Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 18. března 2018, 5. neděle postní.

V pondělí 19. 3. je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek.
Příští neděle je Květná neděle.

 • Od 18. do 25. 3. je týden modliteb za mládež.
 • Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
  Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže. Proběhne v sobotu 24. 3. v katedrále od 8:30. Více informací na brno.signaly.cz.
 • Ze soboty na neděli proběhne změna času ze zimního na letní.
 • Ve středu bude křížová cesta dětí.
 • Česká biskupská konference vyzývá k podpoře čínských křesťanu.
 • Přihlašování na duchovní cvičení rodin v Hoješíně, které bude od 6. do 11. srpna. Ať se hlasí aktivní účastníci s dětmi i ti, kteří se budou o děti starat.
 • Ve středu a v pátek jsou křížové cesty od 17 30 hodin, v neděli v 9 hodin v kostele. Je potřeba, aby se každé KC někdo ujal, četl texty. Můžete se zapsat do rozpisu na nástěnce v kostele.
 • Postní snažení:
  KŘÍŽ - ZNAMENÍ NADĚJE, námět pro postní dobu ve farnosti s dětmi
  V naší krajině je vidět mnoho křížů, kapliček a Božích muk. Všechny jsou znamením víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme a chodíme, anichž bychom si jich všimli. Pro letošní postní dobu jsme připravili námět, který by nám měl pomoci tyto kříže znovu objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená pro nás.
  Cílem snažení je, aby rodiče s dětmi navštívili nějakou křížovou cestu nebo Boží muka v blízkém okolí, pomodlili se tam a vyfotili dané místo s křížem. Fotku potom mohou přilepit do symbolického velkého kříže umístěného na katechetické nástěnce u vchodu do kostela. Pro každou neděli se také na nástěnce objeví krátký příběh o kříži, který bude zdůrazňovat postní snažení.
  Letos chceme prožít postní dobu jako čas vděčnosti za Boží lásku, která se nejvíce projevila na kříži. Požehnanou postní dobu vám přejí

  vaši katecheté
 • I letos jsou k dispozici postní pokladničky, vyzvednout si ji můžete v kostele na stolečku. Slovo představených Diecezní charity Brno k postní almužně. A slovo biskupa k postní almužně.

 

Oznámení

 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec ve společenství.
 • Páteční adorace probíhají vždy od 17 hodin, po dohodě na farní radě, budou moderovány jen některé první pátky. Využijte čas milosti spočinout před Nejsvětější svátostí oltářní.
 • Ve fotogalerii najdete snímky od Marie Pošmurné z besídky u jesliček.
 • Mše svaté ve farnosti ve všední dny vždy v 18 hodin. V pondělí mše pro mládež, ve středu dětská. Katecheze pro děti při nedělní mši svaté v 9:45.
 • Scházení jednotlivých společenství:
  Pondělní a páteční se spojují do jednoho, které se bude scházet v pondělí od 19 hod na faře. Spolčo vedou manželé Kaňovi.
  Mladší rodiny 1x měsíčně po rodinách, ve středu.
  Starší rodiny každou středu od 20 hodin po rodinách.
  Chlapi 1x měsíčně ve čtvrtek od 20:30 na faře.
  Pobiřmo v pondělí v 19 hod na faře.
  Zpěváček ve středu 16:45 na faře, pro děti 2 - 5 let.
  Modlitby matek 1. úterý v měsíci na faře od 19 hod.
  Všechna společenství jsou otevřená pro další zájemce.
 • Páteční adorace k možnosti modlit se před vystavenou Nejsvětější Svátostí budou bývat od 17 hodin.
 • Chrámový sbor přijme nové členy do všech hlasových skupin - hlásit se můteže u p. Hatiny.
 • Výuka náboženství na Základní škole Merhautova bude bývat ve středu ve 14 hodin. Na Kuldové ve středu v 14:15.
 • Modlitby matek
  Srdečně zveme maminky i babičky, které cítí potřebu se za své děti a rodiny modlit ve společenství, na setkání podpořené myslenkou hnutí "Modlitby matek". Setkání budou probíhat každé první úterý v měsíci od 19:00 na faře. S sebou kancionál, příp. brožurku Modliteb matek.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
18.3.2018


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz