Kronika 2022

Přehled činnosti duchovní správy

Svátosti, svátostiny…Počet
Křty45
1. sv. přijímání8
Biřmování1
Svatby4
Pohřby10

 

Hospodářský přehled

Příjmy

ÚčelČástka v Kč
Dotace160 000,-
Dary122 176,-
Sbírky832 466,-
Nájmy1 095 575,-
Úrok BÚ68 161,56
Celkem2 278 378,56

Výdaje

ÚčelČástka v Kč
Energie186 189,26
Opravy353 509,-
Spotřební materiál94 387,56
Odeslané sbírky283 556,-
Poskytnuté dary83 512,-
Pojištění majetku20 474,-
Ostatní268 042,89
Celkem1 289 670,55

 

Události

Ve dnech 7. - 9. 1. jsme se zúčastnili tradiční Tříkrálové sbírky, která mohla být již s chozením po domech. Tradičně bylo mrazivé počasí, ale i tak jsme vykoledovali 103 510 Kč.

Koledníci při sbírce

V neděli 9. 1. na Svátek Křtu Páně naši malí a mladší předvedli Ježíškovi při besídce svoje umění. Určitě se mu to líbilo.

Besídka u jesliček

Ve sbírce ve prospěch biblického apoštolátu jsme vybrali 13 600 Kč a při sbírce Svatopetrský haléř 39 000 Kč.

Na výzvu České biskupské konference jsme uspořádali sbírku pro válkou zkoušenou Ukrajinu. Vybralo se 66 000 Kč. Stále také organizujeme potravinovou sbírku.

Potravinová sbírka pro Ukrajinu

Od pondělí 14. 3. došlo ke dlouho očekávanému zrušení povinnosti nosit roušky.

V letošním postním snažení děti s katechetkami připravily velikonoční pohlednice, které se prodají. Výtěžek věnujeme dětem v sirotčinci v Burkině Faso v západní Africe. V neděli Svátku Božího Milosrdenství také nedělní sbírku převezmou sestry misionářky z misionářské rodiny Donum Dei. Celkem to bylo 44 100 Kč.

Postní snažení dětí

Batůžky pro Afriku

Během postní doby jsme měli tradiční pobožnosti Křížové cesty.

V sobotu 7. 5. se 50 dospěláků i dětí vydalo na Jarní výlet na Menšíkovu rozhlednu na Hlíně. Všichni si to užili.

Farní výlet

Stále pokračovaly přenosy bohoslužeb o nedělích a svátcích.

Při Velikonoční vigilii přijala jedna žena svátosti. V neděli na oslavu Vzkříšení se konala historicky první farní kavárna.

10. 6. byla Noc kostelů. Přišlo skoro 500 lidí. Také děti měly připravený program na farní zahradě. Byla i farní kavárna.

Letošní karneval 7. 5. odpoledne se opět povedl. Sešlo se 60 lidí – rodičů i dětí. Masky byly originální. Tančilo se, soutěžilo, jedlo, pilo. Radost ze setkání byla veliká.

Již tradiční Farní tábor se konal na Fořtově louce ve Studené a byl inspirován dalším dílem Letopisů Narnie „Plavba Jitřního Poutníka“. Malí i velcí si ho při hrách a modlitbách užili.

Farní tábor

 Tábor

19. 6. se konalo 1. svaté přijímání, po dlouhé době bylo bez roušek. 8 dětí při něm poprvé přijalo Ježíše. Také konečně mohla konat tradiční zahradní slavnost, při které se farníci při sladkých i slaných dobrotách cítili příjemně.

První svaté přijímání

Na faře v rámci pomoci Ukrajině je ubytováno 5 lidí z Ukrajiny.

Při sbírce na bohoslovce jsme vybrali 24 000 Kč.

24. - 30. 7. bylo tradiční Duchovní cvičení na Velehradě, které opět připravil a vedl farář Jiří Rous.

Duchovní cvičení na Velehradě

15. - 20. 8. se konalo Duchovní cvičení rodin na novém místě, tentokrát v Hadince v Oderských horách. Rodiče při přednáškách a modlitbách, děti v doprovodu „hlídačů“ prozkoumávaly okolí při hrách a výletech. V místním potoce někteří viděly poprvé raky.

Ducjovní cvičení rodin, Hadinka

Ve stejném termínu se konal ministrantský tábor na skautské chatě „Hájenka“ u Turnova.

4. 9. bylo žehnání školákům, učitelům a také aktovek.

Začátek mše před žehnáním školákům

18. 9. byl před kostelem Misijní jarmark. Všichni se snažili, aby do něj nějak přispěli – buď pomocí při přípravě nebo nějakým výrobkem. Výtěžek byl krásných 50 000 Kč.

28. 9. dovršil varhaník a ředitel kůru pan Zdeněk Hatina 60 let varhanické služby v Zábrdovicích.

12.10. zemřel náš bývalý kaplan otec Lubor Dobeš.                     
15.10. se uskutečnila po mnoha letech Farní pouť do Blatnice pod Antonínkem a Žarošic s příjemnou zastávkou ve sklípku v Kozojídkách u Lakosilů.

Od 16.10. po několik nedělí proběhl ve dvou skupinách lektorský kurz pod vedením otce Jiřího, aby přednes Božího slova byl opravdu oslavou Boha.

23.10. je Světovým dnem misií, tzv. Misijní neděle, při které proběhla sbírka na misie – bylo vybráno 48 000 Kč. V předvečer dne misií se konal Misijní most modliteb. 

Mše svatá v neděli 13. 11. v 8 hod. byla tak trochu zvláštní. S otcem Jiřím koncelebroval otec Volodymyr z farnosti Chust, do které směřovala  a také směřuje naše humanitární pomoc. Otec Jiří se s radostí se oblékl do  nového ornátu, který dostal darem od otce Volodymyra.

Návštívil nás otec Volodymyr z Chustu

17. 11. se naše mládež vydala na podzimní pouť. Jejich kroky netradičně také na sněhu do Rajnochovického centra Přístav. Bylo celkem 25 poutníků.

Poslední listopadová neděle byla současně první adventní nedělí.

Začal advent

V neděli 27. 11. nás navštívil ředitel Papežského misijního díla jáhen Leoš Halbrštát a seznámil s projekty PMD  – hlavně v Zambii.

Národní ředitel papežských misijních děl

Adventní snažení dětí je inspirováno putováním Abraháma pod názvem „Staň se požehnáním aneb putování s Abrahámem“.

Adventní snažení dětí

Mikuláš tradičně potěšil děti, když je navštívil a přinesl něco dobrého.

Setkání se štědrým Mikulášem

Na Štědrý odpoledne se konala každoroční mše sv. pro děti.

 Štědrý den odpoledne

Pravidelné činnosti 

Modlitební večery mladých rodin se staly součástí zábrdovického života.

Farní časopis vyšel 6x ročně pod redakcí manželů Komárkových a grafickou úpravou manželů Smékalových.

Farní rada se pravidelně schází 1x měsíčně.

Stále podporujeme 5 dětí v Indii v projektu adopce na dálku.

Pří slavnostech zkrášluje liturgii chrámový sbor pod vedením pana Zdeňka Hatiny, někdy také sbor mladých                      
pod vedením Michala Javory.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer