Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

4. neděle postní, 10. 3. 2024

Pultík

Oznámení

Ve středu 13.3. bude výroční den zvolení papeže Františka.

Volby do pastorační farní rady

V současnosti až do příští neděle 17.3.2024 včetně probíhá nominace kandidátů. Na nástěnce vzadu v kostele jsou již zveřejněna některá jména s údaji o činnosti vykonávané pro farnost. Je možné nominovat kohokoliv dalšího, kdo je aktivní v naší farnosti. Podmínkou je, aby dotyčný člověk o své nominaci věděl a souhlasil s ní.

Návrhy kandidátů prosím přijďte zapsat do sakristie. Pro zapsání jmen bude možné použít i zvláštní list, který se objeví na nástěnce. Návrhy neodkládejte, do uzávěrky zbývá již jen několik dnů.

Potom budou následovat volby. O nich budete včas informováni.

Pozvánky na setkání mladých na faře a na hrané pašije viz úplný text ohlášek.


OHLÁŠKY

3. neděle postní, 3. 3. 2024

Pultík

Sbírka „Svatopetrský haléř“ a misijní bazar - poděkování

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu našeho misijního bazaru. Za knihy a hračky se vybralo zhruba 6 000 Kč. Sbírka v kostele vynesla 51 800 Kč. Na účet sbírky Haléře sv. Petra tak bylo odesláno 57 800 Kč. Na naše poměry je to opravdu velká částka. Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli a kteří mají soucit s nejchudšími.

Farní rada: schůze a volby

V sobotu 9.3.2024 v 19:00 se na faře sejde farní rada.

V souvislosti s tím dáváme na vědomí, že do konce května máme zvolit novou pastorační farní radu. Je to skupina lidí, která se podílí na plánování a realizaci všech možných pastoračních aktivit ve farnosti. Do společenství, která se ve farnosti scházejí, byl vyslán požadavek, aby nominovala kandidáty na členství ve farní radě. Prvních asi deset jmen máte vzadu v kostele na nástěnce. Jsou tam uvedeny i některé věci, které nominovaní pro farnost dělají - ale ne všechny, na některé se zapomnělo. Farníci mohou na seznam připsat a nominovat kohokoliv dalšího, třeba i sami sebe. Kandidát by o své nominaci měl vědět a měl by s ní souhlasit, aby v případě, že bude zvolen, neodmítl se do činnosti rady zapojit.

Podmínky účasti a další podrobnosti viz úplný text ohlášek.


OHLÁŠKY

1. neděle postní, 18. 2. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Čtvrtek 22.2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra
 • Neděle 25.2. bude 2. postní

Sbírka „Svatopetrský haléř“ a misijní bazar

Příští neděli vykonáme jednu ze dvou důležitých sbírek celého roku, Haléř sv. Petra. Peníze budou předány papeži Františkovi, aby je přerozdělil a použil tam, kde vnímá, že bída a potřeba je největší.

Ve stejný den, tj. příští neděli, bude misijní bazar knih a hraček. Potřebujeme pomocníky na chystání v sobotu v 19:00 hod. Prosím, hlaste se v sakristii nebo přímo u Blanky Prokopové.

Postní pouť do Křtin v neděli 3. 3. 2024

Zveme vás na pouť, sraz je u našeho kostela po první mši sv., tj. kolem 9 hod. Pojede se s využitím MHD do Obřan a odtud se půjde pěšky asi 14 km do Křtin. Návrat do Brna autobusem, předpokládaný návrat kolem 17 hod. Více informací je vzadu na nástěnce.

Postní snažení a další - viz celý text ohlášek.


OHLÁŠKY

6. neděle v mezidobí, 11. 2. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Středa 14.2. Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu
 • Neděle 18.2. je 1. postní

Duchovní cvičení na Velehradě

 • Budou se konat ve dnech 21. až 27.7.2024 (od neděle do soboty).
 • Můžete se přihlašovat v sakristii. Jste srdečně zváni.

Křížové cesty během postní doby

 • Ve středu a pátek v 17:30 hod.
 • V neděli v 9:00 hod.
 • Kdo by chtěl číst křížovou cestu, prosím, napište se do tabulky, která je vzadu v kostele na nástěnce.

Průvodce postní dobou

Vzadu v kostele na stolečku je brožurka s názvem Průvodce postní dobou. V minulých letech byla zdařilá a rádi jste ji používali. Stojí 6 Kč, můžete si ji za tuto částku koupit.

List českých a moravských biskupů k postní době 2024

Pastýřský list se četl se při bohoslužbách 11.2.2024OHLÁŠKY

5. neděle v mezidobí, 4. 2. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Pondělí 5.2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
 • Úterý 6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • Sobota 10.2. Památka sv. Scholastiky, panny
 • Neděle 11.2. je 6. v mezidobí a zároveň Světovým dnem nemocných

Duchovní cvičení na Velehradě

 • Budou se konat ve dnech 21. až 27.7.2024 (od neděle do soboty).
 • Můžete se přihlašovat v sakristii. Jste srdečně zváni.

Oznámení

Děkuji všem, kteří přišli v sobotu 3.2. na úklid kostela, stromů, betléma.OHLÁŠKY

4. neděle v mezidobí, 28. 1. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Středa 31.1. Památka sv. Jana Boska, kněze
 • Pátek 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
 • Sobota 3.2. Památka sv. Blažeje, biskupa, mučedníka. Večerní mše bude s nedělní platností, s texty z následující neděle, ale bude se při ní nebo po ní udělovat svatoblažejské požehnání.

První sv. přijímání

 • Uzávěrka přihlášek byla tuto neděli 28.1.2024. V pondělí 29.1. bude schůzka s rodiči prvokomunikantů na faře v 17:00 hod. Bude se domlouvat termín pravidelných setkání a další věci.
 • První sv. přijímání bude v neděli 2.6.2024.

Úklid betléma, stromů a celého kostela

Proběhne tuto sobotu 3.2.2024 od 8:00. Čeká  nás hodně práce, prosím, přijďte a pomozte.

Duchovní cvičení na Velehradě

 • Budou se konat ve dnech 21. až 27.7.2024 (od neděle do soboty).
 • Můžete se přihlašovat v sakristii. Jste srdečně zváni.
Další oznámení a dopis otce biskupa - viz celý text ohlášek.


OHLÁŠKY

3. neděle v mezidobí, 21. 1. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Středa 24.1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa, učitele církve
 • Čtvrtek 25.1. Svátek Obrácení sv. apoštol Pavla
 • Pátek 26.1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • Příští neděle 28.1. je 4. v mezidobí.

První sv. přijímání

 • Příprava začne buď v úterý 13.2. nebo ve středu 14.2. a bude se konat vždy v úterý nebo ve středu, podle toho, jak se rodiče domluví.
 • Přihlašovat děti můžete v sakristii. Uzávěrka přihlášek je 28.1.2024, tj. už příští neděli. Hned další den v pondělí 29.1. bude schůzka s rodiči prvokomunikantů na faře v 17:00 hod.
 • První sv. přijímání bude v neděli 2.6.2024.

Duchovní cvičení na Velehradě

 • Budou se konat ve dnech 21. až 27.7.2024 (od neděle do soboty).
 • Můžete se začít přihlašovat.

Oznámení

Dnešní sbírka byla na potřeby Biblického díla. Předseda jeho správního výboru, biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer, nám k Neděli Božího slova poslal dopis.OHLÁŠKY

2. neděle v mezidobí, 14. 1. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

 • Středa 17.1. Památka sv. Antonína, opata
 • Čtvrtek 18.1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • Ve dnech od 18. do 25.1. je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Viz materiál ČBK a ERC.
 • Příští neděle 21.1. je 3. v mezidobí. Bude současně i Nedělí Božího slova. Při mši proběhne sbírka na Biblické dílo a pro Biblickou společnost.

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem, kteří se z účastnili Tříkrálové sbírky, ať už koledováním venku v mrazu a větru nebo peněžním příspěvkem. Pán Bůh zaplať.

Příprava na první sv. přijímání

 • Příprava začne hned po jarních prázdninách buď v úterý 13.2. nebo ve středu 14.2. a bude se konat vždy v úterý nebo ve středu, to se ještě domluví.
 • Přihlašovat děti můžete v sakristii, je tam na to připravený arch papíru. Uzávěrka přihlášek je 28.1.2024. Hned další den v pondělí 29.1. bude schůzka s rodiči prvokomunikantů na faře v 17:00 hod.
 • Samotná slavnost prvního sv. přijímání bude v neděli 2.6.2024.OHLÁŠKY

Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 31. 12. 2023

PultíkLiturgický kalendář týdne

 • Pondělí 1.1.2024: Slavnost Matky Boží Panny Marie
 • Úterý 2.1.: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů  církve
 • Sobota 6.1.: Slavnost Zjevení Páně
 • Neděle 7.1.: Svátek Křtu Páně

Tříkrálová sbírka

Prosíme ty, kdo jsou ochotni pomoci při sbírce a půjdou koledovat, ať se přihlásí co nejdříve.  Informace jsou na nástěnce vzadu v kostele.

Oznámení

Příští neděli 7.1. bude každoroční besídka u jesliček. Začátek v 15 hod.

Jsou volné úmysly mší svatých, zájemci si je mohou přijít zapsat do sakristie.

Děkovná mše za uplynulý rok 2023 se koná v neděli 31.12.2023 od 23 hod.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer