Farnost Zábrdovice - logo


noty

Medailon hudebního skladatele

Stanislav Mach

  hudební skladatel a pedagog

 

  • narozen 4. 9. 1906 v Jilemnici
  • zemřel 24. 12. 1975 v Čáslavi

Na housle se učil hrát v Jilemnici a dále na hudební škole v Pardubicích, kde studoval i hru na varhany u Františka Michálka. V harmonii a kontrapunktu byl jeho učitelem Jiljí Walter, regenschori v kostele u Pražského Jezulátka v Praze. Založil v Jilemnici hudební školu a Cyrilskou jednotu a stal se sbormistrem pěveckého spolku Branislav a v děkanském chrámu založil tradici koncertů chrámové hudby. Oženil se se zpěvačkou a varhanicí Gabrielou. Působení na kůru podněcovalo Macha v aktivní kompoziční činnosti: jednalo se zejména o mše, skladby pro liturgickou dobu vánoční a drobná díla pro zpěv s průvodem varhan. V roce 1939 zkomponoval mši Missa in honorem Sancti Venceslai, op. 64 pro smíšený sbor, orchestr a varhany s citací svatováclavského chorálu Nedej zahynouti nám, ni budoucím, kterou reagoval na německé ohrožení.
Po obsazení pohraničí Němci odešli oba do Čáslavi, kde působil jako ředitel kůru a učitel (v roce 1946 ředitel) hudební školy. Dále se věnoval sbormistrovské a organizační činnosti. Byl sbormistrem Hlaholu a v Čáslavi zavedl pravidelné koncerty pod názvem Čáslavské hudební středy a založil i hudební festival Dusíkova Čáslav. V roce 1969 musel odejít z funkce ředitele hudební školy, ale dál pokračoval v organizační práci až do tragické smrti obou manželů na Štědrý den roku 1975.

Dílo:

Machova kompozice byla ovlivněna romantiky (Smetana, Dvořák, Foerster). Skutečným vrcholem Machovy tvorby (ve smyslu novátorství) jsou houslové skladby instruktivního charakteru (vycházející ze Ševčíkovy školy). Jeho tvorba duchovní, navazující na tradici venkovských kantorů, slouží především pro potřeby kůru s ohledem na interpretační možnosti běžných chrámových sborů, složených vesměs z amatérských či poloprofesionálních zpěváků. Mach napsal 16 mší, z toho 3 vánoční, 1 adventní, k poctě sv. Václavu, sv. Janu Nepomuckému, requiem atd. Nejvýznamnější a zřejmě nejčastěji užívané skladby drobnějšího rozsahu jsou zahrnuty ve sbírce K Oltáři Páně, který obsahuje 15 skladeb vážících se k celému církevnímu roku v různém pěveckém i nástrojovém obsazení: např. adventní Rosu dejte, 6 vánočních pastorel, postní Meditace po křížem, velikonoční Regina coeli, píseň Ke Kristu Králi, dvě Ave Maria aj.

Text medailonů připravuje RNDr. Jana Beránková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz