Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 2.7..2023

Pultík

Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola

Úterý: památka sv.Prokopa, opata

Středa: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - mše sv. v 18.00 hod.

Čtvrtek: památka sv. Marie Goretiové, panny a mučednice

Při sbírce na bohoslovce a církevní školství se vybralo 25 600 kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

24. 9. bude misijní jarmark. Anničce Gelové prosím hlaste co vyrobíte, upečete....OHLÁŠKY

12.neděle v mezidobí, 25.6.2023

Pultík

Středa: památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka a učitele církve.

Čtvrtek: slavnost sv. Petra a  Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Od příštího týdne po dobu prázdnin nebudou středeční dětské mše sv., páteční adorace a nedělní katecheze pro děti.

Po dobu prázdnin se uklízí jednou za 14 dní.  Podívejte se na nástěnku v kostele.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy vize farnosti. Na vizi farnosti se pracuje.

Dnes sbírka na bohoslovce a církevní školství.OHLÁŠKY

11.neděle v mezidobí, 18.6.2023

Pultík

Liturgický kalendář týdne

  • Pondělí 19.6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
  • Středa 21.6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
  • Sobota 24.6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Oznámení

  • V průběhu září plánujeme misijní jarmark, přesné datum bude stanoveno později. Protože výroba některých věcí, které tam bývají nabízeny, trvá delší dobu, dáváme vám konání jarmarku na vědomi v předstihu.
  • V kalendáři  je hodně volných míst pro vaše úmysly na mše svaté, máte-li zájem, přijďte se napsat.
  • Příští neděli 25.6. vykonáme při mších sbírku na bohoslovce a církevní školství.

Poděkování

  • Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu zahradní slavnosti minulý týden. Děkuji také těm, kteří přišli, protože bez nich by akce neměla smysl.

Výzva

  • "Super last minute" - poslední možnost přihlásit se na duchovní cvičení na Velehradě, bude se konat 23. – 29. 7. 2023


OHLÁŠKY

10.neděle v mezidobí, 11.6.2023

Pultík

Úterý: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Víta, mučedníka

Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

Last minute přihlašování na Velehrad. 23.-29.7.

Poděkování všem za chystání výzdoby , úklidu, stavění stromů pro slavnosti, aby náš kostel byl opravdu slavnostní.

Dnes zahradní slavnost.

Prosíme o hygienické potřeby pro Ukrajinu. Můžete přinášet na faru.

 OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 4.6.2023

Pultík

Pondělí: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně.

Děkujeme všem kdo nachystali dětský den ve středu na farní zahradě.

Také děkujeme všem, kdo se jakkolv zapojili do Noci kostelů.

Při sbírce na charitativní účely jsme vybrali 19 100 kč. Pán Bůh zaplať.

Na čtvrtek potřebujeme družičky.

V sobotu v 10 hod.bude první svatá zpověď dětí i jejich rodičů

V neděli 9.45 bude První svaté přijímání. Poté bude zahradní slavnost. Prosíme, kdyby někdo chtěl něco upéct, aby to přinesl na farní zahradu nejpozději do 9.45 a zapsal se i do tabulky na nástěnce pod kůrem. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu v 19 hod. farní rada, ve 20 hod. rozšířená farní rada.OHLÁŠKY

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 28.5.2023

Pultík

Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý: Památka sv Zdislavy.

Středa: Svátek Navštívení Panny Marie.

Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Sobota: Památka sv. Karla Lwang a druhů, mučedníků.

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes sbírka na charitativní účely.

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

Úmysly k modlitbě na Noc kostelů vkládejte do krabice vzadu v kostele.

Při Noci kostelů bude farní kavárna. Pište se v kostele na nástěnce, kdo jakou dobrotu přinese.

Také je na nástěnce tabulka  k hlídání kostela. Vyberte si kdy  a kde chcete hlídat.

31.5. od 16.30 Středověký den dětí na farní zahradě. Bližší informace na nástěnce.

Dnes hlasování o farní vizi.OHLÁŠKY

7. neděle v elikonoční, 21.5.2023

Pultík

Přehled ohlášek (zobrazte si podrobnosti)

Liturgický kalendář a bohoslužby

Sbírky

Noc kostelů 2.6.2023

Farní kavárna 28.5.

Čtení při vigilii

Šití pro farní tábor

Vize farnosti

Liturgický kalendář a bohoslužby

Pátek 26.5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Sobota 27.5. vigilie Seslání Ducha svatého, jediná mše v našem kostele ve 21:00 hod., s doprovodem liturgické hudby zábrdovického komorního sboru.

Neděle  28.5. Slavnost Seslání Ducha svatého, mše v obvyklém nedělním pořádku, při mši v 9:45 bude duchovní hudba pod vedením ředitele kůru pana Z. Hatiny

Celý týden od 18.5.se každý den modlíme 30 minut před začátkem mše svaté (tj. od 17:30) svatodušní novénu. Poslední bude v pátek 26.5.OHLÁŠKY

6.neděle velikonoční, 14.5.2023

Úterý: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně.

 Začíná Novéna k Duchu Svatému. Ve všední dny 17.30 hod., v neděli 9.00 hod.

Sobota: Památka sv. Klimenta Marie Hofbauera, kněze.

Dnes sbírka na pronásledované křesťany.

Seznamovací akce pro single katolíky 30 - 50 let na Lesné, 6.6. v 18 hod., je nutné se předem registrovat - www.kdejsi-plavuzatebou.cz. Informace na nástěnce.

V neděli 21.5. v 18 hod. se bude konat Modlitební večer v Čenstochovské kapli. Jde o modlitbu chval, díků a proseb se zpěvem. Všichni jsou zváni.OHLÁŠKY

5.neděle velikonoční, 7.5.2023

Všechny mladé zveme na Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Pavlem, 13.5. v Žarošicích. Přihlašování na webu www.mladez.biskupstvi.cz/dsm.

Příští neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka bude právě na pomoc těmto pronásledovaným křesťanům.

Zítra 8.5. je pěší pouť do Křtin. Bližší na nástěnce.OHLÁŠKY

4.neděle velikonoční, 30.4.2023

Pondělí: památka sv. Josefa dělníka.

Úterý: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Středa: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Sobota: památka sv Jana Sarkandera, kněze a mučedníka.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na farním karnevalu.

1. pátek v měsíci. Otec Jiří bude navštěvovat nemocné.

Volné úmysly mší svatých.

Pozvánka odjinud: Pouť donátorů 27. 5. 2023

plakátekDne 27. 5. 2023 se v Rajhradě u Brna koná pouť donátorů přispívajících do diecézního fondu PULS. Srdečně zváni jsou nejen donátoři, ale všichni, tedy i vy.

V 15:00 je mše sv. s biskupem Pavlem Konzbulem.

V 16:30 začíná hudební vystoupení UKULELE ORCHESTRA jako BRNO.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer