Slavnost Nejsvětější Trojice, 12.6.2022OHLÁŠKY

Pondělí: Památka sv. Antonína Paduánského.

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně; svátostná adorace, eucharistický průvod, v němž družičky s květinami doprovodí Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti.

Neděle: První svaté přijímání při mši sv. v 9:45 hod., před tím v sobotu první zpověď dětí a příprava. Rodiče dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání se mohou vyzpovídat v neděli v době od 7:30 do 9:00, kdy bude ve zpovědnici otec Jiří.

Po nedělní mši svaté bude zahradní slavnost. Prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení. Doneste na faru ovoce, zeleninu, slané a sladké dobroty.  Vše je třeba přinést večer po sobotní mši sv. nebo v neděli. Prosíme ty, kteří chtějí něco přinést až v neděli, aby předem nejpozději v sobotu určitě kontaktovali Veroniku Kloučkovou nebo Blanku Prokopovou. Potřebujeme v předstihu znát druhy a množství přinesených věcí, jen tak je možné rozhodnout, zda je třeba ještě něco dokoupit.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 10.6. Zvláště hlavnímu organizátorovi ing. Aleši Onderkovi.

V sobotu v 19:00 je schůze farní rady.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer