Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 23. února 2020, 7. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu 26. 2. Popeleční středa - den přísného postu, příští neděle je 1. neděle postní.

 • Tuto neděli 23. 2. se v souvislosti se sobotním Svátkem Stolce sv. Petra konala sbírka Haléř sv. Petra. Příspěvkem do ní vyjadřujeme solidaritu s celou církví a jejími hmotnými potřebami.
 • Dalším příspěvkem ke sbírce bude výtěžek každoročního farního bazaru hraček, knih, cédéček a dalších předmětů, který se uskuteční o týden později v neděli 1. 3. dopoledne na faře. Prosíme jak dárce o darování věcí do nabídky, tak i ochotné pomocníky, aby přišli bazar v sobotu 29. 2. v předvečer jeho konání nachystat a pak opět v neděli odpoledne uklidit. Vzadu v kostele na nástěnce je papír, kam pomocníci mohou napsat svá jména..
 • V kostele na stolečku jsou k dispozici postní pokladničky tzv. Postničky. Dobré jsou především pro děti, pro něž odepření něčeho dobrého bude viditelně přispívat někam jinam.
 • Na stolečku je také k dispozici Průvodce postní dobou za 5 Kč.
 • V postní době bude pobožnost Křížové cesty. Ve středu a v pátek od 17:30 hod a v neděli od 9 hodin. S pobožnostmi se začně od pátku 28. 2. Zájemci o čtení Křížové cesty se mohou napsat na rozpist na nástěnce v kostele.
 • V neděli 1. 3. se při mši svaté v 9:45 hodin představí děti, které letos poprvé přistoupí ke stolu Páně.

 

Začátek postní doby

Tato středa 26. 2. je Popeleční. Prosím, pamatujte, že je to den přísného postu. Katolíci jsou v něm zavázáni doržovat půst zdrženlivosti od masa (od dovršeného 14. roku věku) a půst újmy (od dosažení dospělosti, tj. věku 18 roků, do započatého 60. roku). Přesné informace lze nalézt v Kodexu kanonického práva v kánonech 1249 až 1252.

Popeleční středou začíná liturgická postní doba. Viz stránku s údaji o liturgických dobách a mimořádnostech.

 

Změna termínu farního bazaru

Proti dřívějšímu plánu se dobročinný bazar hraček, knih, cédéček a dalších věcí bude konat až v neděli 1. 3., to jest o týden později, než bylo původně oznámeno v ohláškách. Výnos bude přidán ke sbírce Svatopetrský haléř.

Jak se zapojit a přispět?

 • Pomoc s přípravou bazaru a úklidem po jeho skončení je velmi důležitá a potřebná. Naléhavě prosíme dobrovolníky, přijďte v sobotu 29. 2. večer nachystat sál, stoly a rozložit věci k prodeji. A také o svém rozhodnutí dejte dopředu vědět Blance Prokopové nebo se napište na papír vyvěšený k tomuto účelu na nástěnce vzadu v kostele. Bez dostatečného počtu pomocníků je konání bazaru ohroženo.
 • Předměty do prodeje můžete věnovat co nejdříve, nejpozději však v sobotu den předem. Žádané jsou zejména hračky.
 • Návštěvou bazaru a koupí nabízených věcí vytvoříte hodnotu, která pak jako součást sbírky pomůže potřebným lidem.

 

Oznámení

 • V kalendáři úmyslů mše svaté jsou volná místa, kdo by měl zájem odsloužit mši svatou na jeho úmysl, může se nahlásit v sakristii.
 • V sakristii u ministrantů se mohou hlásit chlapci, kteří mají zájem ministrovat.
 • Otec biskup poslal výzvu s pozváním pro mladé muže do povolání ke kněžství. Uzávěrka přihlášek pro školní rok 2020-2021 je 23.3.2020.
 • O letních prázdninách se bude konat již tradiční zábrdovický tábor. Tentokrát ve Zlatých horách v termínu 1. - 8. 8. 2020. Bližší informace se brzy objeví v kostele na nástěnce
 • Všední život farnosti:
  v pondělí bývají bohoslužby pro mládež a setkávání biřmovanců
  ve středu jsou mše svaté pro děti, spolu s nimi i setkávání Zpěváčku
  v pátek jsou pravidelné páteční adorace od 17 hod v kapli
  nedělení katecheze pro děti při mši svaté v 9:45 v sakristii
  můžete povzbudit lidi ve svém okolí, kteří hledají a přivést je do nového společenství katechumenů, které se bude rozjíždět
  společenství "Pátečňáci" se setkávájí v pondělí od 19 hod na faře
  středeční společenství rodin s o. Jiřím se setkává ve středu od 20:15 hod. na faře
  mladší rodiny se setkávají po rodinách 3. čtvrtek v měsíci
 • Příprava na křest
  Společenství prvního ročníku přípravy dospělých na křest se schází od října 2019 každé úterý v 19:00 na faře. Noví zájemci jsou vítáni, další příležitost k zahájení přípravy bude zase až za rok. Přihlásit se mohou jak nepokřtění, tak i dříve pokřtění, ale nepraktikující – se zájmem prohloubit víru a svůj vztah k Bohu.
 • Celoroční zkoušky chrámového sboru v úterý a ve čtvrtek od 19 hod v sakristii. Přijímáme nové členy do všech hlasových skupin, zvláště mužské hlasy.
 • Rozpis úklidu kostela - všechny skupiny přijímají pomocníky.
 • Kostel sv. Maří Magdaleny je uzavřen
  Od pondělí 17. června 2019 nejméně do konce června 2020 je z technických důvodů kostel sv. Maří Magdaleny uzavřen.
  Aktuální informace o bohslužbách, výstavu Nejsvětější svátosti a zpovědní službě naleznete na webu kostela.
 • Otec biskup poslal své slovo k adoračním dnům farnosti. Mimo jiné v něm píše, že adorační den ve farnosti bude sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
23.2.2020


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz