Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

2. neděle v mezidobí, 14. 1. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Středa 17.1. Památka sv. Antonína, opata
 • Čtvrtek 18.1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • Ve dnech od 18. do 25.1. je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Viz materiál ČBK a ERC.
 • Příští neděle 21.1. je 3. v mezidobí. Bude současně i Nedělí Božího slova. Při mši proběhne sbírka na Biblické dílo a pro Biblickou společnost.

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem, kteří se z účastnili Tříkrálové sbírky, ať už koledováním venku v mrazu a větru nebo peněžním příspěvkem. Pán Bůh zaplať.

Příprava na první sv. přijímání

 • Příprava začne hned po jarních prázdninách buď v úterý 13.2. nebo ve středu 14.2. a bude se konat vždy v úterý nebo ve středu, to se ještě domluví.
 • Přihlašovat děti můžete v sakristii, je tam na to připravený arch papíru. Uzávěrka přihlášek je 28.1.2024. Hned další den v pondělí 29.1. bude schůzka s rodiči prvokomunikantů na faře v 17:00 hod.
 • Samotná slavnost prvního sv. přijímání bude v neděli 2.6.2024.OHLÁŠKY

Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 31. 12. 2023

PultíkLiturgický kalendář týdne

 • Pondělí 1.1.2024: Slavnost Matky Boží Panny Marie
 • Úterý 2.1.: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů  církve
 • Sobota 6.1.: Slavnost Zjevení Páně
 • Neděle 7.1.: Svátek Křtu Páně

Tříkrálová sbírka

Prosíme ty, kdo jsou ochotni pomoci při sbírce a půjdou koledovat, ať se přihlásí co nejdříve.  Informace jsou na nástěnce vzadu v kostele.

Oznámení

Příští neděli 7.1. bude každoroční besídka u jesliček. Začátek v 15 hod.

Jsou volné úmysly mší svatých, zájemci si je mohou přijít zapsat do sakristie.

Děkovná mše za uplynulý rok 2023 se koná v neděli 31.12.2023 od 23 hod.OHLÁŠKY

4.neděle adventní, 24.12.2023

PultíkVigilie ze Slavnosti narození Páně ve 22.00 hod. s duchovní hudbou.

Pondělí: Slavnost narození Páně, mše v 8.00, 9.45 hod. s duchovní hudbou.

Úterý: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše jen 9.45 hod.

Středa: Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty

Čtvrtek: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Neděle: Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

23.00 děkovná mše.sv. za uplynulý rok. Po ní krátké setkání v sakristii - pokud Vám něco zůstalo od Vánoc, můžete vzít s sebou.

Poděkování všem, kdo pomáhali při stavění betléma a úklidu kostela.

V době 5.-7.1. Tříkrálová sbírka. Je možné koledovat i mimo tuto dobu. Maximálně do 14.1. Bližší na nástěnce. Přihlašujte se na koledování, buď Blance Prokopové nebo v sakristii.

Vánoce 2023 a Nový rok v Zábrdovicích

Pořad bohoslužeb

Neděle 24. 12. 2023 – Štědrý den

 • POZOR, v neděli v 8:00 nebude mše svatá!
 • 9:45 Mše svatá ze 4. neděle adventní
 • 22:00 Mše svatá – vigilie Slavnosti Narození Páně. Duchovní hudba.

Pondělí 25. 12. 2023 – Slavnost Narození Páně

Úterý 26. 12. 2023 – Svátek sv. Štěpána

 • 9:45 Mše svatá s lidovým zpěvem

Neděle 31. 12. 2023 – Památka sv. Silvestra

zobrazit pokračování stránky ...

OHLÁŠKY

Slavnost Ježíše Krista Krále, 26. 11. 2023

Pultík

Liturgický kalendář týdne

Čtvrtek 30.11.: Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Neděle 3.12.: První neděle adventní, začátek adventu

Oznámení

Pří sbírce na katolická média jsme vybrali 21 700 Kč. Děkuji všem dárcům.

Pátek bude prvním pátkem v měsíci, o. Jiří bude ve čtvrtek 30.12. obcházet nemocné. Prosím, řekněte jim to, jste-li s nimi v kontaktu.

Při všech bohoslužbách adventní neděle budeme žehnat adventní věnce, tedy v sobotu večer i v neděli dopoledne.

Vzadu v kostele na stolečku máte k zakoupení tištěnou podobu Průvodce adventem. Vychází každý rok a pomáhá k duchovnímu prožití adventní doby. Jeho cena je 10 Kč.

Blíží se Mikuláš. Kdo by mu chtěl pomoct, může do příští neděle 3.12. přinést do sakristie nějaké ovoce nebo trvanlivou dobrotu a třeba i nějakou korunu, aby se mohlo dokoupit, co bude chybět. Děkujeme.

Plány

1. adventní neděle 3.12.: přijetí nových ministrantů.

2. adventní neděle 10.12.: přijetí katechumenů.

3. adventní neděle 17.12.: beseda o vizi naší farnosti. Po mši v 9:45 bychom vám během 5-10 minut rádi  představili vizi, její vznik, obsah a smysl. Následovat bude prostor na otázky a diskusi v trvání 10 minut, celkový rozsah besedy 20 minut.

„Zábrdovický zázrak“

 Když přijel otec Volodymyr z Chustu na Ukrajině a řekl, že by potřeboval 60 000 Kč na zdravotní pomůcky …OHLÁŠKY

33. neděle v mezidobí, 19.11.2023

Pultík

Úterý: památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa: památka sv.Cecilie, panny a mečednice

Pátek: památka sv. Ondřeje Dūng Laca, kněze a druhů mučedníků

Neděle: Slavnost Krista Krále, konec liturgického roku

Dnes sbírka na katolická media

V sobotu 25.11. prosí sestřičky Klarisky ze Soběšic o pomoc při úklidu zahrady. 9-12. Bližší na nástěnce.

V kalendáři jsou volné úmysl mší sv. v listopadu i prosinci a také v příštím roce

V sobotu je farní rada i rozšířená farní radaOHLÁŠKY

32.neděle v mezidobí, 12.11.2023

Pultík

Pondělí: památka sv.Anežky České, panny

Pátek: památka sv. Alžběty  Uherské, řeholnice.

Příští týden je vyhlášena Biskupskou konferencí sbírka na katolická media.

Stálle probíhá sbírka pro naše přátele na Ukrajině. Nyní přednostně peníze. Chtějí koupit zdravotnický materiál za cca 60 000 Kč. Za všechny dary Pán Bůh zaplať.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer