Farnost Zábrdovice - logo


Karneval

Plán akcí ve farnosti

DatumAkcePodrobnosti
17.12.2016 v 8:00 Stavění betléma velký úklid před Vánocemi
25.12.2016 v 19:00 Tradiční vánoční koncert chrámový sbor
7. - 8.1.2017 Tříkrálová sbírka další termín bude upřesněn podle koledníků
8.1.2017 Besídka na Slavnost Křtu Páně
4.2.2017 v 8:00 Úklid betléma velký povánoční úklid
1.-7.2.2017 Příprava na 1. svaté přijímání začátek přípravy
26.2.2017 Sbírka Svatopeterské haléř při nedělní sbírce
26.2.2017 Přihlašování lektorů na KC začátek přihlašování
v pátek a ve stredu od 17:30, v neděli od 9:00 Křížová cesta v kostele v době postní, texty jsou dopředu připravené, mohou se použít i vlastní
1.3.2017 Popeleční středa s udílením popelce
13.-19.3.2017 Jarní prázdniny
9.-16.3.2017 Farní zájezd do Izraele od čtvrtka do čtvrtka
9.4.2017 Květná neděle
16.4.2017 Neděle zmrtvýchvstání Boží Hod Velikonoční
30.4.2017 Dětský karneval ve farním sále
konec dubna Noc kostelů - pomocníci začátek přihlašování pomocníků
13.5.2017 Farní výlet místo bude upřesněno
27.5.2017 Den vzájemných modliteb farnosti a bohoslovců
3.6.2017 Svatodušní vigilie
15.6.2017 Slavnost Těla a Krve Páně
18.6.2017 První svaté přijímání v neděli po slavnosti Těla a Krve Páně
9.6.2017 Noc kostelů
17.7.2017 Adorační den farnosti
7.-12.8.2017 Farní duchovní obnova pro rodiny v Hoješíně u Chrudimi
20.-25.8.2017 Farní duchovní obnova na Velehradě

 Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz