Farnost Zábrdovice - logo


noty

Medailon hudebního skladatele

Miroslav Příhoda

  učitel hudby, varhaník a skladatel převážně duchovní chrámové hudby

 

  • narodil se 20. října 1912 v Rudě u Velkého Meziříčí
  • zemřel 11. června 1988

Od mládí hrál na trubku v místní kapele u svého tatínka, později v kostele na housle a varhany. Chrámová hudba ho inspirovala k zájmu o varhany. Studoval na Brněnské konzervatoři např. u Josefa Blatného. V dalším studiu se soustředil především na kompozici u profesora Jaroslava Kvapila a Jaroslava Křičky. Roku 1935 se stal ředitelem kůru v kostele svatého Augustina v Brně a zároveň působil ve Státním divadle v Brně. V roce 1945 nastoupil jako ředitel kůru v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na  Starém Brně, kde se uvedl svou třetí mší "Missa brevis", sklidil velký úspěch a byl dokonce označen jako důstojný nástupce Leoše Janáčka na tomto varhanickém místě. Miroslav Příhoda proslul svou hrou na varhany, plnou emocí, kterou dokázal přimět posluchače vidět v hudbě Boha skrze nejjemnější tóny, ale i v bouřlivé harmonii. Zpívat v chrámovém sboru pod Příhodovou taktovkou považovali účinkující za čest. Sbor provedl díla významných skladatelů chrámové hudby, ale i díla Příhodova. Jako sólisté těchto skladeb vystupovaly osobnosti brněnské hudební scény, mezi jinými i Richard Novák. Od roku 1946 vyučoval harmonii na Státní hudební konzervatoři, Janáčkově varhanické škole a hudební škole Jaroslava Kvapila. I přes mnohé úspěchy dostal po roce 1951 výpověď pro neslučitelnost jeho náboženského přesvědčení a pedagogické činnosti. Přesto stál pevně za svým přesvědčením, že hudba má v lidech probouzet touhu po Bohu. Zemřel 11. června 1988 po dlouhé nemoci.

Dílo:

Zkomponoval 12 mší, z toho 4 české, (stěžejní dílo - Missa solemnis pro sóla, smíšený sbor, varhany, orchestr a zvony op.15.) jedno mešní ordinárium, čtyřdílnou kantátu Vzkříšení pro sóla, sbor a varhany, cyklus Velkopáteční meditace pro smíšený sbor a cappella (později i s orchestrem), příležitostné kompozice k církevnímu roku - Velikonoční a svatodušní moteta, Pohřební responsoria, několik proprií na svátky svatých, Starobrněnský Zdrávas pro sólový hlas, ženský sbor a varhany, sólovou skladbu Ave Maria, řadu fanfár ke slavnostním příležitostem pro žestě, orchestr a varhany (nejznámější Ohnivá fanfára vznikla přímo v krematoriu před obřadem požárníka.
Použitý zdroj

Text medailonů připravuje RNDr. Jana Beránková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz