Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

19. neděle v mezidobí, 7.8.2022

Pondělí: Památka sv. Dominika, kněze.

Úterý: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: Památka sv. Kláry, panny.

Příští neděli od 9.45 bude v našem kostele poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, přeložená z pondělí 15.8.

Po obou nedělních mších bude otevřena farní kavárna. Prosíme, kdo bude něco péct nebo chystat, napište se vzadu na nástěnce.

Příští týden ve všední dny (8.-12.8.) nebudou v našem kostele bohoslužby. V sobotu v 18.00 a v neděli v 8.00 a 9.45 budou mše jako obvykle.

14.8. je Den Brna, slavnostní pontifikální mše svatá na Petrově v 9.00 hod.OHLÁŠKY

18.neděle v mezidobí, 31.8.2022

Pondělí: Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze. (Viz poznámku dole ke jménu.)

Sobota: Svátek Proměnění Páně. 

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

Vyšel farní časopis.

V neděli 14.8. budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie - poutní slavnost našeho kostela. Slavnost je přeložena z 15.8. na neděli. Při mši v 9:45 zazní duchovní hudba, farní kavárna bude otevřena po obou bohoslužbách. Kdo by mohl a chtěl něco upéct, prosím napište se do tabulky vzadu na nástěnce v kostele.

Předběžná informace: V neděli 18.9. se bude konat misijní jarmark. Kdo by mohl něco vyrobit, udělat, pomoct s organizací nebo propagací, ať to řekne ing. Gelové nebo otci Jiřímu.OHLÁŠKY

17.neděle v mezidobí, 24.7.2022

Pondělí: Svátek sv. Jakuba, apoštola.

Úterý: Památka sv.Jachyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Středa: Památka sv. Gorazda a druhů.

Pátek: Památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Příští týden ve všední dny nebudou mše svaté. V sobotu a neděli budou normálně. Úmysl mše 27.7. bude odsloužen na Velehradě.

Jsou k dispozici volné úmysly mší sv. od poloviny srpna.OHLÁŠKY

16.neděle v mezidobí , 17.7.2022

Pátek svátek sv. Marie Magdaleny. Otevřený kostel Máří Magdaleny od 13 hod., mše sv. 18.00 hod., novokněz Josef Janeček

Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

23.7. v kapli v nemocnici u sv.Anny mše sv. ve 14.30 hod.

Příští neděli odjíždíme na duchovní cvičení na Velehrad. Kdo neví s kým pojede nebo má místo v autě přihlaste se v sakristii.
OHLÁŠKY

14.neděle v mezidobí,3.7.2022

Pondělí: památka sv. Prokopa, opata.

Úterý: slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Středa: památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice.

Při sbírce na bohoslovce se vybralo 24 000 Kč. Všem dárcům díky.

5.,6.7. budou bohoslužby jen večer v 18.00 hod.

V kalendáři jsou volné úmysly mší svatých.

V sakristii je stále zapomenutá a nevyzvednutá bílá halenka.

Otec Jiří bude ve čtvrtek a pátek navštěvovat nemocné.OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 26.6.2022

Úterý 28.6.: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Středa 29.6: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Ve středu v 16.00 hod. bude v brněnské katedrále uveden do úřadu diecézního biskupa Mons. Pavel Konzbul.

Začínají prázdniny. Během nich se nebudou konat nedělní dětské katecheze a ve všední den mše sv. pro děti. Bohoslužby budou v příslušných dnech bez zvláštního dětského programu. Nebudou probíhat ani páteční adorace.

Dnes při mších proběhla sbírka na bohoslovce.

V červenci a srpnu jsou v kalendáři volné úmysly mší sv.

Na nástěnce vzadu v kostele je tabulka pro zájemce o čtení při bohoslužbách. Prosím, pište se tam.

Sbírka potravin pro Ukrajinu na faře stále trvá.

Otec Jiří tento týden nebude přítomen, nemocné bude navštěvovat až v dalším týdnu.

Po zahradní slavnosti zbyla bílá halenka - je v sakristii. Na faře je také nádobí a tácy - vyzvedněte si je tam.OHLÁŠKY

12. neděle v mezidobí, 19.6.2022

Úterý: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Čtvrtek: Slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Dnes 1.svaté přijímání a po něm zahradní slavnost.

Příští neděli sbírka na bohoslovce.

Poděkování všem, kdo se podíleli na výzdobě kostela. Zvláště ministrantům za postavení lesa.OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 12.6.2022

Pondělí: Památka sv. Antonína Paduánského.

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně; svátostná adorace, eucharistický průvod, v němž družičky s květinami doprovodí Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti.

Neděle: První svaté přijímání při mši sv. v 9:45 hod., před tím v sobotu první zpověď dětí a příprava. Rodiče dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání se mohou vyzpovídat v neděli v době od 7:30 do 9:00, kdy bude ve zpovědnici otec Jiří.

Po nedělní mši svaté bude zahradní slavnost. Prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení. Doneste na faru ovoce, zeleninu, slané a sladké dobroty.  Vše je třeba přinést večer po sobotní mši sv. nebo v neděli. Prosíme ty, kteří chtějí něco přinést až v neděli, aby předem nejpozději v sobotu určitě kontaktovali Veroniku Kloučkovou nebo Blanku Prokopovou. Potřebujeme v předstihu znát druhy a množství přinesených věcí, jen tak je možné rozhodnout, zda je třeba ještě něco dokoupit.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 10.6. Zvláště hlavnímu organizátorovi ing. Aleši Onderkovi.

V sobotu v 19:00 je schůze farní rady.OHLÁŠKY

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 5.6.2022

Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve.

Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Sobota: Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice.

Pátek - Noc kostelů, je potřeba se napsat do tabulky na hlídání kostela.

Během Noci kostelů nabízíme modlitby za Vás.

Také bude Farní kavárna. Prosíme o něco dobrého . Přineste mezi 18.00 - 18.30do kostela.

Vzadu na nástěnce je tabulka na čtení při bohoslužbách. Zájemci se tam prosím napište.

Sbírka potravin stále trvá.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer