Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 12. května 2019, 4. neděle velikonoční

V úterý 14. 5. je Svátek sv. Matěje, apoštola;
Ve čtvrtek 16.  5. je Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle je 5. neděle velikonoční

  • Příští neděli 19. 5. je při mši svaté sbírka na Charitu.
  • Školské sestry sv. Františka moc děkují za finanční pomoc na opravu kláštera v Hoješíně, na nástěnce v kostele je list, který zaslaly.
  • Hledají se 2 - 4 dobrovolníci na pomoc s panelem, který je umístěn na faře. Je třeba vyhledávat texty (kratší), které se budou na panelu objevovat. Někoho, kdo bude texty vkládat do počítače, ze kterého se budou objevovat na panelu.

 

Oznámení

  • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
  • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
  • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
  • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
12.5.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz