Farnost Zábrdovice - logo


Z. Hatina při výuce

Z. Hatina při výuce (vpravo nahoře)

Zdeněk Hatina

Odborník v oblasti církevní hudby, skladatel, učitel hudby. Působí jako ředitel kůru a varhaník v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích.

Stručný životopis

* 1941 v Brně.
Základní hudební vzdělání nabyl nejprve soukromým studiem u učitelů hudby M. Sopouchové a Dr. I. Kramply, později navštěvoval Městskou hudební školu Jaroslava Kvapila v Brně. Na studium konzervatoře se připravoval konzultacemi u prof. Viléma Vaňury. Varhanní oddělení konzervatoře absolvoval ve třídě prof. Josefa Pukla v roce 1971 s vyznamenáním, navštěvoval i kompoziční oddělení u profesora Bohuslava Řehoře. Již jako dvacetiletý (1961) získal první cenu v soutěži AST v Krnově ve hře na varhany.


V letech 1991 až 2004 působil jako pedagog na ZUŠ v Brně se zaměřením na církevní tvorbu. Vyučoval zde hře na varhany, hudební teorii, harmonii, nauku o varhanách a dějiny církevní hudby.

Je dlouholetým členem výboru jednoty MUSICA SACRA.

Ve funkci ředitele kůru a dirigenta nastudovává a provádí s chrámovým sborem a orchestrem díla klasické duchovní hudby (Mozart, Schubert, Dvořák, Říhovský, Tregler, Picka, Foerster aj.).

Některé jeho kompozice (Missa dominicalis, op. 3 a některá moteta) byla několikrát provedena v Praze u sv. Víta (L. Přibyl) a u sv. Jakuba (J. Hercl). Z jeho duchovní hudby je vhodné jmenovat např. ještě Requiem opus 5 (sola, sbor, orchestr, varhany), věnované památce umučených a padlých v koncentračních táborech za 2. světové války.

Za dlouholetou službu v oblasti liturgické hudby obdržel v roce 2007 medaili svatých Petra a Pavla. Ocenění mu osobně udělil brněnský biskup mons. V. Cikrle při příležitosti 230. výročí založení Biskupství brněnského.

Přehled hudebních děl

 1. V BETLÉMĚ - vánoční nocturno pro solo, smíšený sbor, housle, cello, flétnu, lesní roh a varhany
 2. AVE MARIA - pro střední hlas a varhany
 3. DUCHOVNÍ ZPĚVY
  • Č. 1 Boží sílo, lásko má
  • Č. 2 Volám, Pane... (text P. Antonín Sláma; střední hlas, housle)
  • Č. 3 Otče náš...
  • Č. 4 Ave Maria d-dur, soprán, housle, varhany
  • Č. 5 Zdrávas Maria, soprán a varhany
 4. MISSA DOMINICALIS opus 3 - sola, smíšený sbor, velký orchestr a varhany
 5. REQUIEM opus 5 - sola, smíšený sbor, smyčce, hoboj a varhany
 6. MARIA, KRÁSU TVOU... - solo, ženský sbor, varhany
 7. DESIDERIUM ANIMÆ EJUS - offertorium na svátek mučedníků, solo, smíšený sbor, varhany
 8. SBOHEM, NEJDRAŽŠÍ MI ZEMI - střední hlas, klavír
 9. KLANÍME SE TI KRISTE - smíšený sbor na Velký pátek
 10. CHVALTE ÚSTA - hymnus č. I, smíšený sbor, orchestr, varhany
 11. CHVALTE ÚSTA - hymnus č. II, smíšený sbor, varhany
 12. ČTYŘI MEDITACE - pro violu (housle) a varhany, opus 9
 13. ČESKÁ MŠE s úplným liturgickým textem solo, smíšený sbor, varhany
 14. AJAGIO - freska pro varhany, opus 14a
 15. KRÁTKÁ PRELUDIA na písně z Jednotného kancionálu - č. 117, 201, 307, 631, 407, 812, 830, 932
 16. VÁNOČNÍ UKOLÉBAVKA - solo, smíšený sbor, flétna (housle), varhany
 17. TŘI POHŘEBNÍ RESPONSORIA
  1. Myslel jsi na mě Hospodine
  2. Tvůj přtel Lazar
  3. Věřím, že můj Vykupitel žije
 18. UKOLÉBAVKA - varhany, solo
 19. LENTO - smyčcový orchestr
 20. GLORIA PATRI ET FILIO - solo, smíšený sbor, varhany
 21. MEMENTO - chorál pro 4 pozouny
 22. SLAVNOSTNÍ FANAFARA - pro 3 trumpety (pro 4 pozouny)
 23. ZDRÁVAS MARIA - smíšený sbor a varhany
 24. ČESKÉ ORDINARIUM - schola, lid, varhany
 25. ČTYŘI PRELUDIA PRO VARHANY - varhany, sola
 26. MISSA IN HONOREM SANCTISSIMÆ TRINITATIS opus 20 - sola, smíšený sbor a varhany
 27. VESEL SE, NEBES KRÁLOVNO - pro smíšený sbor, orchestr a varhany, opus 21a
 28. ADAGIO - pro hoboj a varhany, opus 21b
 29. ZDRÁVAS KRÁLOVNO - pro smíšený sbor a varhany, opus 22a

Internetové odkazy

Hudební archiv

Pro zájemce a hudební badatele je k dispozici Zdeňkem Hatinou spravovaný rozsáhlý hudební archiv. Kontakt vám zprostředkujeme.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz