Farnost Zábrdovice - logo


Banner Vezmi a čti

Vezmi a čti

 

Co je to za akci Vezmi a čti?

Vezmi a čti je iniciativa brněnské diecéze. Jejím cílem je zvýšit zájem katolíků o četbu Bible.

Pro usnadnění práce s Písmem byly vytvořeny webové stránky, které mají zájemcům sloužit jako průvodce po biblických textech a pomoci jim k pravidelné četbě. Prostřednictvím výkladu textů, popisem souvislostí a uváděním odkazů na další informace se snaží "otevřít" knihu knih, aby ožila a stala se radostně přijímaným a srozumitelným dopisem od Otce a jeho Syna, osobním dopisem psaným pro nás pod vlivem Ducha.

Na stránkách jsou uváděny akce související s biblickou tématikou, recenze knih i odkazy na text Bible v elektronické podobě.

 

Proč si denně číst v Bibli?

Někdy se ptáme: "Jak mohu vnímat Boha, když je neviditelný? Jak mám poznat jeho vůli, abych věděl co mám dělat? Jak mohu uslyšet Boží hlas? "

Boží zpráva pro nás, lidi, je zachycena v Písmu svatém. Právě Bible je hlavním způsobem z řady těch, kterými k nám Bůh mluví.

Jestliže beru Boha vážně jako autoritu pro svůj život, jestliže dokonce prohlašuji, že ho mám rád, nemohu nechat jeho osobní sdělení, které napsal pro mne, bez povšimnutí nebo někde na okraji zájmu.

Velmi důležité je, že

  • Bible byla psána lidmi, ale pod Božím vedení, byla inspirovaná svatým Duchem;
  • v textu je "zakódované" Boží sdělení;
  • Duch svatý se účastnil nejen při psaní, ale působí i při čtení Písma a "dekóduje" Bohem vloženou informaci, aby se stala srozumitelnou pro čtenáře v jeho době a okolnostech;
  • ti, kdo Bibli čtou pravidelně a modlí se aby jí porozuměli, nacházejí v ní konkrétní Boží rady, pomoc a vedení pro svoje životní situace;
  • v Bibli je přítomen Pán Ježíš; máme příležitost se tam s ním osobně setkat i tehdy, když ostatní možnosti právě nejsou použitelné.

 

Kde a kdy iniciativa Vezmi a čti vznikla?

Zrodila se v roce 2010 na brněnském biskupství a je plánována na 4 roky.

 

Mohu se nějak zapojit?

Ano, způsobů je celá řada. Ten nejdůležitější je zvyknout si brát Bibli denně do ruky, modlit se k ke svatému Duchu o inspiraci při čtení, rozebírat čtený text a použít z něj to, co vytěžím a v čem mne Bůh osloví, pro svůj život.

Můžeš se se také přidat k pořádaným akcím - soutěžím, anketám, zapojit se do postupného čtení Písma podle plánu, využívat biblickýcn průvodců pravidelně zveřejňovaných na stránce projektu apod.

 

Jak se k projektu staví lidé ve farnosti Brno-Zábrdovice?

Jsou rádi, že se taková iniciativa objevila. Články na webu Vezmi a čti, vybrané jako komentáře k denním bibickým textům, jsou velmi hodnotné a zajímavé. Povzbuzují k rozjímání nad úryvky, které nám předkládá liturgie.

Je to vítaný doplněk k průběžné samostatné četbě Písma svatého i k biblickým tématům a otázkám probíraným při setkáních ve společenstvích naší farnosti.

Jedním z výrazů zájmu o četbu Bible jsou naše stránky věnované Bibli v elektronické podobě. Zájemci v nich mohou nalézt odpovědi na své dotazy týkající se způsobu získání, instalace a používání Bible v počítači nebo v mobilním telefonu. Podle návštěv na webu se zdá, že toto téma je přínosné i pro čtenáře mimo okruh naší farnosti.

Každá příležitost ke čtení a rozjímání biblického poselství je vítaná. Čím snadněji a více způsoby se k Bibli dostaneme, tím větší je naděje, že k nám Boží slovo bude promlouvat po celý den.

Nyní už neváhej,

nechej se povzbudit na stránkách projektu a hlavně VEZMI A ČTI Bibli.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz