3. neděle postní, 3. 3. 2024OHLÁŠKY

Pultík

Sbírka „Svatopetrský haléř“ a misijní bazar - poděkování

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu našeho misijního bazaru. Za knihy a hračky se vybralo zhruba 6 000 Kč. Sbírka v kostele vynesla 51 800 Kč. Na účet sbírky Haléře sv. Petra tak bylo odesláno 57 800 Kč. Na naše poměry je to opravdu velká částka. Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli a kteří mají soucit s nejchudšími.

Farní rada: schůze a volby

V sobotu 9.3.2024 v 19:00 se na faře sejde farní rada.

V souvislosti s tím dáváme na vědomí, že do konce května máme zvolit novou pastorační farní radu. Je to skupina lidí, která se podílí na plánování a realizaci všech možných pastoračních aktivit ve farnosti. Do společenství, která se ve farnosti scházejí, byl vyslán požadavek, aby nominovala kandidáty na členství ve farní radě. Prvních asi deset jmen máte vzadu v kostele na nástěnce. Jsou tam uvedeny i některé věci, které nominovaní pro farnost dělají - ale ne všechny, na některé se zapomnělo. Farníci mohou na seznam připsat a nominovat kohokoliv dalšího, třeba i sami sebe. Kandidát by o své nominaci měl vědět a měl by s ní souhlasit, aby v případě, že bude zvolen, neodmítl se do činnosti rady zapojit.

Být ve farní radě není čestná funkce, očekává se aktivní zapojení a práce pro dobro farnosti. Volit a být volen může každý, komu je 18 roků a více, pokud má bydliště na území naší farnosti.  Protože podmínku bydliště ve farnosti splňuje jen menší část účastníků bohoslužeb, nebere se to tak přísně a může volit každý, kdo do našeho kostela pravidelně chodí, volen může být každý, kdo pro farnost aktivně něco dělá.

Volby proběhnou někdy po Velikonocích.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer