Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 27. listopadu 2016, 1. neděle adventní.

Ve středu 30. 11. je Svátek sv. Ondřeje, apoštola; v sobotu 3. 11. je Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Příští neděle je 2. neděle adventní.

 • Peníze z "podkůrové" sbírky této neděle jsou určeny na květinovou výzdobu kostela.
 • Příští neděli 4. 12. bude po mši svaté "podkůrová" sbírka na duchovní hudbu. Peníze budou použity na odměny pro členy orchestru a sólisty, kteří účinkují se Zábrdovickým sborem.
 • Po celou dobu adventu při bohoslužbách pro děti, středa v 18 hod a neděle v 9:45, budou děti chodit v průvodu s lampičkami. Lampičky budou nachystané v sakristii. Kdo by chtěl vlastní, několik jich je. Je třeba s dětmi přijít včas, ideálně 10 minut před začátkem bohoslužby.
 • Adventní snažení, které letos připravili katecheté bude spočívat ve zdobení vánočního stromečku, který se na Vánoce rozzáří dobrými skutky v podobě ručně vyrobených dětských ozdob. Děti si mohou za každý dobrý skutek a za účast na mši svaté, třeba ve všední den, vyrobit malou papírovou ozdobu a s pomocí rodičů ji zavěsí na stromeček, který bude umístěn v kapli svaté Anny, naproti zpovědnici. Bližší informace na katechetické nástěnce u vchodu do kostela.
 • Začíná měsíc prosinec ve čtvrtek 1. 12. a v pátek 2. 12. bude otec Jiří obcházet nemocné. Dejte, prosím, vědět těm, kterých se to týká.

 

Oznámení

 • Farní pouť do Izraele: do 1. 12. je třeba přinést peníze v hotovosti. Zájezd do Izraele se uskuteční ve dnech 9. - 16. 3. 2017 se slovenskou cestovní kanceláří Awertour. Cena zájezdu je stejná jako před šesti lety a činí i s pojištěním 611,6 €. V přepočtu na koruny je to přibližně 16 500 Kč. Vybírat se bude samozřejmě v eurech. Na místě v Izraeli se ještě bude vybírat částka v amerických dolarech (100 $). Je to podobný zajezd jako před šesti roky, rozdíl je v tom, že přistávat a odlétat zpět budeme v Eilatu. Proti předchozímu našemu zájezdu bude v programu Eilat a Haifa.
 • Ve fotogalerii najdete nové snímky z farní pouti a Misijního mostu modlitby od RNDr. Karla Ondry.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • I letos bychom rádi otevřeli nový katechumenát. Oslovte lidi kolem sebe, kteří se zajímají o víru, o křest, ptají se po smyslu života. Přiveďte je, je to důležité.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
27.11.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz