Kronika 2021

Přehled činnosti duchovní správy

Svátosti, svátostiny… Počet
Křty 36
1. sv. přijímání 4
Biřmování 6
Svatby 6
Pohřby 11

 

Hospodářský přehled

Příjmy

Účel Částka v Kč
Dotace 20 000,-
Dary 14 430,-
Sbírky 786 800,-
Nájmy 769 600,-
Úrok BÚ 13 815,07
Celkem 1 604 645,07

Výdaje

Účel Částka v Kč
Energie 300 932,59
Opravy 52 371,-
Materiál 29 360,-
Odeslané sbírky 279 200,-
Ostatní 155 418,17
Celkem 867 548,76

 

Události

Coronavirová omezení

Také rok 2021 začíná s vládními opatřeními proti pandemii. Stále smí na bohoslužby přijít najednou jen 44 lidí (počítá se podle počtu míst k sezení v kostele), společenství se mohou setkávat jen on-line.

Začátek roku, vánoční doba

V neděli 10.1. na svátek Křtu Páně se kvůli covidovému zákazu shromažďování více osob nemohla konat tradiční besídka u jesliček. Naši otcové Jiří a Daniel přesto umožnili, aby proběhla, i když v netradiční podobě. Byla on-line a skládala se z nahraných příspěvků, které farníci poslali. Diváci měli možnost ji shlédnout prostřednictvím odkazu na webových stránkách farnosti.

Také Tříkrálová sbírka nemohla být taková, jako jiné roky. Nedalo se chodit ve skupinkách po domech. I tak se v jednotlivých kasičkách venku a v kostele vybralo celkem 31 084,- Kč.

Postní doba a Velikonoce

Postní snažení se neslo v duchu společné duchovní poutě ve spojení v modlitbách s hesly „Ani coronavirus nás nezastaví“ a „Pojďme společně putovat nelehkou dobou s modlitbou na rtech a vzájemnou pomocí.“

I přes omezení se konaly ve středu, pátek a neděli pobožnosti křížové cesty. Na 1. postní neděli byla sbírka „Svatopetrský haléř“, tentokrát ale bez tradičního bazaru. Vybralo se 28 000,- Kč.

Stále zůstává omezen počet věřících na bohoslužbách, proto otcové Jiří a Daniel slouží více mší sv., aby umožnili účast co nejvíce farníkům. Při Velikonoční vigilii přijali 4 katechumeni iniciační svátosti. Po celé Velikonoce byly přenášeny bohoslužby on-line.

Od 26.4. již není nutné se přihlašovat na účast na bohoslužbách, musíme ale dodržovat rozestupy 2 m a roušky.

Osobní výročí

  • 15.2. oslavil svoje 90 narozeniny slavnostní bohoslužbou pan prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
  • 6.4. náš dlouholetý varhaník, pan Zdeněk Hatina, oslavil svoje kulatiny – 80 roků.

Slavnost seslání Duch svatého a biřmování

Před Slavností Seslání Ducha Svatého probíhala každý den novéna k Duchu sv.

Biřmovanci 2021
Naši dva biřmovanci (nahoře uprostřed)
Při Slavnosti Seslání Ducha svatého byli otcem Jiřím biřmováni dva biřmovanci, kteří nemohli přijmout svátost spolu s ostatními na Velikonoce – byli nemocní.

Noc kostelů a další akce farnosti

28.5. se naše farnost zapojila do Noci kostelů. Podobně jako v minulém roce byla tentokrát skromnější než v letech před pandemií coronaviru, ale i tak přišlo hodně lidí a vydařila se.

Protipandemická omezení se uvolňovala, a tak se velcí i malí mohli pod vedením Dominika Grůzy vypravit na tradiční jarní výlet. Tentokrát na rozhlednu „Alexandrovku“ u Adamova.

Již 2 roky se nemohla konat zahradní slavnost. Proto k radosti všech jsme se na farní radě rozhodli, že ji uskutečníme v neděli 20.6. Všichni farníci byli rádi, že se mohou opět setkat při dobrém jídle, pití a letos i zmrzlině.

Při sbírce na bohoslovce jsme vybrali 32 400 Kč  a na postižené ničivým tornádem na Jižní Moravě 62 000 Kč.

Na večer  27.6. připravili naši mladí první Večer chval. Byli úžasní.

DC Velehrad
Duchovní cvičení na Velehradě
Přes obavy, zda kvůli coronavirovým opatřením bude možné uskutečnit v červenci tradiční duchovní cvičení na Velehradě a v srpnu duchovní cvičení rodin ve Štítarech, se obě akce pod vedením otce Jiřího mohly konat podle plánu.

DC Štítary 2021
Duchovní cvičení rodin ve Štítarech

Letní tábor 2021
Letní stanový tábor

Také proběhl již tradiční farní stanový tábor  na Fořtově louce u Studené. Počasí účastníkům sice letos moc nepřálo, ale pod vedením mnoha dobrovolníků a otce Jiřího si užili dobrodružství s „Aslanem“ (podle knihy C.S. Lewise – Lev a čarodějnice).

Ministranti se tentokrát utábořili v tee-pee v Hošťálkové u Vsetína.

Při sbírce na Misijní neděli, v následném bazaru knih a poprvé i při jarmarku před kostelem se celkově vybralo 35 000 Kč.

Duchovní obnova, noví ministranti

Pod vedením Mons. Jiřího Mikuláška proběhla v listopadu Duchovní obnova farnosti na téma sv. Josef.

Ministranti 2021
Ministranti 2021

12.12. se rozrostl ministrantský sbor o rekordních 8 členů: Lukáše Čutu, Stanislava Julínka, Tadeáše Kloučka, Martina Lendla, Davida Nesvatbu, Františka Pospíšila, Jakuba Zbořila Jana Žemličku.

Pravidelné činnosti

4x ročně vychází farní časopis pod záštitou manželů Komárkových.

Farní rada se schází podle potřeby, obvykle v intervalu dvou měsíců.

V neděli a svátcích jsou stále přenášeny mše sv. on-line prostřednictvím farního kanálu YouTube.

Farní charita má nadále v péči děti z Indie a podporuje je v rámci Adopce na dálku svými finančními příspěvky.

Různé

Znepříjemnili jsme život holubům na našem kostele instalací hrotů na dvou stranách věží.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer