Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2004

Hospodářský přehled

Příjmy:  

Výdaje:  

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  9

Svatby:   11

Křty:        81

Opravy

Letošní náklady na opravu kostela překročily 6 500 000,- Kč. 6 000 000,- Kč činil příspěvek ze státního rozpočtu, který jsme získali zásluhou našeho farníka poslance parlamentu České republiky Ing. Jana Grůzy, dalších 400 000,- jsme získali z rozpočtu města Brna, 160 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a zbývajících 50 000,- musela farnost doplnit sama. Za získané finanční prostředky bylo v kostele a v přilehlém prostoru ve Vojenské nemocnici zpevněny základy kostela.

Celkem bylo provedeno několik vrtů s následnou injektáží betonové směsi, což by mělo zastavit svislé posuvy kostela. Po obvodu kostela byla vedena dvě ocelová lana zabraňující dalším podélným posuvům kostela. Dále proběhla celková výměna krovů a střešní krytiny kostela. Kompletně byla opravena věžička se sanktusníkem. Při otevření báně sanktusníku byli přítomni kromě pana faráře Mgr. Ing. Jiřího Rouse také stavební dozor Ing. Jan Dobrovolný a zástupci památkové péče Magistrátu města Brna. V tubulu byli uloženy noviny z roku 1869 a zpráva o proběhlých opravách, čtyři fotografie a několik drobných předmětů. Při slavnostním zapečetění nového tubulu byli přítomni pan farář, stavební dozor, poslanec parlamentu České republiky Ing. Jan Grůza s manželkou a hejtman jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Do tubulu byly vloženy faxmilie původních tiskopisů s novou zprávou o nově provedených pracích v kostele a zprávou o aktuálním stavu farnosti. Originály tiskopisů jsou uloženy v Archivu města Brna.

Při tak rozsáhlých pracích musel být kostel přes týden uzavřen. Na bohoslužby, které se konaly v čenstochovské kapli se přicházelo vchodem přes sakristii. Kostel se omezeně zpřístupnil jen na nedělní bohoslužby. Během prací byly také otevřeny hrobky v obou kaplích pod věžemi. Při otvírání byli přítomni také zástupci odboru památkové péče magistrátu města Brna, ale uvnitř hrobek nebyly nalezeny žádné zvláštnosti. V jedné byli kosterní pozůstatky jednoho člověka a druhá hrobka podle množství kosterních pozůstatků pravděpodobně sloužila jako společný hrob. Stáří koster nebylo určováno, odborníky bylo odhadnuto na 150 let.

Události

Na konci vánoční doby se opět konala besídka u jesliček na které mohli menší i větší z farnosti předvést své dovednosti a tak kromě tradičního zpívání a scének se při koledě Anděl z nebe přichází spustil na laně i malinký andělíček v podání pětiletého Honzíka. Také se na zahradě konalo výtvarné odpoledne a dva táboráky pro farníky. Před zahájením postní doby se v Dětském domě Zábrdovice konal pro nejmladší generaci i její rodiče farní maškarní karneval. Hlavní organizátorkou této akce, která posloužila ke sblížení farníků byla Martina Grůzová.

V květnu navštívil biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle náš kostel aby udělil svátost biřmování celkem 14 biřmovancům, kteří se na to rok a půl připravovali. Podle záznamů došlo k této události v našem chrámu snad poprvé. Po slavnosti v kostele se oslava přesunula do Dětského domu Zábrdovice, kde kromě pohoštění mohli přítomní také poprvé navštívit i podzemí střediska, které jsme díky finančnímu daru pana Karla Velana z Montrealu upravili a rozšířili tak kapacitu Dětského domu Zábrdovice. Někteří z biřmovanců se nadále scházejí a tvoří jádro modlitebního společenství, které každý pátek vede v kostele adorace před Nejsvětější Svátostí. Dále se v letošním scházelo společenství legio Mariae, pracovní společenství, Cácorky, živý růženec, tři ročníky společenství rodin a znovu se jednou za měsíc schází společenství mladých.

I v letošním roce se někteří farníci vydali hned na tři poutě. Menší skupinka navštívila na jaře Izrael a Sinaj, v létě několik aut farníků podpořilo ve Spišské Nové Vsi sr. Evu při příležitosti jejích časných řeholních slibů. Znovu na Slovensko, tentokrát na Turzovku odjel plný patrový autobus farníků na podzim.

V říjnu se v naší farnosti konaly po 110 letech lidové misie. Farnost se na ně připravovala při dvou předcházejících návštěvách kněží redemptoristů a intenzivně týden před zahájením. Misie trvaly celkem osm dní a jejich hlavní náplní byly mše sv. s tématickými přednáškami, samostatné přednášky, setkávání určitých skupin farníků, možnosti svátosti smíření a návštěvy škol a nemocných ve farnosti. Pro stav oprav v kostele se nakonec kromě nedělních bohoslužeb konaly v prostorách Dětského domu Zábrdovice a proběhly ke spokojenosti všech a snad i k větší Boží slávě. Na podzim příštího roku se plánuje misijní obnova, která by měla trvat asi čtyři dny.

V letošním roce se po pěti letech konalo sčítání věřících, podle kterého vzrost počet návštěvníků našeho kostela z 303 na 453, věkový průměr klesl na 47,5 roků průměrná sbírka na osobu činila 15,41 Kč.

V rámci oslav roku české hudby se v našem kostele konala řada koncertů, z nichž nejvýznamnější bylo asi vystoupení osmdesátičlenného oratorního sboru a sólistů ze Stuttgartu a koncert dětského a mládežnického sboru při brněnské filharmonii Kantiléna. K chrámovému sboru a mládežnické schole přibyl ještě Zpěváček — sboreček dětí ve věku 4–9 let.

Výuka náboženství probíhala na těchto školách: Stará, Bratislavská, Sekaninova, Merhautova, Vranovská a Kuldova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz