25.nedėle v mezidobí, 18.9.2022OHLÁŠKY

Přehled dnešních ohlášek - 5 částí

  • Liturgický kalendář týdne
  • Misijní jarmark
  • Příprava na svátosti
  • Setkávání ve společenstvích a při dalších příležitostech
  • Farní pouť

Liturgický kalendář týdne

  • Úterý 20.9:.  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
  • Středa 21.9.: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
  • Pátek 23.9.: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Misijní jarmark

Dnes 18.9. po obou mších proběhl dobročinný jarmark, jehož výtěžek je určen ve prospěch misií. Současně je to vždy příležitost navzájem se setkat, popovídat si a poznat se lépe než jen tak, že se vidíme při bohoslužbě v kostele.

Dnes během jarmarku se ve 12.30 také konala pro zájemce komentovaná společná prohlídka kostela.

Příprava na svátosti

Poslední výzva pro zájemce ve věku nejméně 14 let na přípravu ke svátosti biřmování. Přihlásit se je možné v sakristii před nebo po mši sv.

Prosím, abyste naléhavě a intenzivně hledali budoucí katechumeny. Oslovte a přiveďte všechny ty, které znáte a o nichž víte, že mají zájem o křesťanství a že by se chtěli připravit ke křtu.

Setkávání ve společenstvích a při dalších příležitostech

Pokud se kdokoliv z vás chce scházet v nějakém společenství, nebojte se přihlásit, projevit zájem. Skupin, v nichž se setkáváme, máme ve farnosti celou řadu a také máme kapacitu založit další společenství, pokud to bude potřebné. Není důvod, abyste se cítili osamělí. Další informace o stávajících společenstvích - viz ohlášky z několika předcházejících nedělí.

V nejbližší době chceme zahájit kurz pro lektory, tj. ty, kteří čtou Boží slovo při bohoslužbách. Sami víte, že úroveň čtení při bohoslužbě v našem kostele má kolísavou úroveň - od excelentní až po průměrnou. V kurzu se dozvíte jak textu porozumět a připravit si ho, jakou rychlostí číst, jak zacházet s mikrofonem, jak přicházet k ambonu a odcházet od něj, jak udržovat oční kontakt a mnoho dalších věcí. Plánujeme 5-6 setkání vždy v neděli od 9.00 do 9.30 hod. Zájemci, hlaste se v sakristii. Kurz začne za 2 nebo 3 týdny podle časových možností otce Jiřího a podle počtu zájemců.

Potáborové setkání proběhne v neděli 9.10. Bližší informace budou na nástěnce.

Farní pouť

Tradiční podzimní farní pouť se po dvouleté přestávce bude konat v sobotu 15.10., pokud to okolnosti dovolí. Bude směřovat do Blatnice pod Antonínem (u hranic se Slovenskem, poblíž Veselí na Moravě) a asi ještě na další místo, které bude oznámeno později. Záloha 200 Kč se platí předem v sakristii.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer