Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2008

Hospodářský přehled

Příjmy:  3 393 000 Kč

Výdaje:  3 274 000 Kč

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  4

Svatby:   15

Křty:        115

Opravy

Stavební investice v kostele

Práce realizované v roce 2008 dále přispěli k záchraně unikátního architektonického a uměleckého dědictví. Plánované restaurátorské opravy umělecké výzdoby v presbytáři jsou dokončeny a základní cíl pro rok 2008 byl splněn. V kapli Krista Trpitele byly provedeny opravy výmalby, ale je nutno dokončit opravu umělecké výzdoby (umělé mramory, přírodní kámen, štuková výzdoba a zlacení). Další práce na restaurátorských opravách budou v návaznosti na získaných finančních prostředcích probíhat v kapli Panny Marie Čenstochovské.

Přehled finančních zdrojů
Jihomoravský kraj 200 000 Kč
Magistrát města Brna 400 000 Kč
Příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK 1 950 000 Kč

Události

Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 51 koledníků rozdělených do 17 skupinek a od pátku 4. ledna do neděle 6. ledna se jim podařilo vykoledovat v zábrdovickém farním obvodě 70 133,50 Kč.

Od 3. března 2007 do 15. prosince 2007 proběhla 1. etapa evangelizace v naší farnosti – navštívili jsme farníky v 63 ulicích ze 64. Začátkem tohoto roku akce opět pokračovala a skončila v neděli 17. února – podařilo se při ní navštívit asi 10.000 lidí v obvodu zábrdovické farnosti. Stejně jako před začátkem akce, přijal i na jejím závěru otec biskup Vojtěch skupinu, která na území zábrdovické farnosti prováděla evangelizaci. Stalo se tak v úterý 8. 4. 2008.

V neděli 13. ledna na svátek Křtu Páně se jako každý rok sešly v kostele u betléma děti a potěšily všechny přítomné bohatým kulturním programem – uskutečnila se tradiční dětská besídka u jesliček.
1.února se v Domě rytířských ctností konal v pořadí třetí farní ples, účastnilo se více než 100 lidí nejen z naší farnosti.

V polovině února 2008 oznámila pracovnice Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha Zuzana Flajšmanová, že do adoptivní péče svěřuje naší zábrdovické farnosti indického chlapce Naveena Jettappa Naik.

V březnu se o zážitky ze své návštěvy Indie rozdělila Blanka Prokopová. V rámci cesty, pořádané programem Adopce na dálku, navštívila i adoptivní děti některých farníků. O přednášku byl veliký zájem.

Tradiční dětský karneval se letos uskutečnil v neděli 6. dubna, o měsíc později, 8. května vyrazily převážně děti s rodiči na jarní výlet do blízkých lesů v okolí Babic nad Svitavou a o 14 dní později, 25. 5. připravilo společenství mládeže pro děti na farní zahradě dětské odpoledne plné her a soutěží.

Po téměř dvouleté přípravě přijalo 11. 5. v katedrále na Petrově svátost biřmování devět biřmovanců. Tentýž den odpoledne se uskutečnila oslava této události na farní zahradě.

V rámci květnových hudebních večerů volného cyklu MUSICA CAMERALIS 2008 uspořádali členové Graffova kvarteta slavnostním koncert, který se konal 27. 5. 2008 v koncertním sále Besedního domu v Brně a výstavu fotografií členů Graffova kvarteta z jejich cest aneb „Graffovci se sbalenými kufry“. Koncert a výstava byly spojeny s prezentací Dětského domu Zábrdovice. V sobotu 14. června 2008 se vypravil náš chrámový sbor na zájezd po trase Brno-Zábrdovice, Chropyně, Plumlov, Dub nad Moravou a Prostějov. První zastávka byla v Chropyni

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v neděli 15. června sedm malých školáků. Po mši svaté v 9:45 se na farní zahradě konala malá oslava.

V sobotu 12. července 2008 dopoledne byl v brněnské katedrále otcembiskupem Vojtěchem posvěcen na jáhna Mgr. Jiří Bůžek, Dr.Jáhenskou službu bude vykonávat zhruba jeden rok v pohořelické a okolních farnostech.

O prázdninách se uskutečnily farní exercicie na Velehradě, duchovní cvičení rodin v Osové Bitýšce a také ministrantský tábor, jehož se zúčastnili téměř všichni členové ministrantského sboru v počtu 12.

Na tradiční podzimní farní pouť se v sobotu 4. října vypravili poutníci do Provodova a Luhačovic. O pár dní později, 8.-12.10. proběhla farní duchovní obnova, jejíž program letos připravili otcové vincentini z Loštic. Duchovní obnovu vedl otec Stanislav Bindas a otec Pavol Vandžura. Farnost se také už druhým rokem připojila k celosvětovému misijnímu mostu modliteb v sobotu 18. října společnou modlitbou ve 21 hodin v čenstochovské kapli. Mládež se také letos vydala o podzimnách prázdninách na několikadenní pěší pouť, tato akce se pravidelně koná již od roku 2004.

V listopadu se děti z kroužku Zpěváček a Výtvarníček vydaly do zasněžené přírody a na faře v Bedřichově u Lysic strávily víkend plný her a soutěží.

V pátek 12. prosince odpoledne se v našem kostele uskutečnila akce brněnské Univerzity třetího věku s přednáškou na téma Liturgická hudba po druhém vatikánském koncilu.

V neděli 14. prosince 2008 od 15 hodin pozvaly děti, zaměstnanci a dobrovolníci Dětského domu Zábrdovice všechny malé i velké farníky do farního sálu .Pro všechny zájemce zde byl připravený program, složený z ukázek aktivit Dětského domu Zábrdovice – klubu malých dětí ASABEN („školka“), doučování a různých kroužků nízkoprahové klubovny. Jako host vystoupila dětská skupina MERCI s pásmem tradičních romských tanců.

Každou neděli a také každé úterý v letošní adventní době začínala mše svatá neobvyklým průvodem – spolu s knězem a ministranty přicházelo někdy i více než 30 malých světlonošů s rozsvícenými lampičkami v rukou. Byly to děti naší farnosti. Jejich rozsvícené lampy měly symbolizovat rozsvícené srdce, které jako lampička svítí na cestu i druhým lidem.

V průběhu roku se pravidelně scházela tato společenství: úterní pracovní společenství, modlitební společenství, společenství rodin, Legio Mariae, živý růženec a společenství mládeže.

Zajišťovali jsme výuku náboženství na ZŠ Kuldova a pravidelné katecheze dětí při nedělní bohoslužbě v 9:45. Pastorace: příprava na křest dětí, příprava na křest dospělých, příprava na manželství, příprava na biřmování, příprava na 1. sv. přijímání (7 dětí).

Nadále vycházel farní časopis, probíhaly úterní mše svaté se zaměřením na děti a páteční adorace. O úklid kostela se v letošním roce staralo pět skupin.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz