Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2001

Hospodářský přehled

Příjmy:  257 101,22

Výdaje:  1190 716,67

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  14

Svatby:   8

Křty:        108

Opravy

V letošním roce si oprava střechy fary vyžádala dalších 850.000,- Kč, částečně přispěl opět Magistrát města Brna, střešní fond apod.

Události

4. února 2001 s naší farností rozloučil pan Ing. Roman Smékal, který u nás působil v civilní vojenské službě. Pro neustále se zvyšující pracovní nároky ustanovilo biskupství brněnské do naší farnosti dalšího pastoračního asistenta Františka Pompu.

Náš farník Ondřej Sochor navštívil farnost Blessed Sacrament (Nejsvětější Svátosti oltářní) v Norfolku (Virginia - USA), aby jim vyprávěl o našem působení mezi Romy. Výsledkem bylo propojení této farnosti s naší prostřednictvím modliteb i finanční pomoci. Pro tento rok se rozhodla farnost v Norfolku zaplatit 80 % platu našich dvou pastoračních asistentů v Dětském domě Zábrdovice. Každý první pátek v měsíci se obě farnosti modlili svatý růženec.

Náš bývalý farník jáhen Pavel Klouček přijal 30. června 2001 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově kněžské svěcení. Hned odpoledne v našem chrámě sloužil novokněz primiční mši svatou.

107. výročí narození blahoslavené Restituty přijeli oslavit slavnou mší sestry františkánky „křesťanské lásky“ z Vídně.

Otec biskup zaslal děkovný pamětní list našim dvěma farníkům - Václavu Mülerovi, redaktorovi Života zábrdovické farnosti a řediteli charity a druhý Mgr. Marii Hustákové, která se zase tři roky významně podílela na organizování práce s romskými dětmi. Letos v říjnu se s námi rozloučila a vstoupila do kongregace sester Božského Vykupitele ve Vricku na Slovensku.

Během školního roku byla každé úterý mše svatá se zaměřením na dětské společenství. Každý pátek se konala v kostele adorace před Nejsvětější Svátostí. Farní duchovní obnovu vedl v letošním roce P. ThLic. Jordán Vinklárek.

I v tomto roce se na farní zahradě a v Dětském domě Zábrdovice konaly dny farnosti, např. při příležitosti životního jubilea ředitele zábrdovického kůru pana Zdeňka Hatiny nebo při prvním svatém přijímání, ke ketrému letos přistoupilo 11 dětí.

Pravidelně se letos scházela tato společenství: Legio Mariae, schola - nácvik písní dětského sboru pro dětskou mši sv., evangelizační (pracovní) společenství, společenství rodičů menších dětí, modlitební společenství mladých (kolem 30 let), společenství mladých farnosti. Ti i v letošním roce připravili pro farníky výlet, zábavné odpoledne pro děti na zahradě fary — o velikonočním pondělí a na konci prázdnin. Kromě toho se podílela na organizaci každoroční vánoční besídky. Pracovní společenství mladých adoptovalo Manishu Anthony D´Shouza z Indie. O prázdninách opět proběhli exercicie mladých z naší farnosti.

Vyučování náboženství, zajišťované naší farností se konalo na těchto základních školách: ZŠ Kuldova, Vranovská, Merhautova, Stará a Sekaninova.

Farní charita ve spolupráci s duchovní správou uspořádala poutní zájezd do Netína u Velkého Meziříčí a do Hlubokých Mašůvek.

Pan farář byl jmenován národním ředitelem pro pastorační práci u romského obyvatelstva při České biskupské konferenci.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz