Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2005

Hospodářský přehled

Příjmy:  4.465.747,44 Kč

Výdaje:  3.824.898,00 Kč

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  3

Svatby:   3

Křty:        83

Opravy

Stavební investice v kostele
Dotace ze státního rozpočtu z prostředků Ministerstva kultury ČR celkem 6,0 mil. Kč
Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče 0,4 mil. Kč
Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje 0,2 mil. Kč
Celkový finanční objem na zajištění stavebních prací na kostele 6,6 mil. Kč

Celková plánovaná rekonstrukce v interiéru kostela se skládala z níže specifikovaných 12 samostatných specializovaných činností:

 1. restaurování obkladu soklu a pilastrů z umělého mramoru,
 2. generální oprava dlažby restaurátorem v interiéru kostela, včetně kaple a provozních prostorů,
 3. sanace vlhkosti obvodových nosných zdí,
 4. rekonstrukce elektroinstalace kostela, vč. osvětlení,
 5. rekonstrukce ozvučení kostela,
 6. instalace elektronického a mechanického zabezpečení objektu,
 7. repase varhan,
 8. rekonstrukce vytápění kostela,
 9. instalace protihlukové bariéry do okenních otvorů,
 10. repase stávajících oken v kapli kostela,
 11. rekonstrukce vřetenového schodiště,
 12. restaurování nástěnných a nástropních maleb ve vstupní části kostela pod kůrem.

Události

Na misijní neděli byl vyhlášen farní den poprvé spojený s bazarem knih a hraček. Finanční výnos se vyšplhal na částku 8.200 Kč, která spolu s darem mladých (zůstatek z jejich pouti do Kolína) a sbírkou v kostele, vynesla téměř 55.000,- Kč a byla zaslána na konto Papežského misijního díla.

Skupina mladých reprezentovala v počtu 17+7 naši farnost na XX. Světovém setkání katolické mládeže se Svatým otcem Benediktem XVl. v Kolíně nad Rýnem.

Pastorační asistentku Kornélii Horváthovou vystřídala Marie Hustáková, Jozefa Pompu Martin Pompa.

I v letošním roce farní charita zapojila do projektu Adopce na dálku® a sponzorovala studium Leeně R.Rebello z Indie.

Od 3. neděle v mezidobí má naše farnost pastorační farní radu. Jejím cílem je „Zkoumat vše, co se vztahuje k činnosti ve farnosti, projednávat to a předkládat o tom praktické závěry. Členové PFR přispívají konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření pastoračních plánů farnosti.“
Členové: Mgr. Ing. Jiří Rous, Mgr. Jan Hanák, Zdeněk Hatina, Václav Müller, Jozef Pompa (Martin Pompa), Pavla Lichtenberková, Ing. Pavla Oujezdská, Jan Sluka, Dagmar Kuchařová, Bc. Dominik Grůza, Drahomíra Sladká, Miroslava Žáková, Mgr. Martina Grůzová a Barbora Grůzová.

Stejně jako loni byli do naší farnosti pozváni otcem Jiřím členové kongregace Nejsvětějšího Vykupitele — redemptoristé z Hory Matky Boží u Králík, aby navázali na misie z roku 2004 a uskutečnili tak duchovní obnovu naší farnosti.

V rámci naší celoroční činnosti mezi romskými dětmi a mládeží jsme mohli díky dotaci z Ministerstva kultury vybavit novou hudebnu a zlepšili jsme tak možnosti hudebně nadaných klientů.

Kromě koncertů duchovní hudby v kostele probíhaly kulturní akce i ve farním sále: v lednu a v červnu hudebně folklorní pásmo připravené rodinou brněnských niněristů LUČEC-VNUČEC. V lednu se uskutečnil také koncert duchovní hudby skupiny ZAHRADA. Pravidelně se scházel a vystupoval chrámový sbor pod vedením pana Zdenka Hatiny, Zpěváček — sbor dětí od 3 do 10 let pod vedením Mgr. Martiny Grůzové a Karly Krejčí a schola která zajišťuje hudební doprovod na mších svatých pro děti.

Pro děti proběhl v zábrdovickém farním sále již tradiční karneval a také vánoční besídka.

V rámci probíhajícího Roku eucharistie se uskutečnila pouť do Slavonic a kromě pátečních adorací ještě proběhl cyklus pěti nedělních kázání s tématem Eucharistie.

Během školního roku probíhaly dva ročníky přípravy dospělých na křest a pravidelně také příprava rodičů na křest dětí. Na biřmování se připravovala skupina mladých a skupina dětí zase k přijetí Eucharistie.

Pravidelně se scházelo společenství děvčat — Cácorky, pracovní společenství, Legio Mariae, společenství mládeže, modlitební společenství, tři společenství rodin.

Zajišťovali jsme výuku náboženství na těchto školách: Vranovská, Kuldova, Stará a Sekaninova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz