Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

23. neděle v mezidobí, 4.9.2022

Čtvrtek 8.9.: Svátek Narození  Panny Marie.

Připravovanou a předběžně nabízenou knihu Čarovné Brno objednávat nebudeme - ve farnosti se nenašlo dost zájemců. Proto v knize ani nebude stať o zábrdovické farnosti.

Jako každý rok začátkem září prosíme vás i tentokrát, abyste se porozhlédli ve svém okolí po lidech hledajících, kteří se ptají na otázky víry. Nabídněte jim možnost pravidelných setkání. Pozvěte je a přiveďte. Chceme sestavit novou katechumenátní skupinu a zahájit přípravu na křest.

Mohla by také začít příprava na svátost biřmování pro zájemce ve věku od 14 let. Podmínkou pro zahájení je, aby se přihlásilo alespoň 10 osob. Přihlásit se je možné v sakristii.

Od této neděle 4.9. probíhají při nedělní mši sv. v 9.45 katecheze pro děti.

Pravidelně každou středu bude v 18:00 hod. dětská mše svatá.

Také začaly adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a budou každý pátek vždy od 17:00 do začátku mše sv.

Dobročinný farní jarmark proběhne v neděli 18.9. Prosíme, připravte výrobky a předměty, které bude možné nabídnout a oznamte to Aničce Gelové.

Vyučování náboženství:OHLÁŠKY

22.neděle v mezidobí, 28.8.2022

Pondělí: památka Umučení svatého Jana Křtitele, 

Sobota: památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Od příštího týdne budou páteční adorace v 17.00 hod., nedělní katecheze pro děti při mši sv. v 9.45 hod.

V neděli 4.9. při mši sv. v 9.45 bude žehnání školáků a jejich pomůcek - aktovky s sebou.

Při sbírce pro Ukrajinu se vybralo 61 100 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

Je první pátek v měsíci, otcové budou navštěvovat nemocné.

Vzadu na stolečku publikace (vzor) podle které vzniká kniha " Čarovné Brno", ve které budou farnosti a školská zařízení města Brna. O Zábrdovicích asi půl strany textu a fotografie, které lidé pošlou. Předpokládaná cena 399.-Kč. Předpokládané datum vydání 05/2023.

18.9. bude misijní jarmark. Kdo bude chtít něco vyrobit, upéct, tak to oznamte Anně Gelové.
OHLÁŠKY

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 14.8.2022

Liturgický kalendář

Na dnešní neděli 14.8. byla přeložena poutní slavnost ze zítřka. Proto zítra v pondělí 15.8. bude v našem kostele běžná feriální mše svatá (ze všedního dne).

V sobotu 20.8. bude Památka sv. Bernarda, opata, učitele církve.

Pomoc pro Ukrajinu

Kněz z farnosti Chust na Ukrajině se na nás obrátil s prosbou o finanční příspěvek na auto, které pro tamější farnost potřebují na dopravu. Třetinu potřebné částky už získali od jiných dárců, ale zbytek - přibližně 50 tisíc Kč - jim stále chybí. Proto jsme se rozhodli uspořádat při mších příští neděli 21.8. sbírku. Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo chybějící peníze vybrat.

Poděkování

Dnešní liturgická čtení a homilie nám ukazují, že lidské tělo si nezaslouží odmítání či odpor jako něco špatného, co nám je jen na přítěž. Bylo stvořeno Bohem a po smrti v oslavené podobě vejde jako naše součást do věčné slávy. Prostřednictvím našich těl můžeme pomáhat a projevovat lásku; dnes zde máme praktické příklady:

Děkujeme našemu chrámovému sboru, že užívá dar zpěvu a hudby, aby vyjádřil svůj vztah k Bohu a pomohl ke slavnostnímu prožití mše svaté.OHLÁŠKY

19. neděle v mezidobí, 7.8.2022

Pondělí: Památka sv. Dominika, kněze.

Úterý: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: Památka sv. Kláry, panny.

Příští neděli od 9.45 bude v našem kostele poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, přeložená z pondělí 15.8.

Po obou nedělních mších bude otevřena farní kavárna. Prosíme, kdo bude něco péct nebo chystat, napište se vzadu na nástěnce.

Příští týden ve všední dny (8.-12.8.) nebudou v našem kostele bohoslužby. V sobotu v 18.00 a v neděli v 8.00 a 9.45 budou mše jako obvykle.

14.8. je Den Brna, slavnostní pontifikální mše svatá na Petrově v 9.00 hod.OHLÁŠKY

18.neděle v mezidobí, 31.8.2022

Pondělí: Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze. (Viz poznámku dole ke jménu.)

Sobota: Svátek Proměnění Páně. 

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

Vyšel farní časopis.

V neděli 14.8. budeme slavit Nanebevzetí Panny Marie - poutní slavnost našeho kostela. Slavnost je přeložena z 15.8. na neděli. Při mši v 9:45 zazní duchovní hudba, farní kavárna bude otevřena po obou bohoslužbách. Kdo by mohl a chtěl něco upéct, prosím napište se do tabulky vzadu na nástěnce v kostele.

Předběžná informace: V neděli 18.9. se bude konat misijní jarmark. Kdo by mohl něco vyrobit, udělat, pomoct s organizací nebo propagací, ať to řekne ing. Gelové nebo otci Jiřímu.OHLÁŠKY

17.neděle v mezidobí, 24.7.2022

Pondělí: Svátek sv. Jakuba, apoštola.

Úterý: Památka sv.Jachyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Středa: Památka sv. Gorazda a druhů.

Pátek: Památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Příští týden ve všední dny nebudou mše svaté. V sobotu a neděli budou normálně. Úmysl mše 27.7. bude odsloužen na Velehradě.

Jsou k dispozici volné úmysly mší sv. od poloviny srpna.OHLÁŠKY

16.neděle v mezidobí , 17.7.2022

Pátek svátek sv. Marie Magdaleny. Otevřený kostel Máří Magdaleny od 13 hod., mše sv. 18.00 hod., novokněz Josef Janeček

Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

23.7. v kapli v nemocnici u sv.Anny mše sv. ve 14.30 hod.

Příští neděli odjíždíme na duchovní cvičení na Velehrad. Kdo neví s kým pojede nebo má místo v autě přihlaste se v sakristii.
OHLÁŠKY

14.neděle v mezidobí,3.7.2022

Pondělí: památka sv. Prokopa, opata.

Úterý: slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Středa: památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice.

Při sbírce na bohoslovce se vybralo 24 000 Kč. Všem dárcům díky.

5.,6.7. budou bohoslužby jen večer v 18.00 hod.

V kalendáři jsou volné úmysly mší svatých.

V sakristii je stále zapomenutá a nevyzvednutá bílá halenka.

Otec Jiří bude ve čtvrtek a pátek navštěvovat nemocné.OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 26.6.2022

Úterý 28.6.: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Středa 29.6: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Ve středu v 16.00 hod. bude v brněnské katedrále uveden do úřadu diecézního biskupa Mons. Pavel Konzbul.

Začínají prázdniny. Během nich se nebudou konat nedělní dětské katecheze a ve všední den mše sv. pro děti. Bohoslužby budou v příslušných dnech bez zvláštního dětského programu. Nebudou probíhat ani páteční adorace.

Dnes při mších proběhla sbírka na bohoslovce.

V červenci a srpnu jsou v kalendáři volné úmysly mší sv.

Na nástěnce vzadu v kostele je tabulka pro zájemce o čtení při bohoslužbách. Prosím, pište se tam.

Sbírka potravin pro Ukrajinu na faře stále trvá.

Otec Jiří tento týden nebude přítomen, nemocné bude navštěvovat až v dalším týdnu.

Po zahradní slavnosti zbyla bílá halenka - je v sakristii. Na faře je také nádobí a tácy - vyzvedněte si je tam.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer