Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2002

Hospodářský přehled

Příjmy:  1 237 101,-

Výdaje:  1 170 717,-

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  5

Svatby:   12

Křty:        84

Události

V letošním roce byla v naší farnosti jmenována ekonomická rada. Slib nakonec složili Ing. Jan Sochor, Ing. Martin Oujezdský CSc. a Ing. Pavla Oujezdská. Jejich prvního úkolu inventarizace majetku a závazků se obětavě ujali manželé Oujezdští. Inventarizaci se dosud nepodařilo dokončit neboť chybí mnoho obrazů, které jsou ve státní evidenci. Vyřešení se rýsuje ve spolupráci s premonstráty z Teplé u Mariánských Lázní a v Nové Říši.

I letos se naši farníci zúčastnili celostátní Tříkrálové sbírky z jejíhož výnosu jsme získali také my finanční příspěvek na provoz Dětského domu Zábrdovice.

V letošním roce jsme v Dětském domě Zábrdovice otevřeli pro předškoláky klub Asaben (Úsměv). Navštěvují ho romské děti, které by z různých důvodů neprošly mateřskou školou.

8. května o svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí naše farnost pořádala celostátní romskou pouť. Zahájena byla ve farním kostele slavnou mší sv., kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Josef Hrdlička. Program pokračoval na zahradě malým občerstvením a odpoledním folklórním festivalem. Pouť, které se zúčastnilo kolem 600 Romů a jejich přátel z celé České republiky, proběhla v klidu ke spokojenosti všech a snad i k větší slávě Boží.

Rozloučil se s námi náš kaplan P. Roman Strossa, který byl jmenován farářem v Olešnici na Moravě. Posilou duchovní správě snad budou další pastorační asistentky Eva Skovajsová a Pavla Lichtenberková.

Farní den se i letos konal při příležitosti prvního svatého přijímání ke kterému přistoupilo 12 dětí.

Několik farníků se 10. srpna vydalo do Spišské Nové Vsi na obláčku naší bývalé farnice Marie Hustákové, která přijala při obřadu řeholní oděv a nové jméno Eva.

7. – 10. listopadu se letos konala duchovní obnova farnosti, kterou na téma „Já, ty, my” vedl P. Pavel Habrovec.

Pravidelně se scházela tato společenství: ministranti, evangelizační (pracovní) tým, mladí rodiče, legio Mariae a nově také Cácorky – společenství dívek ve věku 9–15 let. Společenství mladých rodin které se tak utěšeně při naší farnosti rozrůstá, připravilo na 29. září farní dětské odpoledne, plné různých soutěží a her. Mládež z farnosti zase připravila pro mládež a pro rodiny s dětmi výlet do přírody. Nově je opět zprovozněna farní knihovna, které se ujal pan farář.

Farní charita vydala letos mimořádná čísla farního zpravodajem takže měl v tomto roce rekordních osm čísel a pomáhala s organizací farní poutě na Horu Matky Boží v Králikách.

Na pozvání Monsignora Leopolda Kaupenyho, který náš sbor slyšel zpívat 1. května 2001 v Brně vystoupil 18.listopadu zábrdovický chrámový sbor v kostele sv. Brigity ve Vídni.

Výuka náboženství probíhala na těchto školách: Stará, Bratislavská, Sekaninova, Merhautova, Vranovská a Kuldova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz