Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek  neděle 20. května 2018, Slavnosti Seslání Ducha Svatého.

V pondělí 21. 5. je výročí posvěcení Brněnské katedrály; ve čtvrtek 24. 5. je Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.

 • Sbírka této neděle je na charitu.
 • Farnost Brno-Lesná vydala kalendář, kterou chtějí pomoci získat finanční prostředky pro stavbu kostela. Pokud máte o kalendář zájem, zapište se v sakristii. Cena jednoho je 70 Korun.
 • Noc kostelů v pátek 25. května - i letos se naše farnost zapojí.
  Proto prosíme o modlitbu za tuto akci a aktivní zapojení do služby při samotném pátku 25. května - jde o bdělou přítomnost na místě a vstřícnost k návštěvníkům - rozpis služeb je na nástěnce v kostele, zapisujte se podle možností do volných polí.
  Připravujte si konkrétní úmysly pro modlitbu za rodiny. Úmysly je možné přinášet od teď a ještě během NK do kostela do krabičky, která je na stolku u obětních darů.
  Zvěte lidi, které by tato akce mohla oslovit, můžete jim předat brožury s programem, které jsou k dispozici v kostele.
  Během NK bude v kostele probíhat přímluvná modlitba - tato služba je určena především farníkům.

 

Oznámení

 • Setkání Modliteb matek bude 1. úterý v květnu, tedy v úterý 1. května od 18.50 hod na faře.
 • Ve fotogalerii najdete snímky od Marie Pošmurné a Karla Ondry z Velikonoc a oslavy narozenin o. Jiřího.
 • Mgr. Jaroslav Jurka, který v naší farnosti vykonává jáhenskou službu, požádal o udělení kněžského svěcení 23. 6. 2018 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Je-li někomu známa nějaká překážka pro kněžské svěcení, nechť tuto skutečnost sdělí co nejdříve panu faráři. Především je to pobídka k modlitbě za našeho bratra jáhna.
 • Přihlašování na duchovní cvičení rodin v Hoješíně, které bude od 6. do 11. srpna. Ať se hlasí aktivní účastníci s dětmi i ti, kteří se budou o děti starat.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec ve společenství.
 • Páteční adorace probíhají vždy od 17 hodin, po dohodě na farní radě, budou moderovány jen některé první pátky. Využijte čas milosti spočinout před Nejsvětější svátostí oltářní.
 • Mše svaté ve farnosti ve všední dny vždy v 18 hodin. V pondělí mše pro mládež, ve středu dětská. Katecheze pro děti při nedělní mši svaté v 9:45.
 • Scházení jednotlivých společenství:
  Pondělní a páteční se spojují do jednoho, které se bude scházet v pondělí od 19 hod na faře. Spolčo vedou manželé Kaňovi.
  Mladší rodiny 1x měsíčně po rodinách, ve středu.
  Starší rodiny každou středu od 20 hodin po rodinách.
  Chlapi 1x měsíčně ve čtvrtek od 20:30 na faře.
  Pobiřmo v pondělí v 19 hod na faře.
  Zpěváček ve středu 16:45 na faře, pro děti 2 - 5 let.
  Modlitby matek 1. úterý v měsíci na faře od 19 hod.
  Všechna společenství jsou otevřená pro další zájemce.
 • Páteční adorace k možnosti modlit se před vystavenou Nejsvětější Svátostí budou bývat od 17 hodin.
 • Chrámový sbor přijme nové členy do všech hlasových skupin - hlásit se můteže u p. Hatiny.
 • Výuka náboženství na Základní škole Merhautova bude bývat ve středu ve 14 hodin. Na Kuldové ve středu v 14:15.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
21.5.2018


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz