Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 1998

Hospodářský přehled

Příjmy:  332.728,80

Výdaje:  326.750,90

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  15

Svatby:   10

Křty:        81

Opravy

Oprava vahan: 49.663,- Kč

Události

21. 6. 1998 Jan Pavel II. blahořečil sr. Marii Restitutu Kafkovou, která byla roku 1854 pokřtěna v našem kostele a v roce 1943 odsouzena nacisty ke smrti stětím. V září jsme k této příležitosti nechali na vlastní náklady instalovat bronzovou desku v celkové hodnotě 9.800,- Kč do kaple sv. Anny, místo křtu bl. Restituty. 4. října celebroval v našem kostele generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek děkovnou mši sv. ke cti bl. Restituty a požehnal bronzovou bustu této světice darovanou našemu kostelu františkánky křesťanské lásky z Vídně, která byla později také umístěna v kapli sv. Anny.

V říjnu jsme se také rozloučili s P. Jiřím Bílkem, který v naší farnosti působil dlouhých 40 let. Prozatimním administrátorem byl jmenován P. Josef Vítek, kooperátorem RNDr. Karel Předešlý. Farní charita zorganizovala zájezd do Třebíče a Třešti na prohlídku betlémů.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz