Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

7. neděle velikonoční, 12. 5. 2024

Liturgický kalendář týdnePultík

  • Pondělí 13.5.: Památka Panny Marie Fatimské
  • Úterý 14.5.: Svátek sv. Matěje, apoštola
  • Čtvrtek 16.5.: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka, patrona Čech
  • Sobota 18.5.: Vigilie Slavnosti Seslání Ducha sv., jediná mše ve 21:00
    POZOR, mše v 18:00 se v tento den nekoná! 
    Přijďte se do sakristie  zapsat na některé ze čtení z vigilie.
  • Neděle 19.5.: Slavnost Seslání Ducha sv., duchovní hudba.

Oznámení

Příští neděli 19.5. bude po obou mších svatých farní kavárna. Na nástěnce vzadu v kostele bude tabulka. Do ní, prosím, zapište, co přinesete na zub. Předem děkujeme a těšíme se na setkání.

Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 21 900 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Další oznámení a pozvánku na pouť do Sloupu najdete v úplném textu ohlášek.


OHLÁŠKY

6.neděle velikonoční, 5.5.2024

Pultík

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně

Dnes sbírka na pronásledované křesťany 

8.5. Jarní farní výlet. Bližší na nástěnce 

7.5. od 16.30 hod prosíme o brigádu na faře, různé stěhování,  do mše sv. . Pokud se to nestihne, tak po ní, asi 18.45 hod. Děkuje za pomoc Blanka z fary.

Přihlašujte se na čtení na Svatodušní vigilii v sakristii.

Od 9.5. v 17.30 hod. a v neděli v 9.00 hod. Novéna k Duchu Svatému. Kdo by ji chtěl některý den vést, přihlaste se v sakristii.

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do Karnevalu na farní zahradě.

28.5. bude den děti. Pozvánka bude na nástěnce.OHLÁŠKY

5. neděle velikonoční, 28.4.2024

Pultík

Pondělí: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Středa: Svátek sv. Josefa, dělníka

Čtvrtek: Památka sv.Atanáše, biskupa a učitele církve

Pátek: Památka sv.Filipa a Jakuba, apoštolů 

Příští neděli sbírka na pronásledované křesťany

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné

Farní výlet 8.5. bližší na nástěnce

5.5. výlet na zahradní železnici do Vracova. Sraz na hl. nádraží 11.45B. Bližší na nástěnce.

Pozvánka na pěší pouť do Křtin 8. 5. s brněnským děkanem. Bližší na facebooku nebo webu brněnského děkanství.OHLÁŠKY

4. neděle velikonoční, 21. 4. 2024

Pultík

Liturgický kalendář týdne

4. velikonoční neděle 21.4. byla dnem modliteb za povolání k zasvěcenému životu.

Úterý 23.4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 25.4. Svátek sv. Marka evangelisty

Farní výlety

Tradiční farní výlet se bude konat ve středu 8.5. Podrobnosti jsou vzadu v kostele na nástěnce včetně QR kódu, který vás navede na stránku s informacemi a s evidencí zájemců chystajících se vypravit se s kočárky. Organizátoři by totiž potřebovali vědět počet rodin, které se chystají vyrazit s kočárkem.

Výlet pro děti, rodiny i dospělé na zahradní železnici do Vracova bude v neděli 5.5. Sraz na hlavním nádraží v 11:45, návrat do Brna kolem 18:30, cena výletu asi 150 Kč. Ostatní informace také vzadu na nástěnce.

Oznámení

Karneval na farní zahradě bude příští neděli 28.4. odpoledne. Plakátek je na nástěnce.

Od začátku května jsou v kalendáři úmyslů na mše sv. volná místa, pokud chcete, můžete se tam napsat.

Při dnešní ranní mši sv. (21.4.) měla úraz naše paní kostelnice Marie, upadla a udeřila se do hlavy s následkem krátkého bezvědomí. Odvezla ji sanitka RZP do nemocnice. Prosím, modlete se za ni. Služba, kterou dělá pro naši farnost je velká a nezištná. 
OHLÁŠKY

2. neděle velikonoční - Božího Milosrdenství 7.4.2024

Pultík

Pondělí: Slavnost Zvěstování Páně 

Čtvrtek: Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 

V sobotu v 19.00 farní rada

Volné úmysly mší sv. - hlavně všední dny

Prosím doneste postní pokladničky - z odnesených se vrátila 1.

Zveme Vás na Velikonoční pouť do Vranova v neděli 21.4. po 8 mši sv. Bližší informace na nástěnce 

Dnes sbírka na charitu OHLÁŠKY

Slavnost Zmrtvýchvstání páně, 31. 3. 2024

Liturgický kalendář týdne

V pondělí 1.4. je v našem kostele jediná mše v 8:00 hod.

Po všechny dny v týdnu ve velikonočním oktávu jsou mše sv. slavené jako svátek.

Na příští neděli připadá Svátek Božího milosrdenství.

Oznámení

Na duchovní cvičení rodin 12.-17.8.2024 v Hadince se přihlašujte zde na webu.

Dětský karneval se uskuteční v neděli 28.4.2024  ve 14 hod. a bude na farní zahradě, pokud to počasí dovolí.

Ve čtvrtek 4.4. bude o. Jiří obcházet nemocné, začal nový měsíc. Prosím, jste-li s nimi v kontaktu, upozorněte je.

Příští neděli 7.4. při mši sv. v 9:45 se uskuteční ustanovení pěti absolventů kurzu "akolyta" do služby podávání svatého přijímání v naší farnosti.

Máte-li doma postní pokladničky s nějakým naspořeným obsahem, prosím, přineste je co nejdříve. Organizátoři by je rádi odnesli už 7.4. pryč.

V kalendáři úmyslů na mše sv. je hodně volného místa, přijďte si tam zapsat své úmysly.

Srdečně děkujeme zábrdovické schole, která zkrášlila bohoslužby velikonočního tridua. Poděkování patří také chrámovému sboru a orchestru za hudební doprovod dnešní slavnosti (1.4.).

Pozvánku na farní setkání pro mladé a výsledky voleb do pastorační rady farnosti najdete v úplném textu ohlášek.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer