25.neděle v mezidobí, 24.9.2023OHLÁŠKY

Pultík

Středa: Památka sv.Vincence z Paula, kněze.
Čtvrtek: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa.
Pátek: Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archadělů.
Sobota: Památka sv. Jeronýma, kněze, učitele církve.

Výuka náboženství na ZŠ Merhautova je v úterý ve 14 hod.

Zájemci o výuku náboženství na faře hlaste se v sakristii.

Čtvrteční společenství přijme další zájemce. Schází se každý týden po mši sv. na faře. Středeční společenství také přijme 1-2 zájemce.

Pokračujeme ve sbírce na Ukrajinu (potraviny, hygienické potřeby, finanční příspěvky).

Duchovní obnova farnosti s národní koordinátorkou charismatické obnovy Pavlou Petráškovou bude v pátek  6.10 večer a celou sobotu 7.10.

Prosím, hledejte nové zájemce o víru a křest, chceme pro ně otevřít katechumenát.

V tomto školním roce můžeme začít i s přípravou na biřmování pro zájemce od 14 let.

Postoje věřících při mši se mají řídit pokynem otce biskupa Pavla. Viz kartičku s obrázky. Ministranti poslouží jako vzor kdy stát, sedět nebo klečet.

Dnes sbírka na bohoslovce a církevní školství.

Na pouť 14.10. Želiv, Číhošť se hlaste hned, abychom věděli, zda máme objednat autobus.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer