Farnost Zábrdovice - logo


Živý růženec

Živý růženec — co je a jak funguje?

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence.

Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky s obrázkem se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.

K výměně dochází v kostele vždy první neděli v měsíci. Vyměníme si kartičky a společně se modlíme přibližně v 9:00, tedy krátce po mši svaté začínající v 8:00. Někdo si přichází tajemstvi vyměnit až po modlitbě, v době před následující druhou dopolední mší.

Jak se přidat?

Je to pro tebe zajímavé? Chceš upevnit svoji vytrvalost v modlitbě? Přijď a připoj se k nám. Každou první neděli v měsíci po první mši svaté se s námi můžeš setkat.

Termíny výměny

7. 9. 2014 5. 10. 2014 2. 11. 2014
7. 12. 2014 4. 1. 2015 1. 2. 2015
1. 3. 2015 5. 4. 2015 3. 5. 2015

Denní modlitba Apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 1. – 2. – 3.

Úmysly apoštolátu modlitby

1 - všeobecný
2 - misijní
3 - národní

Seznam úmyslů na rok 2012 je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Růžencová tajemství

Pro připomenutí a ujištění můžete navštívit webové stránky www.modlitba.cz, věnované modlitbě. Tak si ověříte, že se tajemství růžence modlíte správně.

Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz