Farnost Zábrdovice - logo


noty

Medailon hudebního skladatele

Josef Čapka - Drahlovský

  pedagog, sbormistr, skladatel, varhaník, ředitel

 

  • narozen 13. 12. 1847 v Drahlově u Olomouce
  • zemřel 11. 6. 1926 v Přerově

Umělecké jméno Drahlovský přijal podle rodné obce Drahlov u Olomouce. Základní hudební vzdělání získal v Dubu nad Moravou, u učitele a hudebníka J. Stušky. V době studií německého gymnázia v Olomouci byl fundatistou v kostele sv. Mořice. Na gymnáziu založil a řídil pěvecký sbor, pro nějž napsal svůj první sbor “Modré oči“. Po maturitě odešel studovat do Prahy na varhanickou školu, kde absolvoval v roce 1871. Od června téhož roku působil jako varhaník a ředitel kůru u Sv. Vavřince v Přerově. Byl horlivým zastáncem cecilianismu. Záhy se zapojil do hudebního a kulturního ruchu ve městě. Byl sbormistrem Pěveckého a hudebního sdružení Přerub a po vzniku zpěvního dámského odboru Vlastimila (založen roku 1883), působil i zde. Oba sbory střídavě vedl až do roku 1907. Dvacet jedna let působil také jako středoškolský pedagog na gymnáziu v Přerově, kde učil zpěv. Vedle své varhanické praxe byl známý jako sběratel lidových písní, tanců, zvyků, jako upravovatel lidových písní a tanců a především jako skladatel. Upravoval lidové písně a tance pro sbor, klavír i orchestr, psal komorní skladby i skladby orchestrální a byl činný i literárně.

Dílo:

Napsal více než 200 hudebních děl:

  • komorní skladby (Klavírní legendy, Hudební obrázky a Písně beze slov)
  • orchestrální skladby (legendy, capriccia, symfonie a Moravské tance op. 62 a 169)
  • písně a sbory pro mužské, ženské a smíšené uskupení, (Moravské zpěvy, Moravské dvojzpěvy a Moravské trojzpěvy)
  • kantáty a oratoria, zpěvohry, i chrámové skladby, a mnoho skladeb církevních (Missa Brevis in C)

Text medailonů připravuje RNDr. Jana Beránková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz