Farnost Zábrdovice - logo


noty

Medailon hudebního skladatele

Josef Gruber

  Skladatel, varhaník, učitel hudby

 

  • narozen 18.4. 1855 ve Wosendorfu (Dolní Rakousy
  • zemřel 2. 12. 1933 v Linci (Horní Rakousy)

Prof. Josef Gruber patřil ve své době k nejuznávanějším autorům církevní hudby.

Narodil se v malé vinařské vesnici Wösendorf v Dolních Rakousích. Již brzy se u něho projevil značný hudební talent, proto byl poslán do nedalekého kláštera St. Florian (u Linze), kde zprvu byl fundatistou a posléze, od r. 1878 klášterním varhaníkem po Antonu Brucknerovi, u kterého rovněž studoval (harmonii, formy aj.) během jeho četných pobytů v St. Florian (1887/88) a udržoval s ním přátelské styky až do mistrovy smrti (1896). Od roku 1904 do svého pensionování v r. 1923 vyučoval Gruber v lineckém semináři klavír, zpěv a varhany. Vynikl především jako výborný improvizátor a učitel varhanní hry. Mnoho let vedl v Linci sbor u kapucínů (kde též hrával) a křížových sester. Zemřel v roce 1933 na záchvat mrtvice.

Dílo:

Téměř celé své dílo věnoval církevní hudbě. Napsal okolo 350 děl. Ve výčtu najdeme mše (60), requiem (17), Te Deum, offertoria, litanie, německé duchovní písně a varhanní skladby. Ve svém komponování vycházel zprvu z přísného cecilianismu, tj. kompozice v palestrinovském eklektickém stylu a capella nebo s varhanním doprovodem. Během let však přešel na pozice pragmatického cecilianismu (před 1. sv. válkou), ve kterých setrval až do konce života. Tento kompoziční přístup se vyznačoval lehkostí pěveckých partů, často polyfonně vedených, srozumitelností textu (žádné zbytečné opakování, krácení, či jiné zásahy do liturgických textů) a variabilním doprovodem (od nejjednoduššího varhanního po symfonický). Doprovod psal v efektivním klasicistním koncertantním stylu (vycházejícím z vídeňských klasiků), počítal však s mohutným romantickým orchestrálním zvukem (vliv A. Brucknera). Ve své době byl Gruber oblíben nejen v Rakousku, ale i ve všech částech tehdejší rakousko-uherské monarchie, zvláště na Moravě a ve Slezsku, kde jsou jeho četná díla provozována dodnes.

Text medailonů připravuje RNDr. Jana Beránková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz