Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2003

Hospodářský přehled

Příjmy:  

Výdaje:  

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  7

Svatby:   5

Křty:        72

Opravy

Na základě dlouhodobých měření trhlin v našem kostele bylo rozhodnuto o nutnosti začít se statickým zajišťováním kostela již v příštím roce. Rozsah prací se určí podle množství nashromážděných finančních prostředků. Alarmující je také stav střechy kostela a stav elektroinstalace.

Na náklady městské části Brno Židenice byla opravena socha Panny Marie Křtinské před kostelem.

Události

K pastorační péči o Romy přibylo panu faráři pověření poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům policie České republiky a na jaře získal čestné uznání Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové za svou činnost mezi Romy. Na pomoc s péčí o farnost byl do naší farnosti začátkem roku jmenován P. Ing. Miroslav Pazourek CSc., který u nás již dlouhodobě vypomáhal. V srpnu přibyl ještě kooperátor P. Mgr. Jan Hanák, který je národním kaplanem hnutí Víry a světlo a je zároveň pověřený duchovní péčí v ústavu Kociánka v Brně. Během školního roku každé 1. a 3. pondělí v měsíci je mše sv. se zvláštním pozváním pro mentálně handicapované a jejich rodiny a přátele. Tým pastoračních asistentů se rozšířil o Evu Holubovou. Pastoračního asistenta Františka Pompu vystřídala na několik měsíců Marie Kratochvílová, kterou koncem roku nahradila Kornélie Horváthová.

V letošním roce se opět v naší farnosti slavila celostátní romská pouť, které se zúčastnilo ještě víc lidí než v předcházejícím roce. Pro zaneprázdněnost nebyl na slavnostní mši svaté přítomen žádný biskup. Až na odpolední festival na zahradě přišel všechny účastníky pozdravit brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Farní den byl při příležitosti prvního svatého přijímání a při poutní slavnosti v našem kostele. Na zahradě pak proběhlo představování všech společenství ve farnosti.

Letošní farní duchovní obnovu vedl P. Mgr. Jiří Plhoň.

V letošním roce zaslal otec biskup děkovný dopis za obětavou službu Petru Antošovi, který bezplatně zajišťuje opravy v kostele i na faře, Stanislavě Grůzové a Františce Cenkové, které dlouhodobě obětavě a vzorně pečují o výzdobu a úklid kostela a Ing. Pavle Oujezdské, která pomáhá v dopoledních aktivitách s předškolními romskými dětmi a obětavě ještě letošní rok pátrá po chybějících historických památkách.

V letošním roce pořádala naše farnost hned dvě poutě. V květnu vyrazilo necelých třicet farníků s panem farářem na pouť do Lurd a La Saletty a na podzim putoval plný autobus farníků na pouť k Panně Marie Bolestné v Šaštíně na Slovensku.

Pro stále přibývající zájemce se společenství rodin rozrostlo natolik, že bylo rozděleno na tři samostatné společenství přibližně podle věkového průměru. Scházejí se ve dvou případech jednou za čtrnáct dní, v jednom případě každý týden. Dále se pravidelně schází legio Mariae, pracovní společenství, Cácorky a ministranti.

Výuka náboženství probíhala na těchto školách: Stará, Bratislavská, Sekaninova, Merhautova, Vranovská a Kuldova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz