Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 26. března 2017, 4. neděle postní


Příští neděle je 5. neděle postní.

 • Velikonoční zpovídání bude ve Svatém týdnu v úterý, středu a čtvrtek (11. - 13. 3.). Využijte ke svátosti smíření čas už teď vždy přede mší svatou, potom bývají fronty a dlouho se čeká.
 • Farní časopis je k dispozici v kostele vzdadu na stolečku.
 • Skupiny katechumenů, kteří se připravují k přijetí svátostí, vedou paní Ing. Michaela Pečinková a pan Ing. Jiří Sluka, je dobré se za ně modlit, protože nemají vždy zrovna lehký úkol.
 • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu 8. 4. Začátek je v 8:30 v katedrále sv. Petra a Pavla. Více informací, přehled dopoledních skupinek a jejich přihlašování na webu Brno.signaly.
 • Na výzvu Svatého otce Františka proběhne 24 hodin pro Pána. V Brně v pátek 24. 3. od 9.00 do 20.00 hodin bude v kostele u sv. Máří Magdalény možnost svátosti smíření a po celou dobu bude vystavena Eucharistie. Od 20.00 do 22.00 pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla tzv. Nikodémova noc, tedy chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.
 • Týden modliteb za mládež proběhne v týdnu před Květnou nedělí, tedy od 2. do 9. 4.
 • Postní snažení pro děti i jejich rodiče
  Postní doba je příležitostí jak se více přiblížit Bohu, sobě navzájem i druhým lidem skrze ukřížovaného Ježíše. Letos si budeme s dětmi v postním snažení připomínat cestu na Golgotu a místo Pánova ukřižování. V kapli sv. Anny (naproti zpovědnice) bude na stolku připravena plastická cesta na Golgotu. Spolu s dětmi postupně během postní doby vyzdobíme cestu barevnými papírovými kytkami. Na každé nedělní katechezi děti dostanou papírovou kytičku a malý dřevěný kžíek s úkolem. Po splnění úkolu si doma přilepí kytičku na křížek a v kostele připíchnou podél cesty na Golgotu. Do postního snažení se mohou zapojit i rodiče. Kytky s úkoly jsou na katechezích připraveny také pro ně. Pán Ježíš se za každého z nás osobně obětoval. Nesl těžký kříž a dobrovolně se za nás nechal ukřižovat. Pojďme spolu vyzdobit symbolickou křížovou cestu nejen kytkami, ale především láskou, modlitbou, rozjímáním a dobrými skutky.
  Vaši katecheté
 • Křížové cesty v našem kostele budou každou středu a pátek od 17:30. Na Velký pátek v 15 hodin. V neděli budou křížové cesty mezi ranními bohoslužbami - tedy zhruba od 9 do 9:30. Na nástěnce v kostele je rozpis, kam se můžete zapsat při zájmu vést křížovou cestu.

 

Oznámení

 • Ve fotogalerii najdete první snímky z farní poutě do Svaté země.
 • Vyšlo nové číslo farního časopisu.
 • Byl zveřejněn nový rozpis úklidu kostela.
 • Ve fotogalerii najdete nové snímky z farní pouti a Misijního mostu modlitby od RNDr. Karla Ondry.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
26.3.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz