Květná neděle, 28. 3. 2021OHLÁŠKY

Pultík

Otec biskup si přeje, aby se společenství církve ve svatém týdnu vyjádřilo alespoń tím, že věřící diecéze budou sledovat vysílání bohoslužeb z katedrály.

čtvrtek: 18.00 mše sv. na památku  Poslední večeře Páně. Společná adorace nebude.

pátek a sobota: kostel bude otevřený k soukromé adoraci, tabulky pro zapsání se naleznete zde. Chceme otevřít  v 9.00. Pište se do tabulek od času nejbližšího k bohoslužbě k rannímu času.

pátek: den přísného postu
           15.00 křížová cesta
           18.00 velkopáteční obřady

sobota: kostel otevřený v 9.00 ?

velikonoční vigilie: 20.00 se křty
      Letos o vigilii není možné, aby byla celá farnost přítomna křtu našich 4 katechumenů. Chtěli bychom však alespoň symbolicky vyjádřit, že na ně myslíme. Kdo se chce připojit, může pro ně přinést během pátku a soboty pod obětní stůl drobnou pozornost např: dopis, srdíčko se vzkazem nebo z čokolády, květinu nebo něco dobrého k jídlu (zabaleného). Můžete použít i čisté listy papíru a vystřižená srdíčka, která budou nachystaná spolu s psacími potřebami vzadu na stolečku.

Velikonoční zpovídání: úterý 30.3. - čtvrtek 1.4. v  15.00 hod. do mše sv.

V neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. 8.00, 9.30., 11.00. 18.00 hod.

Online bude přenášen Zelený čtvrtek, Velký pátek, sobotní vigilie a v neděli mše v 9.30 hod.

Společné prožití chvíle o bílé sobotě odpoledne - pro děti i dospělé alespoň online - podobně jako byla vánoční besídka u Jesliček. Více informací najdete zde.

Naše katechetky připravily ve spolupráci s farností sv. Tomáška krátká videa pro děti, které jim mohou pomoci hlouběji prožít svatý týden. Na květnou neděli, zelený čtvrtek, Velký pátek, bílou sobotu a neděli vzkříšení. Vždy v 18:30. Úvod je k dispozici již nyní.

Postní snažení farnosti. V tomto týdnu jsme urazili 77km a přidali skoro 4 hodin klasických modliteb.
Velmi si vážíme všech, kteří se věrně modlí aniž bychom o tom věděli. Pokud z vás někdo jen nevládne technikou, můžete oslovit někoho z mladších a rádi můžeme zapsat i vaše modlitby do tabulky na webu. Úmysly pro společnou modlitbu farnosti můžete svěřovat o. Danielovi či o. Jiřímu. 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021.                                                                                                                  Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem.
Biskupové nás vyzývají, abychom v kolonce B10 zaškrtli text: Věřící - hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická nebo Řeckokatolická církev.
Pamatujte také na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10,32).

Otec Jiří bude ve čtvrtek navštěvovat nemocné.

Prosíme, přihlašujte své děti na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Zdá se, že okolnosti možná dovolí, aby se příprava konala.

Přihlašujte se na duchovní cvičení na Velehrad. Půjde-li to, budou se konat od 25. do 31. 7. 2021.

Také se přihlašujte na duchovní cvičení rodin ve Štítarech od 16. do 21. 8. 2021.

Farní tábor bude v termínu 31.7. - 7.8. Přihlášky budou brzy k dispozi

Postní pokladničky - tzv. postničky - odevzdávejte v kostele.

Ministranti se také píší do tabulky omezeného počtu účastníků bohoslužby.

Na číselníku při mši zobrazujeme čísla písní, ale zpěv není dovolen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer