Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 10. prosince 2017, 2. neděle adventní.

Ve středu 13. 12. je Památka sv. Lucie, panny a mučednice; ve čtvrtek 14. 12. je Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. neděle adventní.

 • Modlitby matek jsou v úterý 12. 12. od 18.45 na faře.
 • V sobotu 16. 12. se staví betlém a uklízí kostel. Muži, prosíme, přijďte na 8 hodin stavět stromky, ženy můžou přijít na 9. hodinu.
 • Na farní radě byl projednán návštěvní řád, který najdete na nástěnce v kostele. Týká se především cizích návštěvníků kostela, ale přečtení se nikomu nebrání.
 • V neděli 17. 12. po mši svaté budou děti z Dětského domu Zábrdovice prodávat své výrobky, můžete tak podpořit jejich snahu.
 • Adventní snažení pro celou farnost:
  Zveme celou farnost ke společnému adventnímu zamyšlení nad Božím slovem.
  Cílem je přiblížit se Božímu slovu v nedělních evangeliích, víe je rozjímat a uvádět do života.
  Máte možnost vybrat si ze 4 variant. Více informací na velké nástěnce u vchodu do kostela.
  Požehnaný adventní čas přejí vaši katecheté.
 • Tříkrálová sbírka 2018 proběhne v termínu 6. a 7. 1. 2018 (sobota a neděle), dle časových možností koledníků v době od 9 do 16 hodin.
  Odměna pro koledníky: lístek do VIDY nebo BONGA. Je nutné nahlásit počet lístků už nyní v prosinci.
  - lístek do VIDA - lístek za 1 korunu pro děti 3 - 15 let, platnost do konce září
  - BONGO - lístek 1 + 1 zdarma, platnost do konce května
  Z vykoledovaných peněz jako jediná farnost v Brně získáváme finanční dar pro činnost na faře. Prosíme o zapojení do sbírky.
 • V adventní čas v neděli při dětské mši svaté v 9.45 a ve středu při dětské v 18 hodin budou děti chodit v průvodu s lampičkami. Lampičky budou k dispozici v sakristii. Je potřeba, abyste s dětmi přicházeli včas.

 

Oznámení

 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec ve společenství.
 • Páteční adorace probíhají vždy od 17 hodin, po dohodě na farní radě, budou moderovány jen některé první pátky. Využijte čas milosti spočinout před Nejsvětější svátostí oltářní.
 • Ve fotogalerii najdete snímky od Marie Pošmurné z farní podzimní pouti na Klimentek.
 • Mše svaté ve farnosti ve všední dny vždy v 18 hodin. V pondělí mše pro mládež, ve středu dětská. Katecheze pro děti při nedělní mši svaté v 9:45.
 • Scházení jednotlivých společenství:
  Pondělní a páteční se spojují do jednoho, které se bude scházet v pondělí od 19 hod na faře. Spolčo vedou manželé Kaňovi.
  Mladší rodiny 1x měsíčně po rodinách, ve středu.
  Starší rodiny každou středu od 20 hodin po rodinách.
  Chlapi 1x měsíčně ve čtvrtek od 20:30 na faře.
  Pobiřmo v pondělí v 19 hod na faře.
  Zpěváček ve středu 16:45 na faře, pro děti 2 - 5 let.
  Modlitby matek 1. úterý v měsíci na faře od 19 hod.
  Všechna společenství jsou otevřená pro další zájemce.
 • Páteční adorace k možnosti modlit se před vystavenou Nejsvětější Svátostí budou bývat od 17 hodin.
 • Chrámový sbor přijme nové členy do všech hlasových skupin - hlásit se můteže u p. Hatiny.
 • Výuka náboženství na Základní škole Merhautova bude bývat ve středu ve 14 hodin. Na Kuldové ve středu v 14:15.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
10.12.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz