Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

14.neděle v mezidobí, 4.7.2021

PultíkPondělí: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,  patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.

Poděkování všem za organizaci, přípravu i realizaci Večera chval.

Při sbírce na bohoslovce minulý týden se vybralo 32 400 . Všem děkujeme.

Během prázdnin nebudou páteční adorace, nedělní katecheze pro děti a také středeční dětská mše sv.OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 27.6.2021

PultíkPondělí: památka sv.Ireneje, biskupa a mučedníka.

Úterý: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Sobota: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na zahradní slavnosti - něčím dobrým nebo fyzickou pomocí. Po slavnosti jsou na faře nějaké věci: dětské oblečení, tácy, krabičky. Prosím vyzvedněte si je.

Exercicie má Velehradě začínají v neděli 25.7.

Příští neděli 4.7. bude sbírka na pomoc postiženým přírodní katastrofou.

Otec Jiří bude navštěvovat nemocné - první pátek v měsíci.

Brožury z Hoješína, jako poděkování za finanční i fyzickou pomoc při opravách, jsou na stolečku.

Dnes Večer chval  19.00 hod.
OHLÁŠKY

11.neděle v mezidobí, 13.6.2021

Letos nebyla žádná možnost uspořádat zahradní slavnost (biřmování, 1.sv. přijímání), tak jsme se rozhodli ji uspořádat k radosti všech v neděli 20.6. po mši sv. 9.45 hod. Kolem 11.00 hod.
Aby setkání farníků nebylo jen radostné, ale i příjemné, je potřeba se do přípravy také zapojit.

Do soboty 19.00 hod. přinést slané, sladké, cokoliv dobrého k jídlu na faru.
Kdo chce přinést až v neděli, ať do soboty večera nahlásí buď Blance Prokopové nebo v sakristii, abychom věděli kvůli případnému nákupu.

Na neděli je potřeba:

  • Min. 6 osob na stavění stanů a nošení židlí     
  • Další osoby na nachystání občerstvení (porovnání na tácky a nošení na zahradu)
  • Dle počtu pomocníků bude začátek příprav v neděli v 7.30 nebo 8.00 hod. Nahlaste se prosím předem.


OHLÁŠKY

10.neděle v mezidobí, 6.6.2021

PultíkPátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pokud se to podaří, tak se mše sv. bude přenášet.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Poděkování všem, kdo organizovali a také se zúčastnili Jarního farního výletu. Byl tradičně úspěšný. Sešlo se kolem 50 lidí - děti, dospěláci i ti s kočárkem.

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu, který bude 5. až 12.září v Budapešti. Papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12.9. Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, která přípravu cesty koordinuje.                  Email: poutnik@bihk                          telefon 731 598 752 nebo www.cirkev.cz

Informace jsou na nástěnceOHLÁŠKY

Farní výlet již zítra!

Milí farníci, mladí, starší, malí, velcí,

Alexandrova rozhledna (Alexandrovka) (Rozhledna) • Mapy.cz

zveme vás v sobotu 5.6. na FARNÍ  VÝLET!

Vyrážíme na Alexandrovu rozhlednu v Adamově!

Sraz na židenickém nádraží, odjezd vlaku 9:05 nebo v Adamově na vlakové stanici u benzínky (49.2953414N, 16.6635381E) v 9:20.

S sebou dobré jídlo, oblečení a náladu.

Trasa je vhodná pro pěší a terénní kočárky (běžné golfky budou mít problém).OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 30.5.2021

PultíkPondělí: svátek Navštívení Panny Marie

Úterý: památka sv.Justina, mučedníka

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně - do průvodu prosíme o družičky

Sobota: památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka


Při sbírce na Charitu bylo vybráno 42 800Kč, všem za štědrost děkujeme.

Jsou obnoveny nedělní katecheze pro děti.

Bude první pátek v měsíci - otcové Jiří a Daniel budou navštěvovat nemocné.

V sobotu 5.6. bude Jarní farní výlet na rozhlednu Alexandrovku. Bližší informace na nástěnce.

Příští neděli mezi mšemi proběhne výměna lístků Živého růžence. V 9.15 se společně pomodlíme. Všichni jste srdečně zváni.

Společenství Modliteb matek se bude scházet "naživo" vždy 1. a 3. úterý v měsíci (mimo prázdniny), od 18.50 hod. na faře v kapli. Přijďte mezi nás, milé maminky.

Noc kostelů 2021

I letos se zábrdovická farnost zúčastní Noci kostelů. Kvůli epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni  nabídnout opět pouze zkrácený program. Věříme však, že příští rok už bude jiný a budeme moci zařadit všechny obvyklé programy.

Program Noci kostelů - Zábrdovice 28.5.2021
OHLÁŠKY

7. neděle velikonoční 16.5.2021

Pultíkčtvrtek: památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze

pátek: svátek posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

sobota: jediná mše svatá 21.00 hod. - vigilie slavnosti seslání Ducha Svatého. 
Kdo chcete číst čtení, přihlaste se v sakristii.

V sobotu a neděli sbírka na charitu.

V neděli při mši svaté v 9.45 hod. bude biřmování 2 biřmovanců, kteří nemohli být biřmování s ostatními - měli covid.
 
Letos nebude první sv. přijímání, tak jsme se rozhodli, aby se mohli farníci po dlouhé době setkat, že zahradní slavnost bude, pokud to epidemiologická situace dovolí, 20.6.

30 minut před bohoslužbou, každý den,  je novéna k Duchu Svatému.

Ve středu jsou dětské mše sv. Také společenství, při dodržení obvyklých podmínek se mohou scházet.OHLÁŠKY

6. neděle velikonoční 9.5.2021

PultíkČtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek: svátek sv. Matěje, apoštola

Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Delší text na nástěnce.
 

Od pátku každý den 30 min. před bohoslužbou bude novéna k Duchu Svatému - až do příští soboty.

V kalendáři jsou volné úmysly mší svatých.

Od středy budou mše sv. pro děti.

Ve středu se sejde společenství, které vede otec Jiří.

V sobotu 19.00 hod. bude na faře farní rada.

Zpěv při bohoslužbách je už povolen - zpívejme.

Letošní rok se naše farnost opět zapojí do Noci kostelů, která proběhne 28.5. Prosíme všechny, kteří by mohli pomoci s hlídáním kostela, aby se zapsali do tabulky vzadu na nástěnce. Zároveň prosíme o modlitbu za celý průběh Noci Kostelů.  Děkujeme.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer