Farnost Zábrdovice - logo


noty

Medailon hudebního skladatele

Josef J. PIHERT

  český hudební skladatel a pedagog

 

  • narozen 27. 8. 1845 v Domoušicích na Lounsku
  • zemřel 21. 10. 1911 v Praze

V dětství zpíval v chlapeckém chrámovém sboru v Týnském chrámu pod vedením Albína Maška. Hudební vzdělání získal ve vojenské hudební škole Jana Pavlise. V letech 1870–1872 navštěvoval Varhanickou školu v Praze. Stal se ředitelem kůru a městským kapelníkem v Hustopečích na Moravě a od roku 1875 byl ředitelem kůru v Nymburce. Přispíval svými články do českých novin a časopisů.

V roce 1877 odešel do Chorvatska a působil jako biskupský kapelník v Senji. Byl sbormistrem pěveckého spolku Nehaj a velmi se zde zasloužil o propagaci české hudby. Roku 1883 se vrátil do Prahy, kde si založil hudební školu a až do své smrti ji řídil. Zemřel v pražském chudobinci.

Dílo:

Byl neobyčejně plodný skladatel. Zkomponoval 287 původních skladeb a uvedl dalších 150 úprav národních písní a děl jiných skladatelů. Byl zaměřen spíše na lehčí žánry, jako na operety (12), frašky se zpěvem (10) a salonní hudbu. Komponoval však také klasickou vážnou hudbu a hudbu pro chrámové účely. Byl i dobrým hudebním pedagogem. Publikoval školy zpěvu a hry na housle.
Operety – např. Zlatá žába, Šotek, Rinaldo
Chrámová hudba - 2 velké mše s orchestrem, 6 vokálních mší, více než 50 drobnějších chrámových skladeb, 30 pohřebních písní a sborů
Klavírní skladby a skladby pro varhany a harmonium
Instruktivní literatura - Mladý pianista, Velká škola zpěvu, Nová praktická škola pro housle
Použitý zdroj

Text medailonů připravuje RNDr. Jana Beránková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz