Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

26.neděle v mezidobí, 26.9.2021

Úterý: Památka sv.Vincence z Paula, kněze.

Středa: Slavnost sv. Václava, hlavního patrona Českého národa.

Čtvrtek: Svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Pátek: Památka sv. Jeronýmova, kněze a učitele církve.

Děkujeme Všem, kdo se jakkoliv zapojil do Jarmarku, farní kavárny, her pro děti... Akce vynesla cca 60 000 Kč .

Příprava na biřmování nebude. Nejsou zájemci.

Stále hledejte katechumeny.

15.10 Farní pouť do Blatnice pod Antonínem a Žarošic .Cena 200 Kč. Přihlášky v sakristii.

Kurz pro lektory začne 16.10. v kostele 9.00 - 9.30 hod.OHLÁŠKY

25.nedėle v mezidobí, 18.9.2022

Přehled dnešních ohlášek - 5 částí

 • Liturgický kalendář týdne
 • Misijní jarmark
 • Příprava na svátosti
 • Setkávání ve společenstvích a při dalších příležitostech
 • Farní pouť

Liturgický kalendář týdne

 • Úterý 20.9:.  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
 • Středa 21.9.: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
 • Pátek 23.9.: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Misijní jarmark

Dnes 18.9. po obou mších proběhl dobročinný jarmark, jehož výtěžek je určen ve prospěch misií. Současně je to vždy příležitost navzájem se setkat, popovídat si a poznat se lépe než jen tak, že se vidíme při bohoslužbě v kostele.

Dnes během jarmarku se ve 12.30 také konala pro zájemce komentovaná společná prohlídka kostela.

Příprava na svátosti

Poslední výzva pro zájemce ve věku nejméně 14 let na přípravu ke svátosti biřmování. Přihlásit se je možné v sakristii před nebo po mši sv.

Misijní jarmark 2022

plakátek misijní jarmarkMilí přátelé, srdečně vás zveme!

Domácí sladké dobroty a skvělá káva v naší farní kavárně, stánky se slaným jídlem, zmrzlina, spousta her pro děti na farní zahradě, knihy, bazárek oblečení, ručně vyráběné výrobky... Ale hlavně příležitost potkat se a poznat se a u toho přispět na kvalitní dobročinné projekty v Africe a Asii.

Přijďte a uvidíte.

😉 Těšíme se na Vás!OHLÁŠKY

24. neděle v mezidobí, 11.9.2022

Přehled dnešních ohlášek (8 částí)

Liturgický kalendář

 • Úterý 13.9.: Památka sv. Jana Zlatoústého, kněze, učitele církve
 • Středa 14.9.: Svátek Povýšení sv. kříže
 • Čtvrtek 15.9.: Památka Panny Marie Bolestné
 • Pátek 16.9.: Památka sv.


OHLÁŠKY

23. neděle v mezidobí, 4.9.2022

Čtvrtek 8.9.: Svátek Narození  Panny Marie.

Připravovanou a předběžně nabízenou knihu Čarovné Brno objednávat nebudeme - ve farnosti se nenašlo dost zájemců. Proto v knize ani nebude stať o zábrdovické farnosti.

Jako každý rok začátkem září prosíme vás i tentokrát, abyste se porozhlédli ve svém okolí po lidech hledajících, kteří se ptají na otázky víry. Nabídněte jim možnost pravidelných setkání. Pozvěte je a přiveďte. Chceme sestavit novou katechumenátní skupinu a zahájit přípravu na křest.

Mohla by také začít příprava na svátost biřmování pro zájemce ve věku od 14 let. Podmínkou pro zahájení je, aby se přihlásilo alespoň 10 osob. Přihlásit se je možné v sakristii.

Od této neděle 4.9. probíhají při nedělní mši sv. v 9.45 katecheze pro děti.

Pravidelně každou středu bude v 18:00 hod. dětská mše svatá.

Také začaly adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a budou každý pátek vždy od 17:00 do začátku mše sv.

Dobročinný farní jarmark proběhne v neděli 18.9. Prosíme, připravte výrobky a předměty, které bude možné nabídnout a oznamte to Aničce Gelové.

Vyučování náboženství:OHLÁŠKY

22.neděle v mezidobí, 28.8.2022

Pondělí: památka Umučení svatého Jana Křtitele, 

Sobota: památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Od příštího týdne budou páteční adorace v 17.00 hod., nedělní katecheze pro děti při mši sv. v 9.45 hod.

V neděli 4.9. při mši sv. v 9.45 bude žehnání školáků a jejich pomůcek - aktovky s sebou.

Při sbírce pro Ukrajinu se vybralo 61 100 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

Je první pátek v měsíci, otcové budou navštěvovat nemocné.

Vzadu na stolečku publikace (vzor) podle které vzniká kniha " Čarovné Brno", ve které budou farnosti a školská zařízení města Brna. O Zábrdovicích asi půl strany textu a fotografie, které lidé pošlou. Předpokládaná cena 399.-Kč. Předpokládané datum vydání 05/2023.

18.9. bude misijní jarmark. Kdo bude chtít něco vyrobit, upéct, tak to oznamte Anně Gelové.
OHLÁŠKY

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 14.8.2022

Liturgický kalendář

Na dnešní neděli 14.8. byla přeložena poutní slavnost ze zítřka. Proto zítra v pondělí 15.8. bude v našem kostele běžná feriální mše svatá (ze všedního dne).

V sobotu 20.8. bude Památka sv. Bernarda, opata, učitele církve.

Pomoc pro Ukrajinu

Kněz z farnosti Chust na Ukrajině se na nás obrátil s prosbou o finanční příspěvek na auto, které pro tamější farnost potřebují na dopravu. Třetinu potřebné částky už získali od jiných dárců, ale zbytek - přibližně 50 tisíc Kč - jim stále chybí. Proto jsme se rozhodli uspořádat při mších příští neděli 21.8. sbírku. Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo chybějící peníze vybrat.

Poděkování

Dnešní liturgická čtení a homilie nám ukazují, že lidské tělo si nezaslouží odmítání či odpor jako něco špatného, co nám je jen na přítěž. Bylo stvořeno Bohem a po smrti v oslavené podobě vejde jako naše součást do věčné slávy. Prostřednictvím našich těl můžeme pomáhat a projevovat lásku; dnes zde máme praktické příklady:

Děkujeme našemu chrámovému sboru, že užívá dar zpěvu a hudby, aby vyjádřil svůj vztah k Bohu a pomohl ke slavnostnímu prožití mše svaté.OHLÁŠKY

19. neděle v mezidobí, 7.8.2022

Pondělí: Památka sv. Dominika, kněze.

Úterý: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: Památka sv. Kláry, panny.

Příští neděli od 9.45 bude v našem kostele poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, přeložená z pondělí 15.8.

Po obou nedělních mších bude otevřena farní kavárna. Prosíme, kdo bude něco péct nebo chystat, napište se vzadu na nástěnce.

Příští týden ve všední dny (8.-12.8.) nebudou v našem kostele bohoslužby. V sobotu v 18.00 a v neděli v 8.00 a 9.45 budou mše jako obvykle.

14.8. je Den Brna, slavnostní pontifikální mše svatá na Petrově v 9.00 hod.OHLÁŠKY

18.neděle v mezidobí, 31.8.2022

Pondělí: Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze. (Viz poznámku dole ke jménu.)

Sobota: Svátek Proměnění Páně. 

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

Vyšel farní časopis.

V neděli 14.8. budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie - poutní slavnost našeho kostela. Slavnost je přeložena z 15.8. na neděli. Při mši v 9:45 zazní duchovní hudba, farní kavárna bude otevřena po obou bohoslužbách. Kdo by mohl a chtěl něco upéct, prosím napište se do tabulky vzadu na nástěnce v kostele.

Předběžná informace: V neděli 18.9. se bude konat misijní jarmark. Kdo by mohl něco vyrobit, udělat, pomoct s organizací nebo propagací, ať to řekne ing. Gelové nebo otci Jiřímu.OHLÁŠKY

17.neděle v mezidobí, 24.7.2022

Pondělí: Svátek sv. Jakuba, apoštola.

Úterý: Památka sv.Jachyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Středa: Památka sv. Gorazda a druhů.

Pátek: Památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Příští týden ve všední dny nebudou mše svaté. V sobotu a neděli budou normálně. Úmysl mše 27.7. bude odsloužen na Velehradě.

Jsou k dispozici volné úmysly mší sv. od poloviny srpna.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer