18.neděle v mezidobí, 31.8.2022OHLÁŠKY

Pondělí: Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze. (Viz poznámku dole ke jménu.)

Sobota: Svátek Proměnění Páně. 

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

Vyšel farní časopis.

V neděli 14.8. budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie - poutní slavnost našeho kostela. Slavnost je přeložena z 15.8. na neděli. Při mši v 9:45 zazní duchovní hudba, farní kavárna bude otevřena po obou bohoslužbách. Kdo by mohl a chtěl něco upéct, prosím napište se do tabulky vzadu na nástěnce v kostele.

Předběžná informace: V neděli 18.9. se bude konat misijní jarmark. Kdo by mohl něco vyrobit, udělat, pomoct s organizací nebo propagací, ať to řekne ing. Gelové nebo otci Jiřímu.


Jazyková poznámka pod čarou

Pro šťouraly i příznivce arského faráře přidáváme odkaz na jazykovou příručku Akademie věd České republiky - Ústavu pro jazyk český, v níž lze nalézt skoro vše o pravopisu, mimo jiné i skloňování mužského jména Maria. To je v češtině hodně neobvyklé, jeho psaní v jiném než prvním pádu působí potíže, často tak vznikají neuvěřitelné pa-tvary - např. ve 2. pádu Mariy, Marie a další nesprávné podoby.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer