Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 16. června 2019, Slavnosti Nejsvětější Trojice

ve středu 19. 6. je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa;
ve čtvrtek 20. 6. je Slavnost Těla a Krve Páně;
v pátek 21. 6. je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Příští neděli je 12. neděle v mezidobí

 • Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.
 • Potřebujeme pomocníky na přípravu a úklid po zahradní slavnosti. Hlaste se Blance Prokopové nebo v sakristii.
  První svaté přijímání bude v neděli 23. června při mši svaté v 9:45. Po mši svaté bude následovat tradiční farní zahradní slavnost (podle počasí buď na farní zahradě, nebo ve farním sále). S tím je spojena prosba pro všechny, kteří mohou pomoci a přinést něco sladkého nebo slaného k jídlu.
 • Kostel sv. Maří Magdaleny bude uzavřen
  Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů kostel sv. Maří Magdaleny uzavřen.
  V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin.
  Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské náměstí).
  Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů).

 

Oznámení

 • Hledají se 2 - 4 dobrovolníci na pomoc s panelem, který je umístěn na faře. Je třeba vyhledávat texty (kratší), které se budou na panelu objevovat. Někoho, kdo bude texty vkládat do počítače, ze kterého se budou objevovat na panelu.
 • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
16.6.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz