23. neděle v mezidobí, 4.9.2022OHLÁŠKY

Čtvrtek 8.9.: Svátek Narození  Panny Marie.

Připravovanou a předběžně nabízenou knihu Čarovné Brno objednávat nebudeme - ve farnosti se nenašlo dost zájemců. Proto v knize ani nebude stať o zábrdovické farnosti.

Jako každý rok začátkem září prosíme vás i tentokrát, abyste se porozhlédli ve svém okolí po lidech hledajících, kteří se ptají na otázky víry. Nabídněte jim možnost pravidelných setkání. Pozvěte je a přiveďte. Chceme sestavit novou katechumenátní skupinu a zahájit přípravu na křest.

Mohla by také začít příprava na svátost biřmování pro zájemce ve věku od 14 let. Podmínkou pro zahájení je, aby se přihlásilo alespoň 10 osob. Přihlásit se je možné v sakristii.

Od této neděle 4.9. probíhají při nedělní mši sv. v 9.45 katecheze pro děti.

Pravidelně každou středu bude v 18:00 hod. dětská mše svatá.

Také začaly adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a budou každý pátek vždy od 17:00 do začátku mše sv.

Dobročinný farní jarmark proběhne v neděli 18.9. Prosíme, připravte výrobky a předměty, které bude možné nabídnout a oznamte to Aničce Gelové.

Vyučování náboženství:

  • fara středa 15.50 hod., první hodina bude 14.9.
  • ZŠ Gajdošova čtvrtek 14.00
  • ZŠ Kuldova čtvrtek 15.15, ještě se neví který týden výuka začne, je třeba aby se děti nejprve přihlásily.

Rozbíhají se schůzky společenství v naší farnosti. Prosím dřívější účastníky, aby se domluvili se svými vedoucími na místech a času setkávání. Noví zájemci si mohou vybrat z nabídky stávajících společenství a připojit se nebo mohou založit nové.

Zpěváček se začne scházet od středy 21.9. vždy v 16.45 na faře.

Modlitby matek (pro matky starších a dospělých dětí) začnou od úterý 6.9. vždy první úterý v měsíci 18.50 na faře v kapli.

Zájemci o společenství mladých ve věku 12-16 let nechť se hlásí u Anny Gelové nebo Jana Dražky.

Zveme všechny slečny a princezny ve věku 6-15 let na holčičí spolčo. Setkání budou každou středu v 16.45 na faře. První schůzka je 14.9., výjimečně od 16.00. Více informací na nástěnce.

Ministranti zvou ke službě a do party kluky od 1. třídy. Schůzky jsou každou středu 16.45 - 17.45 (před mší svatou ) v kostele. Příprava na službu ministranta proběhne po Vánocích. Kontakt na vedoucí hledejte vzadu v kostele na nástěnce.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer