Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 21. května 2017, 6. neděle velikonoční.

V pondělí 22. 5. je sv. Rity z Cascie, řeholnice (v Itálii jde o velmi známou světici a lidé ji vzývají jako patronku v bezvýchodných situacích; ve čtvrtek 25. 5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně; v pátek 26. 5. je Památka sv. Filipa Neriho, kněze.
Příští neděle je 7. neděle velikonoční.

 • Od čtvrtka Nanebevstoupení Páně (25. 5.) bude probíhat Svatodušní novéna. Ve všední dny od 17:30 a v neděli v 9:15.
 • V sobotu 27. 5. se po mši svaté sejde farní rada.
 • V pátek 9. 6. 2017 proběhne v naší zemi Noc kostelů, zůčastníme se jí i my. Je tu prosba o modlitbu a o pomoc s hlídáním kostela, nejde o žádnou náročnou práci, je třeba být bdělý na místě a vstřícný k návštěvníkům. Na dobrovolnické služby se můžete zapisovat na nástěnce v kostele.

 

Noc kostelů

Videospot

Letošní Noc kostelů se koná v pátek 9. 6. 2017 a účastní se jí i ten náš v Brně-Zábrdovicích. Pozvěte, prosím, své přátele, spolupracovníky a známé, ať využijí příležitost vidět z kostelů více, než je obvyklé během roku.

Program Noci kostelů v Zábrdovicích je bohatý a máte možnost si vybrat také z úplné nabídky v celém městě. Budeme rádi, když se zapojíte jako pořadatelé; sledujte k tomu informace na nástěnce nebo využijte kontakty.


 

Oznámení

 • Ve fotogalerii najdete snímky z biřmování od Martina Oujezdského.
 • Ve fotogalerii najdete snímky z dětského karnevalu od pana Ondry.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře.. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.
 • Ve fotogalerii najdete první snímky z farní poutě do Svaté země.
 • Vyšlo nové číslo farního časopisu.
 • Byl zveřejněn nový rozpis úklidu kostela.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
22.5.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz