Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 8. září 2019, 22. neděle v mezidobí

V pátek 13. 9 Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
v sobotu 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
Příští neděli je 24. neděle v mezidobí

 • Se začátkem školního roku se rozjíždí i všední život farnosti:
  v pondělí 9. 9. začnou bohoslužby pro mládež a setkávání biřmovanců
  ve středu 11. 3 začnou mše svaté pro děti, spolu s nimi i setkávání Zpěváčku
  od pátku 13. 9. začnou pravidelné páteční adorace od 17 hod v kapli
  nedělení katecheze pro děti při mši svaté v 9:45 v sakristii
  můžete povzbudit lidi ve svém okolí, kteří hledají a přivést je do nového společenství katechumenů, které se bude rozjíždět
  společenství "Pátečňáci" se setkávají v pondělí od 19 hod na faře
  středeční společenství rodin s o. Jiřím se setkává ve středu od 20.15 na faře
  mladší rodiny se setkávají po rodinách 3. čtvrtek v měsíci
 • Náboženství: přihlašování na hodiny náboženství, prosím, berte vážně.
  na Gajdošové - st 13:00 hod od tohoto týdne
  na Kuldové - st 14:15 hod od tohoto týdne
  na faře - st 15:45 hod od tohoto týdne
  na Merhautové - st 14:00 hod od října
 • V sobotu 13. 9. v 19 hodin na faře setkání Farní rady.
 • K dispozici je nové číslo farního časopisu.
 • V kalendáři jsou volné intence, můžete si zapsat své úmysly v sakristii.
 • Celoroční zkoušky chrámového sboru v úterý a ve čtvrtek od 19 hod v sakristii. Přijímáme nové členy do všech hlasových skupin, zvláště mužské hlasy.
 • Milí farníci a účastníci 1. farního tábora,
  zveme vás na promítání a sdílení zážitků z tábora v neděli 29. 9. po mši svaté (okolo 10:45 hod) na faře.
 • V galerii jsou fotky z Prvního svatého přijímání a 1. farního tábora.
 • Rozpis úklidu kostela - všechny skupiny přijímají pomocníky.

 

Oznámení

 • Kostel sv. Maří Magdaleny bude uzavřen
  Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů kostel sv. Maří Magdaleny uzavřen.
  V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin.
  Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské náměstí).
  Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů).
 • Hledají se 2 - 4 dobrovolníci na pomoc s panelem, který je umístěn na faře. Je třeba vyhledávat texty (kratší), které se budou na panelu objevovat. Někoho, kdo bude texty vkládat do počítače, ze kterého se budou objevovat na panelu.
 • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového generálního vikáře brněnské diecéze, bude jím od března letošního roku biskup Pavel Konzbul.
 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
8.9.2019


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz