Farnost Zábrdovice - logo


Slavnostní bohoslužba

Bohoslužby při zvláštních příležitostech

Advent

Nedělí 3.12.2017 začalo adventní období - příprava na Slavnost narození Ježíše Krista. Pro křesťany je advent odedávna doba ztišení, jednoduchosti v jídle i oblékání, omezení ve výzdobě kostela i v osobních požitcích.

Při mši se vynechává chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu...), nezpívá se Te Deum, oltář se nezdobí květy. Hudební doprovod při mši se vyznačuje střídmostí.

Symbolem této doby jsou fialová barva a adventní věnec, jejím smyslem je příležitost na osobní "inventuru" svého života a příprava na příchod Pána Ježíše.

Adventní období zahrnuje vždy celkem čtyři neděle. Každá z nich je představována jednou svící na adventním věnci, viz též naši titulní stránku. Kolik svíček je rozsvícených, tolik adventních nedělí už prošlo.

Bohoslužby v období Vánoc a na Nový rok

DatumDenSvátekHodinaBohoslužba, poznámka
24. 12. 2017neděleŠtědrý den8:00Mše svatá (4. neděle adventní)
9:45Mše sv. (4. neděle adventní)
24:00Mše sv. - vigilie slavnosti Narození Páně
25. 12. 2017pondělíSlavnost Narození Páně8:00 Mše sv. s lidovým zpěvem
9:45Mše sv., hudba
26. 12. 2017úterýSvátek sv. Štěpána8:00 Mše sv. s lidovým zpěvem
9:45Mše sv. s lidovým zpěvem
31. 12. 2017neděleSvátek sv. rodiny8:00 Mše sv. s lidovým zpěvem
9:45Mše sv.
1. 1. 2018pondělíSlavnost Matky Boží P. Marie8:00Mše sv. s lidovým zpěvem
9:45Mše sv., hudba

V ostatní neuvedené dny platí obvyklý pořad bohoslužeb.

Podrobnosti o liturgických dobách, barvách, svátcích, slavnostech a příslušných čteních najdete v liturgickém kalendáři.

Liturgická období současného církevního roku

3. 12. 2017, neděle – začátek adventní doby
25.12. 2017, pondělí – začátek vánoční doby
8. 1. 2018, pondělí – začátek první části liturgického mezidobí
14. 2. 2018, středa – Popeleční středa, začátek postní doby
31. 3. 2018, sobota – Bílá sobota, začátek velikonoční doby
21. 5. 2018, pondělí – začátek druhé části liturgického mezidobí
1. 12. 2018, sobota – konec liturgického mezidobí a církevního roku
2. 12. 2018, neděle – začátek adventní doby a dalšího církevního roku

Prázdninové výjimky:

V době hlavních letních prázdnin se nekonají společné páteční adorace, místo zvláštních mší pro mládež a pro děti ve všední den jsou běžné mše od 18:00 hod. Také odpadají katecheze pro děti během nedělní mše od 9:45 hod.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz