Farnost Zábrdovice - logo


noty

Medailon hudebního skladatele

František Kolařík

  varhaník, skladatel, dirigent a hudební pedagog

 

  • narozen 26. 1. 1867, Opatovice u Vyškova
  • zemřel 20. 9. 1927, Místek

Vyrůstal v chudé dělnické rodině. Od útlého mládí projevoval mimořádný zájem o hudbu. Po absolvování základní školy se stal fundatistou augustiniánského kláštera na Starém Brně. V letech 1882-85 studoval brněnskou varhanickou školu.

4. května 1886 se stal ředitelem kůru a varhaníkem katolického chrámu v Místku. Od založení zdejšího českého matičního gymnázia (1895) působil jako tzv. vedlejší (externí) učitel zpěvu

Neúnavnou prací se zasloužil o rozvoj místeckého hudebního života. Uplatňoval se – ve své soukromé hudební škole v Místku – jako úspěšný učitel klavíru, založil a vedl chrámový sbor a orchestr, roku 1903 spoluzaložil Hudebně-pěvecký spolek Smetana, jehož byl prvním sbormistrem a dirigentem. Potřebnou učitelskou kvalifikaci získal vykonáním státní zkoušky ze zpěvu a ze hry na klavír (1896 v Praze).

Dlouholeté přátelství spojovalo Kolaříka s Leošem Janáčkem, kterého – jako Janáčkův oblíbený žák – doprovázel na sběratelských cestách za lašskou a valašskou lidovou písní v období před Národopisnou výstavou českoslovanskou (tj. před rokem 1895).

Dílo:

Značné obliby dosáhla Kolaříkova chrámová skladatelská tvorba. Mezi cca 20 mešními kompozicemi vyniká Pastýřská mše F dur (1905; vydaná O. Pazdírkem, Brno 1927), vydávány byly také Vánoční zpěvy, koledy a požehnání (Místek 1925), rukopisné České liturgické zpěvy k slavnosti Božího těla, tři Te Deum laudamus atd.

Ze světské tvorby měly zřejmě hudebně-pedagogické poslání tři vánoční hry (např. Čarovná noc pro sóla, sbor, orchestr a harmonium) a dvě hudební pohádky (Pampeliška, Tři halíře). Kolaříkovu vlasteneckou politickou orientaci dokládají pochody (Sokolský, Legionářský, Pochod balkánských Slovanů ad.). Početné harmonizace českých, moravských a slovenských lidových písní a sborová tvorba sloužily především Kolaříkovým vlastním uměleckým potřebám.

Text medailonů připravuje RNDr. Jana Beránková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz