Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 1999

Hospodářský přehled

Příjmy:  1.004.507,82

Výdaje:  978.417,50

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  19

Svatby:   10

Křty:        82

Opravy

Rekonstrukce fary: mříže, izolační materiál, výměna střechy sálu, sál topení, kotel elektroinstalace.

Události

V letošním roce proběhly v naší farnosti velké změny v duchovní správě – oba dosavadní kněží odešli a 1. 4. převzal farnost P. Mgr. Ing. Jiří Rous, který se právě vrátil z mise SFOR z Bosny. V červenci získal posilu v jáhnovi Mgr. Ing. Karlu Chylíkovi a v kostelníkovi Ing. Romanovi Smékalovi, který v naší farnosti vykonává civilní službu. 15. 11. přibyl ještě vikář Roman Strossa, který byl také pověřen duchovní péčí o nemocné v brněnských nemocnicích. V diecézi proběhlo sčítaní věřících, podle kterého se v našem kostele schází 303 osob, průměrný věk 49,6 let, průměrná sbírka na osobu činí 13,77 Kč.

Farní charita opět začala pravidelně vydávat farní časopis Život Zábrdovické farnosti a organizovala poutní zájezd na Sv. Horu u Příbrami. Každoroční besídce u jesliček předcházela Mikulášská besídka.

Pravidelně se v letošním roce setkávali ministranti, rodiny a legio Mariae.

Výuka náboženství probíhala na těchto školách: Stará, Bratislavská, Sekaninova, Merhautova, Vranovská a Kuldova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz