Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

3.neděle v mezidobí, 22.1.2023

Liturgický kalendář týdne

Úterý: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Čtvrtek: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Sobota: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Nabídka kurzů a setkávání v Brně

Kurz Alfa pro lidi zajímající se o křesťanství a víru, kteří zatím možná strojí opodál, pořádá farnost sv. Tomáše v Brně. Začátek 21.1.2023.

Kurz Manželské večery pořádá farnost v Brně-Řečkovicích. Začátek 26.1.2023.

Kurz Začít znovu aneb  Jak dál po rozvodu a rozchodu. Zahájení 10.2.2023, CRSP Brno, Biskupská 7.

První svaté přijímání

Přihlašování dětí k přípravě na první sv. přijímání se uzavírá v pondělí 30.1.2023.

Informační schůzka rodičů se uskuteční v pondělí 30.1. v 18:45 na faře.

Vlastní příprava začne týdnu od 6.2. a bude probíhat vždy v úterý nebo ve středu.

První svaté přijímání letos bude v neděli 11.6., po  něm bude následovat zahradní slavnost.

Další oznámení

Dnešní sbírka (22.1.2023) byla na Bibli. Třetí neděle v mezidobí je nedělí Božího slova a ČBK při této příležitosti vyhlásila sbírku ve prospěch biblického apoštolátu.

Otec biskup Pavel Konzbul poslal dopis s výzvou týkající se voleb prezidenta.

V kalendáři úmyslů mší svatých je hodně volného místa, můžete toho využít.OHLÁŠKY

2. neděle v mezidobí, 15.1.2023

Úterý: památka sv.Antonína, opata.

Středa: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Sobota: památka sv.Anežky, panny a mučednice.

Neděle 3. v mezidobí ( Božího slova).

Příští týden sbírka na Biblické dílo.

Volné úmysly mší sv.

Mění se pořadí úklidu kostela - muži a mládež. Tabulja vzadu v kostele.

Poděkování všem, kdo přispěli a koledovali při Tříkrálové sbírce.

Poděkování všem za besídku u jesliček.

Večer chval 15.1.

Plakátek - chvályV neděli 15.1.2023 od 16:00 hod. proběhne v našem kostele Večer chval. Bude doprovázen duchovní hudbou. Přijďte, připojte se, můžete využít i nabídku svátosti smíření, duchovního rozhovoru a přímluvné modlitby na váš úmysl.OHLÁŠKY

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Pondělí: památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupa a učitele církve.

Pátek: Slavnost Zjevení Páně.

Neděle: Svátek Křtu Páně.

Sraz na Tříkrálovou sbírku v sobotu 8.45 a v neděli po ranní mši svaté. Kdo koleduje později, spojte se s Blankou Prokopovou.

V neděli 8.1. v 15 hod. Tradiční besídka u jesliček.

V neděli 15. 1. v 16 hod  bude "Večer chval". Bližší bude na nástěnce.OHLÁŠKY

Slavnost Narození Páně, 25.12.2022

Přehled témat

Liturgický kalendář vánočního týdne

Pořad bohoslužeb ve vánočním týdnu

Tříkrálová sbírka

Obnova v Duchu svatém

Další oznámení

Liturgický kalendář vánočního týdne

Neděle 25.12 - Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční

Pondělí 26.12. - Svítek sv. Štěpána (mše sv. jen v 8:00 hod.)

Úterý 27.12. - Svátek sv. Jana apoštola (při mši bude žehnání vína)

Středa 28.12. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Pátek 30.12. - Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Sobota 31.12. - Památka sv. Silvestra I., papeže (mše jen ve 23:00, po mši novoroční přípitek)

Neděle 1.1. - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pořad bohoslužeb ve vánočním týdnu

- viz samostatnou stránku s podrobnostmi.

Tříkrálová sbírka

Hledáme dospělé koledníky i děti. Prosíme, hlaste se Blance Prokopové nebo se zapište v sakristii na seznam.

Hlavní koledovací čas bude o víkendu 7. a 8. 1. 2023.OHLÁŠKY

4.neděle adventní, 18.12.2022

Přehled témat

Liturgický kalendář vánočního týdne

Vánoční pořad bohoslužeb

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi

Tříkrálová sbírka

Modlitební večer

Obnova v Duchu svatém

Další oznámení

Liturgický kalendář vánočního týdne (v předstihu)

Neděle 25.12 - Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční

Pondělí 26.12. - Svítek sv. Štěpána

Úterý 27.12. - Svátek sv. Jana apoštola (při mši bude žehnání vína)

Středa 28.12. - Svátek sv. Mláďátek

Pátek 30.12. - Svátek sv. Rodiny

Sobota 31.12. - Památka sv. Silvestra I., papeže (po mši novoroční přípitek)

Neděle 1.1. - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Vánoční pořad bohoslužeb

- viz samostatnou stránku s podrobnostmi.

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi

- viz stránku s přehledem vánočních bohoslužeb.

Vánoce a Nový rok v Zábrdovicích

Pořad bohoslužeb

Sobota 24. 12. 2022 – Štědrý den

  • 15:00 Mše svatá
  • 24:00 Mše svatá – vigilie Slavnosti Narození Páně. Duchovní hudba.

Neděle 25. 12. 2022 – Slavnost Narození Páně

Pondělí 26. 12. 2022 – Svátek sv. Štěpána

  • 8:00 Mše svatá s lidovým zpěvem

Sobota 31. 12. 2022 – Památka sv.Seminář obnovy v Duchu Svatém od ledna v Zábrdovicích!

Nové informace - přihlašování zahájeno!

Pozvánka na Seminář obnovy


Přihlášení

Další informace

  • Pozvánka ke stažení ve formátu PDF, s tématy jednotlivých večerů
  • Video s pozváním na obnovu v Duchu Svatém
  • Přihláška k vyplnění a zaslání poštou
  • Místo konání: Brno, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, roh Lazaretní a Zábrdovické ulice (vedle Vojenské nemocnice)
  • Čas konání: 8. ledna až 12. března 2023 každou neděli v době 18:00-20:00.
  • Prosím, nenechejte si ujít tuto zcela mimořádnou příležitost! Rezervujte si v kalendáři od ledna nedělní večery a sledujte tento farní web, kde se dozvíte více.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer