Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek  neděle 8. července 2018, 14. neděle v mezidobí. .

Ve středu 11. 7. je Svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.
Příští neděle je 14. neděle v mezidobí.

 • Od 15. do 21. července probíhají na Velehradě duchovní cvičení farnosti. Na radu některých farníků NEBUDOU v našem kostele mše svaté od 16. do 20. 7.; tedy ve všední dny. Nedělní bohoslužby budou jako obvykle. Zapsané úmysly otec Jiří odslouží na Velehradě, kdo by nesouhlasil, ať se přijde domluvit do sakristie.
  Stejně tak tomu bude i během duchovních cvičení rodin s dětmi od 6. do 11. srpna. Bohoslužby v našem kostele nebudou od pondělí do pátku 6. - 10. 8.
 • V sakristii jsou k vyzvednutí objednané kalendáře.

 

Oznámení

 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec ve společenství.
 • Páteční adorace probíhají vždy od 17 hodin, po dohodě na farní radě, budou moderovány jen některé první pátky. Využijte čas milosti spočinout před Nejsvětější svátostí oltářní.
 • Mše svaté ve farnosti ve všední dny vždy v 18 hodin. V pondělí mše pro mládež, ve středu dětská. Katecheze pro děti při nedělní mši svaté v 9:45.
 • Scházení jednotlivých společenství:
  Pondělní a páteční se spojují do jednoho, které se bude scházet v pondělí od 19 hod na faře. Spolčo vedou manželé Kaňovi.
  Mladší rodiny 1x měsíčně po rodinách, ve středu.
  Starší rodiny každou středu od 20 hodin po rodinách.
  Chlapi 1x měsíčně ve čtvrtek od 20:30 na faře.
  Pobiřmo v pondělí v 19 hod na faře.
  Zpěváček ve středu 16:45 na faře, pro děti 2 - 5 let.
  Modlitby matek 1. úterý v měsíci na faře od 19 hod.
  Všechna společenství jsou otevřená pro další zájemce.
 • Páteční adorace k možnosti modlit se před vystavenou Nejsvětější Svátostí budou bývat od 17 hodin.
 • Chrámový sbor přijme nové členy do všech hlasových skupin - hlásit se můteže u p. Hatiny.
 • Výuka náboženství na Základní škole Merhautova bude bývat ve středu ve 14 hodin. Na Kuldové ve středu v 14:15.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
8.7.2018


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz