Společenství

Společenství ve farnosti

V současnosti nic nebrání schůzkám společenství s osobní účastí členů, proto možnost on-line schůzek nevyužíváme.

Přehled aktivních společenství

Rádi zveřejníme i další vaše společenství s jejich termíny, napište nám!

  • Společenství matek – koná se každé první a třetí úterý v měsíci vždy v 18:50 hod. na faře Lazaretní 9/1, Brno (přístup od tramvajové zastávky Vojenská nemocnice)
    Brožurka k modlitbám matek
  • Modlitby maminek s dětmi - každý čtvrtek v domácnosti od 9:00 do 12:00
  • Čtvrteční společenství – každý čtvrtek v 18:45 hod. na faře Lazaretní 9/1, Brno (přístup od tramvajové zastávky Vojenská nemocnice)
  • Společenství mužů – vždy třetí čtvrtek v měsíci v 19:00 hod. na faře Lazaretní 9/1, Brno (přístup od tramvajové zastávky Vojenská nemocnice)
  • Spolčo mladých - co 14 dní v neděli od 19:00 na faře Lazaretní 9/1, Brno
  • Spolčo mladých rodin - jedenkrát za měsíc v domácnosti
  • Farní rada – cca jedenkrát za měsíc v sobotu na faře Lazaretní 9/1, Brno

Pozvánky k setkávání

Společenství matek přivítá další maminky. Čas setkání a odkaz k připojení jsou uvedeny výše.

„Univerzální“ čtvrteční společenství zve k setkání zájemců o modlitbu a sdílení. Scházíme se každý čtvrtek v 18:45 hod. Všichni, kdo přijdou s dobrým úmyslem, jsou vítáni. Počet účastníků není omezen.

On-line setkání

Když se kvůli vládním nařízením v souvislosti s pandemií nebo z jiných vážných důvodů nemohou společenství scházet osobně, přejdou na setkávání on-line. Kdyby k tomu došlo, více podrobností bude oznámeno zde.

Po více praktických zkouškách a srovnání různých možností jsme zvolili jako základní a doporučený prostředek k použití pro on-line schůzky v celé farnosti nástroj Zoom.


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer