Hledání vize farnosti

Tato stránka zachycuje stav v době, kdy vize vznikala. Na jiném místě najdete konečnou podobu vize.


VizionářÚvodní informace

Milí zábrdovičtí farníci,

jsme velká a aktivní farnost, řada z Vás je zapojených do mnoha aktivit, které obohacují život farnosti. Každého takového úsilí si vážíme a děkujeme za něj. Rádi bychom se v naší farnosti pokusili o další její rozvoj a také o rozvoj a zaměřování aktivit tam, kde jsou nejvíce třeba. Z toho důvodu jsme se rozhodli sestavit vizi farnosti.

Co je to vize a k čemu slouží?

Vize je popis budoucnosti - je to takový popis naší farnosti, jakou bychom ji chtěli jednou mít. Je to misijní program, který ukazuje, kam chceme dojít. Vize nám umožňuje odhlédnout od toho, co děláme, a zamyslet se nad tím, o čem sníme. Vize nám bude pomáhat určovat priority v našich aktivitách. Rádi bychom, aby naši vizi pak znal každý ve farnosti, aby tak věděl, jaká naše farnost je a k čemu směřuje.

Vizi naší farnosti bychom rádi sestavili s Vámi se všemi.

Jak to uděláme?

Farní rada už připravila body, o kterých si myslí, že by se mohly stát součástí vize farnosti. Jde o krátké věty, které popisují to, jaká farnost má být, na co se má zaměřovat a jak funguje. Proces sestavování vize má tyto kroky: Nejprve budeme hledat věty, které by mohly být součástí vize, pak o těchto větách budeme hlasovat a nakonec o finální variantě vize bude rozhodovat pan farář s farní radou. V průběhu celé akce prosme v modlitbě, abychom byli vnímaví k Ježíšovu hlasu o tom, jak si naši farnost vysnil.

Krok 1 - hledání vět popisujících vizi za pomocí nástěnky a krabice, SPLNĚNO

Každý z vás měl možnost do neděle 7. 5. 2023 přečíst si, komentovat a označit věty představené na nástěnce nebo přidat nové, vlastní. Splněno, uzavřeno.

Krok 2 - hlasování

V neděli 28. 5. 2023 budeme hlasovat o větách, které by se mohly stát součástí vize farnosti.

Krok 3 - sestavení vize

Z těchto vět pak i za pomocí výsledků hlasování farář spolu s farní radou sestaví vizi.


AKTUÁLNÍ ÚKOL

Druhý krok - v neděli 28. 5. 2023 hlasujeme o větách, které by se mohly stát součástí vize farnosti

Milí farníci,

pokračujeme v sestavování vize farnosti a rádi bychom, abyste nám s tím dále pomáhali. Už máme za sebou sběr inspirace na nástěnce - děkujeme moc všem, kteří se zúčastnili. Obsah jsme už vyhodnotili, a je před námi další krok, kterým je hlasování. Hlasovat budeme v neděli 28. 5. Budeme při hlasování křížkovat ty věty, které byste chtěli mít jako součást vize. Později pak - i na základě výsledků hlasování - sestaví konečné znění vize pan farář za pomocí farní rady.

Vizi sestavujeme proto, abychom měli popis farnosti jakou chceme, aby jednou byla. Vize je náš sen o podobě farnosti a bude nám sloužit v mnoha ohledech - nejen abychom věděli, jakou farnost dle vize chceme mít, ale například také proto abychom věděli, na jaké aktivity a činnosti se farnost má zaměřit. Rádi bychom, aby naši vizi pak znal každý ve farnosti, aby tak věděl, jaká naše farnost je a k čemu směřuje.

Budeme rádi, když se proto dne 28. 5., v neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého do hlasování zapojíte. Jak bude vypadat hlasovací lístek a co na něm bude, si můžete prohlédnout níže. Budeme jej pak v onu neděli 28. 5. používat při hlasování. Na hlasovacím lístku je možné zaškrtnout všechny věty, které považujeme za důležité, a tento hlasovací lístek budeme odevzdávat ministrantům při odchodu z obou mší svatých.

Předpokládaná podoba hlasovacího lístku:

Hlasovací lístek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer