Příprava na svátosti

Základní informacejak se může setkat člověka s Bohem?

Následující údaje se týkají pravidelné dlouhodobé přípravy dospělých na iniciační svátosti. Příprava dětí a krátkodobé přípravy dospělých např. před svatbou zde nejsou uvedeny, zahájení přípravy si domlouvají zájemci ve farní kanceláři.

Zahájení a ukončení

Nynější běh přípravy na křest dospělých byl zahájen 23.1.2023. Setkání probíhají až do odvolání vždy v pondělí od 18:00 na faře Lazaretní 9/1, Brno-Zábrdovice s výjimkou dnů, kdy bude předem oznámeno, že se schůzka nekoná. Předpokládané ukončení je na Velikonoce roku 2024.

Pro koho je příprava určena?

Noví zájemci o přípravu na křest nebo lidé již pokřtění, kteří se dlouhou dobu neúčastnili života v církvi, nepřijali další svátosti, ale chtěli by poznat Ježíše Krista a přijmout ho jako svého Pána se mohou hlásit u otce Jiřího na domluvu k zahájení přípravy, kontakt viz farní úřad.


Témata setkání

Řazení témat je od posledních nahoře po nejstarší dole.

2.10.2023

18:00 [. .]

 • Jak se projevuje Bůh směrem k člověku a jak tyto jeho projevy najít?
 • Čím člověk vyjádří svůj vztah k Bohu? Co může být člověku vzorem?
 • Přímá a nepřímá setkání (předvídané sdělení, dopis, prostředník, jediná možnost, okamžitá odpověď, žádná odpověď)
 • Praktické příklady, biblické úryvky Lk 17,11-19 (10 malomocných, vděčnost)

25.9.2023

18:00 [. .]

 • Příprava na obřad přijetí do katechumenátu
 • Svátost křtu, znamení a milost
 • Účinek milosti a míra přijetí podle vnitřního postoje
 • Účinky křtu: 
  • křestní milost - podíl na Božím životě, připojení k Bohu, 
  • Boží synovství, 
  • dar Ducha sv., 
  • nový stav křesťana - kněz, prorok, král,
  • připojení k církvi, 
  • brána k dalším svátostem,
  • odpuštění hříchů
  • podíl na Kristově vykoupení - spása, věčný život
  • křestní charakter - nesmazatelné znamení, Kristova pečeť

18.9.2023

18:00 [ev]

 • Informace o svátostech - kdo je může udělovat
 • Odpuštění hříchů, účinky křtu
 • Možnost odpuštění hříchů člověku po křtu v jeho dalším životě
 • Možnost spásy nepokřtěných, podmínky spásy. Proč je lépe být pokřtěný, žít ve víře a podle přikázání
 • Stručný průběh svátosti smíření
 • Nynější postoj katolické církve k trestu smrti

11.9.2023

18:00 [ev]

 • Organizační záležitosti - přijetí do katechumenátu, osobní údaje
 • Modlitba - základ duchovního života
 • Druhy modlitby
 • Praktické příklady, biblické úryvky: Lk 18,35-43; Mk 2,1-12 (slepý Bartimaios)
 • Tzv. Ježíšova modlitba

5.9.2023

18:00 [e .]

Schůzka s koná mimořádně v úterý!

 • Opakování - jak se může setkat člověka s Bohem?
 • Vztahy a jejich řešení

26.6.2023

18:00 [ev]

Poslední setkání před prázdninami

 • Jak se může setkat člověka s Bohem?
 • Modlitba - úvod
 • Druhy modlitby, účel a rozdíly
 • Biblické úryvky jako modlitba nebo inspirace

19.6.2023

18:00 [ev]

 • Bible - pokračování
 • Překlady
 • Textová kritika
 • Textové poznámky
 • Členění SZ a NZ na skupiny knih
 • Vznik biblického kánonu (SZ a NZ)
 • Kanonické a deuterokanonické knihy
 • Literární druhy v Bibli

12.6.2023

18:00 [ev]

 • Bible - členění, datování
 • Biblické jazyky - ukázky hebrejštiny a řečtiny
 • Rukopisy a opisy
 • Věrohodnost dochovaného biblického textu
 • Papyry, Kumrán
 • Význam a zásadní důležitost pro křesťany
 • Zkratky knih a jejich varianty
 • biblické souřadnice, praktický nácvik vyhledávání
 • křížové odkazy v Bibli
 • Ukázka - porovnání novodobých českých překladů
 • Ukázky - představení různých vydání bible včetně komiksové
 • Dopisy apoštola Pavla, důvod vzniku a účel.
 • Pavlovy misijní cesty
 • Ukázka - četba o Pavlově ztroskotání a působení na Maltě

5.6.2023

18:00 [ev]

 • Ježíšovo zatčení, odsouzení a ukřižování
 • Technické podrobnosti mučení a křižování
 • Okolnosti Ježíšovy smrti podle svědectví
 • Pohřeb
 • Význam Ježíšovy oběti pro křesťany

29.5.2023

Schůzka se nekoná, účastnice na cestách.

22.5.2023

18:00 [ev]

 • Vyznání víry - pokračování
 • Ježíšovo veřejné působení
 • Dotazy: horoskopy, předpovídání budoucnosti, spiritismus

15.5.2023

18:00 [. v]

 • Vyznání víry - pokračování
 • Opakování: Jak Ježíš vysvětluje Boží chování vůči zlu a nespravedlnosti?
 • Co si s sebou bereme do nebe?
 • Časová omezenost dvou ze tří božských ctností

9.5.2023

18:00 [ev]

Schůzka se koná mimořádně v úterý!

 • Vyznání víry - pokračování
 • Hlavní události v životě Ježíše Krista
 • Nespravedlnost ve světě
 • Proč Bůh včas nezasáhne proti zlu?

2.5.2023

18:00 [ev]

Schůzka se koná mimořádně v úterý!

 • Připomenutí liturgické doby a nadcházejících svátků
 • Vyznání víry - připomenutí 1. části
 • Ježíš - Boží Syn, vzor pro stvoření člověka
 • Vztah Otce a Syna

24.4.2023

18:00 [. v]

 • Opakování: Bůh a člověk. Čtyři základní skutečnosti pro jejich vztah.
 • Otázky a odpovědi

17.4.2023

Schůzka se nekoná!!! (3. pondělí v měsíci)

10.4.2023

Schůzka se nekoná!!! (Velikonoční pondělí)

3.4.2023

18:00 [ev]

 • Opakování: Protoevangelium  - první příslib záchrany
 • Opakování: Pokračování hříchu. První zločin  vraždy
 • Opakování: Dřeva záchrany ve SZ a NZ
 • Velikonoce, Svatý týden  - svátky a události
 • Liturgický rok a jeho smysl

27.3.2023

18:00 [ev]

 • Opakování: Boží jména
 • Opakování: Základní zdroje a opory křesťanské víry (viz 13.2.).
 • Archa jako předobraz
 • Kain a Ábel
 • Orientace v Bibli

20.3.2023

Schůzka se nekoná!!! (3. pondělí v měsíci)

13.3.2023

18:00 [ev]

 • Opakování: 4 důležité skutečnosti pro život (viz 30.1.)
 • Bůh mluví k Mojžíšovi
 • Křest, jeho důležitost
 • Nepokřtěný v kostele

6.3.2023

18:00 [ev]

 • Přivítání nové účastnice, seznámení
 • Připomenutí a shrnutí dosud probrané látky
 • Vyznání víry - 1. část

27.2.2023

Schůzka se nekonala pro nemoc účastnice.

20.2.2023

Schůzka se nekoná!!! (3. pondělí v měsíci)

13.2.2023

18:00 [e.]

 • Základní zdroje a opory křesťanské víry. Boží zjevení - Písmo, Tradice. Církev a její magisterium.
 • Vznik a historie psaného Božího slova
 • Úvod do vyznání víry

6.2.2023

18:00 [e.]

 • Jméno a tituly Ježíše
 • Ježíšův křest
 • Seznámení s Biblí - pokračování
 • Pomůcky - misál a kancionáI v mobilním telefonu

30.1.2023

18:45 [e.]

 • Osoba Ježíše Krista, jeho  poslání a význam pro křesťany a pro celé lidstvo.
 • 4 důležité skutečnosti pro život
 • První seznámení s Biblí

23.1.2023

18:45 [e.]

 • Úvodní setkání, vzájemné seznámení, představení základní osnovy celé přípravy.
 • Některé základní prvky, s nimiž budeme pracovat. Vyznání víry, modlitba, Bible. Církevní společenství, svátosti, desatero přikázání.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer