Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 8. prosince 2019, 2. neděle adventní

Na pondělí 9. 12. se překládá Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
V pátek 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
V sobotu 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle je 3. neděle adventní

 • Při sbírce na církevní školství se vybralo 21 600 Korun. Díky všem dárcům
 • Během adventu budou děti chodit s lampičkami přede mší svatou v neděli v 9:45 hod a ve středu před dětskou. Prosímě děti o včasný příchod
 • Adventní snažení
  Začínáme Rok s Biblí. Nabízíme adventní snažení, do kterého se může zapojit každý člen našeho farního společenství - děti, dospívající i dospělí.
  Snažení je nazváno Knížka pro Ježíška. Každý den vezměte Bibli a jednu myšlenku, která vás osloví, si zapište nebo jinak ztvárněte.
  Pojďte společně poslouchat, co k nám mluví Bůh.
 • Pouť do Izraele bude 18. - 25. 3. 2020. Cena 670 Euro. Podrobnosti o programu jsou v kostele na nástěnce.
 • Biskupství hledá uklízečku do hlavního pracovního poměru. Kontakt pro případné zájemce v sakristii.
 • O letních prázdninách se bude konat již tradiční zábrdovický tábor. Tentokrát ve Zlatých horách v termínu 1. - 8. 8. 2020. Bližší informace se brzy objeví v kostele na nástěnce

 

Oznámení

 • Všední život farnosti:
  v pondělí 9. 9. začnou bohoslužby pro mládež a setkávání biřmovanců
  ve středu 11. 3 začnou mše svaté pro děti, spolu s nimi i setkávání Zpěváčku
  od pátku 13. 9. začnou pravidelné páteční adorace od 17 hod v kapli
  nedělení katecheze pro děti při mši svaté v 9:45 v sakristii
  můžete povzbudit lidi ve svém okolí, kteří hledají a přivést je do nového společenství katechumenů, které se bude rozjíždět
  společenství "Pátečňáci" se setkávájí v pondělí od 19 hod na faře
  středeční společenství rodin s o. Jiřím se setkává ve středu od 20.15 na faře
  mladší rodiny se setkávají po rodinách 3. čtvrtek v měsíci
 • Příprava na křest
  Společenství prvního ročníku přípravy dospělých na křest se schází od října 2019 každé úterý v 19:00 na faře. Noví zájemci jsou vítáni, další příležitost k zahájení přípravy bude zase až za rok. Přihlásit se mohou jak nepokřtění, tak i dříve pokřtění, ale nepraktikující – se zájmem prohloubit víru a svůj vztah k Bohu.
 • Celoroční zkoušky chrámového sboru v úterý a ve čtvrtek od 19 hod v sakristii. Přijímáme nové členy do všech hlasových skupin, zvláště mužské hlasy.
 • Rozpis úklidu kostela - všechny skupiny přijímají pomocníky.
 • Kostel sv. Maří Magdaleny je uzavřen
  Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce října z technických důvodů kostel sv. Maří Magdaleny uzavřen.
  V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin.
  Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské náměstí).
  Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů).
 • Hledají se 2 - 4 dobrovolníci na pomoc s panelem, který je umístěn na faře. Je třeba vyhledávat texty (kratší), které se budou na panelu objevovat. Někoho, kdo bude texty vkládat do počítače, ze kterého se budou objevovat na panelu.
 • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
8.12.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz