Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

Boží hod velikonoční, 4.4. 2021

Pultík

V pondělí 5.4. je mše svatá pouze v 8:00. Mše svaté je možné se zúčastnit bez přihlášení.

Příští neděle je svátek Božího milosrdenství.

Požehnání pokrmů si mohou vyprosit věřící sami doma - zde je možné si stáhnout text žehnací moditby

Vychází nové číslo farního časopisu (je v kostele pod kůrem nebo elektronicky zde ke stažení)

Bílá sobota 14hod CO JSEM ŘEKLI A ZAZPÍVALI JEŽÍŠI...

Milé děti, milé rodiny a všichni farníci,
chceme společně poděkovat Ježíši a svěřit mu, co máme na srdci....
PODÍVAT SE MŮŽETE ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=F2NvAzRzZaw


Na videu se podíleli přispivatelé v tomto pořadí:

Johny alias Dominik Grůza, Eliška a Honzík Kubitovi, Jakub, Petra a Šimon Zbořilovi, Lenka Škrdlová, Petr a Sára Grůzovi, Vít Brunner a Lucie Grůzová, Marie Tůmová. Střih a doplňující text o. Daniel Bořkovec.

Doufáme, že toto sdílení napomůže k hlubším zamyšlením Bílé soboty a zasadí semínka radosti, která vyklíčí a vyraší o Veliké noci.

Velikonoce (nejen) pro děti

Milé děti, milí rodiče a všichni, kdo chcete znát Ježíše zas o trošku více,
nachystali jsme pro vás krátká videa o tajemství Velikonoc. Pokud se chcete dozvědět, kdy, jak a co se vlastně před dvěma tisíci let stalo, podívejte se :))

Kéž jsou pro vás videa inspirací - zkuste si příběhy zahrát i u vás doma a naslouchejte tomu, co se při tom objeví v srdcích vašich dětí, ale i v srdcích vás samotných.
Požehnanou velikonoční dobu po boku našeho vzkříšeného Pána přejeme!OHLÁŠKY

Květná neděle, 28. 3. 2021

Pultík

Otec biskup si přeje, aby se společenství církve ve svatém týdnu vyjádřilo alespoń tím, že věřící diecéze budou sledovat vysílání bohoslužeb z katedrály.

čtvrtek: 18.00 mše sv. na památku  Poslední večeře Páně. Společná adorace nebude.

pátek a sobota: kostel bude otevřený k soukromé adoraci, tabulky pro zapsání se naleznete zde. Chceme otevřít  v 9.00. Pište se do tabulek od času nejbližšího k bohoslužbě k rannímu času.

pátek: den přísného postu
           15.00 křížová cesta
           18.00 velkopáteční obřady

sobota: kostel otevřený v 9.00 ?

🕊Zábrdovice se modlí - Svatý týden

V naší farnosti se v tomto týdnu  modlíme zvláště:     (vysvětlení k tabulkám naleznete výše na stránkách)

  • za naše katechumeny, kteří budou na bílou sobotu pokřtěni (link do tabulky)
  • za uzdravení Vojty Foltýna z Covidu a ochranu celé rodiny, zvláště tříměsíční dcerky Josefínky (link do tabulky)
  • za Lucku R.🌹 Aby mohla zůstat ve školce a za Boží pomoc (link do tabulky)

Bílá sobota 14hod - co chceme říci/zazpívat/nakreslit Ježíši...?

Video-Výzva

Milí kamarádi, holky, kluci, prostě všichni,

brzy začne Svatý týden a budeme moct pozorovat úžasné věci, které pro nás Ježíš udělal. My jsme na naší pouti měli možnost stát vedle hřebu z Ježíšova Kříže a musím říct, byl to velký zážitek.

Jestli chcete, můžete si představit sami sebe, jak stojíte před oltářem ve vašem kostele před vámi stojí kříž, který máte rádi a také hřeb, který držel Ježíšovu ruku nebo nohu na kříži.

🕊Zábrdovice se modlí - 5. postní týden

V naší farnosti se v tomto týdnu  modlíme zvláště:     (vysvětlení k tabulkám naleznete výše na stránkách)

  • Na přímluvu sv. Josefa prosíme za otce rodin, aby měli čas na své děti a manželky, nezištně jim sloužili a uměli jim dát to, co právě zvláště potřebují (link do tabulky)
  • Za posilu a moudrá rozhodování zasvěcených osob na jejich životní cestě i ve službě druhým (link do tabulky)
  • Za celosvětový mír a konstruktivní řešení otázek napětí mezi USA a Čínou (link do tabulky)


OHLÁŠKY

5. postní neděle, 21. 3. 2021

Pultík

Ve čtvrtek Slavnost Zvěstování Páně.
Květná neděle - budou se světit kočičky

Velikonoční zpovídání: úterý 30.3. - čtvrtek 1.4. v  15.00 hod. do mše sv.

V neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. 8.00, 9.30., 11.00. 18.00 hod.
Zapisujte se do tabulek. Každý se může zapsat na jednu bohoslužbu před velikonocemi (tedy buď Květnou neděli nebo Zelený čtvrtek nebo Velký pátek) Na nedělní slavnost Zmtvýchvstání Páně se můžete zapsat každý. Sobotní vigílie, je zatím vyhrazena katechumenům, jejich rodinám a lidem obstarávající obřady - možná se nějaká místa ještě uvolní. Zatím ale není možné se zapisovat.
Online bude přenášen Zelený čtvrtek, Velký pátek, sobotní vigílie a v neděli mše v 9:30

Pozor !- změna času.

🕊Zábrdovice se modlí - 4. postní týden

V naší farnosti se v tomto týdnu  modlíme zvláště:     (vysvětlení k tabulkám naleznete výše na stránkách)

  • aby rodina s adoptovaným chlapcem mohla být brzy spolu (link do tabulky)
  • za maturanty a žáky 9.tříd, kteří se připravují na maturitu a přijímací zkoušky (link do tabulky)
  • za umírající a zemřelé na covid a za spásu jejich duší (link do tabulky)


OHLÁŠKY

4. postní neděle, 14. 3. 2021

V pátek 19.3. slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie.

Pultík

Postní snažení farnosti. V tomto týdnu jsme urazili 74km a přidali 5,5 hodniny klasických modliteb.
Velmi si vážíme všech, kteří se věrně modlí aniž bychom o tom věděli. Pokud z vás někdo jen nevládne technikou, můžete oslovit někoho z mladších a rádi můžeme zapsat i vaše modlitby do tabulky na webu. Úmysly pro společnou modlitbu farnosti můžete svěřovat o. Danielovi či o. Jiřímu.

Z iniciativy papeže Františka se svět modlí za oběti coronaviru..Státy jdou podle abecedy a na českou republiku připadá modlitba na 17.3. V našem kostele se tento den přidáme úmyslem mše svaté.

Dne 22.3. uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské iniciativě "Minuta ticha" v podobě rozeznění zvonů ve 12.00 hod.

Při sbírce Svatopetrský haléř bylo vybráno 28 000 Kč. Všem velké díky.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer