Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 23. dubna 2017, neděle Božího Milosrdenství

V úterý 25. 4. je Svátek sv. Marka, evangelisty; v sobotu 29. 4. je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve a patronky Evropy.
Příští neděle je 3. neděle velikonoční.

 • Je potřeba se přihlašovat na duchovní cvičení na Velehradě (20. 8. - 25. 8. 2017) i na duchovní cvičení rodin v Hoješíně (7. 8. - 12. 8. 2017), přihlašovat se můžete v sakristii.
 • Chrámový sbor hledá nové členy do všech hlasových skupin. Hlásit se můžete u pana Hatiny nebo v sakristii.
 • V neděli 30. dubna bude Dětský karneval. Od 14 do 17 hodin ve farním sále. Prosíme všechny, kdo by mohli přispět nějakou dobrotou, ať ji přinesou na faru, případně do kostela.
 • 13. května bude jarní farní výlet. Informace budou včas na nástěnce v kostele.

 

Oznámení

 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře.. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.
 • Ve fotogalerii najdete první snímky z farní poutě do Svaté země.
 • Vyšlo nové číslo farního časopisu.
 • Byl zveřejněn nový rozpis úklidu kostela.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
25.4.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz