Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 19. listopadu 2017, 33. neděle v mezidobí.

V úterý 21. 11. je Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu 22. 11. je Památka sv. Cecílie, panny a mučednice; v pátek 24. 11. je Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Příští neděle je Slavnost Krista Krále - konec liturgického roku.

 • Sbírka této neděle se posílá na podporu Českého katolického biblického díla.
 • V sobotu 25. listopadu se v 19 hodin sejde farní rada.
 • Sledujte nástěnku vzadu v kostele, můžete se na ní dozvědět spoustu zajímavých informací, které se neříkají v ohláškách
 • V neděli 26. listopadu v 18 hodin se v našem kostele uskuteční koncert souboru MUSICA DA CAMERA BRNO. Soubor vznikl v roce 1996. Zaměřuje se na barokní a soudobou hudbu. Na koncertě zazní duchovní skladby Zdeňka Krále, některé ve světové premiéře. Koncert bude trvat přibližně 60 minut, vstupné dobrovolné.
  Všichni jste srdečně zváni.

 

Oznámení

 • Ve fotogalerii najdete snímky od Marie Pošmurné z farní podzimní pouti na Klimentek.
 • Mše svaté ve farnosti ve všední dny vždy v 18 hodin. V pondělí mše pro mládež, ve středu dětská. Katecheze pro děti při nedělní mši svaté v 9:45.
 • Scházení jednotlivých společenství:
  Pondělní a páteční se spojují do jednoho, které se bude scházet v pondělí od 19 hod na faře. Spolčo vedou manželé Kaňovi.
  Mladší rodiny 1x měsíčně po rodinách, ve středu.
  Starší rodiny každou středu od 20 hodin po rodinách.
  Chlapi 1x měsíčně ve čtvrtek od 20:30 na faře.
  Pobiřmo v pondělí v 19 hod na faře.
  Zpěváček ve středu 16:45 na faře, pro děti 2 - 5 let.
  Modlitby matek 1. úterý v měsíci na faře od 19 hod.
  Všechna společenství jsou otevřená pro další zájemce.
 • Páteční adorace k možnosti modlit se před vystavenou Nejsvětější Svátostí budou bývat od 17 hodin.
 • Chrámový sbor přijme nové členy do všech hlasových skupin - hlásit se můteže u p. Hatiny.
 • Výuka náboženství na Základní škole Merhautova bude bývat ve středu ve 14 hodin. Na Kuldové ve středu v 14:15.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
19.11.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz