smyslu života. Přiveďte je, je to důležité.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • V sobotu 19. 11. v 19:00 se na faře sejde farní rada.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.
 • Naše letošní technické novinky jsou popsány dole na stránce o vývoji a úpravách zábrdovického webu, viz rok 2016. Další změny budou následovat, jak to časové možnosti administrátora dovolí.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
16.10.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz